...položen stručni ispit uz uvjet da isti polože u zakonskom roku, uz iznimke propisane člankom 258. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23 - dalje u tekstu: Zakon). Ne može se primiti u radni odnos osoba za koju postoje zapreke... 

Centar za pružanje usluga u zajednici Tić Rijeka

Rijeka
prije 2 dana
 ...završen diplomski sveučilišni studij fizioterapije Dodatni uvjet: nepostojanje zapreke iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23) Uz pisanu prijavu, kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti: životopis, dokaz o završenom... 

Centar za rehabilitaciju Rijeka

Rijeka
prije 2 dana
 ...prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17., 98/19., 84/21. i 156/23.) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,... 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Rijeka
prije 7 dana
 ...se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava... 

Komunalno društvo AUTOTROLEJ društvo s ograničenom odgovorno...

Rijeka
prije 9 dana
 ...69/17), na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave kandidata podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Krešimirova 42, pismenim putem ili osobno u Pisarnici KBC-a Rijeka (prizemlje... 

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA

Rijeka
prije 16 dana
 ...pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (''Narodne novine'' broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze... 

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA društvo s ograničen...

Rijeka
prije 14 dana
 ...tečaj za asistenta u organiziranom stanovanju Dodatni uvjet: nepostojanje zapreke iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23) Uz pisanu prijavu, kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti: životopis, dokaz o završenom... 

Centar za rehabilitaciju Rijeka

Rijeka
prije 2 dana
 ...interdisciplinarnih područja znanosti- polje obrazovnih znanosti Dodatni uvjet: nepostojanje zapreke iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23) Uz pisanu prijavu, kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti: životopis, dokaz o završenom... 

Centar za rehabilitaciju Rijeka

Rijeka
prije 2 dana
 ...” ili putem službene adrese elektroničke pošte Zavoda: ****@*****.*** , u roku od 10 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Do donošenja odluke o izboru, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni. Obavijest o rezultatima natječaja objaviti... 

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE

Rijeka
prije 7 dana
 ...dionice prilikom same audicije. Ugovor o radu sklapa se na rok od 4 (četiri) godine u skladu s odredbama Zakona o kazalištu (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14, 98/19), a ako se radi o kandidatu koji je strani državljanin ugovor će se sklopiti na period sukladno odredbama... 

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA PL. ZAJCA RIJEKA

Rijeka
prije 22 dana
 ...se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona.. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti... 

Komunalno društvo AUTOTROLEJ društvo s ograničenom odgovorno...

Rijeka
pre 2 meseci
 ...pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (''Narodne novine'' broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze... 

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA društvo s ograničen...

Rijeka
prije 2 dana
 ...sukladno važećim pozitivnim pravnim propisima. Prijave se podnose najkasnije u roku od 30 dana od raspisivanja natječaja u Narodnim novinama. Prijave na natječaj i traženi prilozi u skeniranom obliku dostavljaju se isključivo putem elektroničke pošte, u PDF formatu... 

SVEUČILIŠTE U RIJECI - TEHNIČKI FAKULTET

Rijeka
prije 14 dana
 ...69/17), na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave kandidata podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Krešimirova 42, pismenim putem ili osobno u Pisarnici KBC-a Rijeka (prizemlje... 

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA

Rijeka
prije 16 dana
 ...se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona.. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti... 

Komunalno društvo AUTOTROLEJ društvo s ograničenom odgovorno...

Rijeka
pre mesec dana
 ...Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine” br. 122/2017, br. 120/2021) 5. identifikacijska isprava Kandidati na natječaju moraju ispunjavati uvjete za znanstveno-... 

SVEUČILIŠTE U RIJECI - TEHNIČKI FAKULTET

Rijeka
prije 14 dana
create_cv_img

Kreirajte profesionalni životopis besplatno u 5 minuta

 ...kandidate samo pod jednakim uvjetima. Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21), pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1. do 3. Zakona da uz prijavu na natječaj dostave dokaze... 

CENTAR ZA REHABILITACIJU FORTICA - KRALJEVICA

Kraljevica
prije 11 dan
 ...čl. 33. st. 7. Statuta Doma za starije osobe Buzet ((„Službene novine Grada Buzeta“ broj 4/16) i prethodne suglasnosti Upravnog vijeća...  .... Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe... 

Dom za starije osobe Buzet

Buzet
prije 10 dana
 ...odgoja i obrazovanja djece u predškolskoj ustanovi. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i članka 50. statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak“ (KLASA: 601-05/21-01/14,... 

Dječji vrtić LIŠNJAK

Pićan
prije 3 dana
 ...Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Temeljem članaka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/1997., 107/2007., 94/2013., 98/2019., 57/2022., 101/2023., 145/2023.) Upravno vijeće Međunarodnog dječjeg vrtića Adria /... 

Međunarodni dječji vrtić Adria

Opatija
prije 29 dana
 ...stručnom službom Vrtića, suradnja s roditeljima. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i članka 50. statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak“ (KLASA: 601-05/21-01/14,... 

Dječji vrtić LIŠNJAK

Pićan
prije 3 dana
 ...URBROJ: 2170-1-82-24-1 Rijeka, 20. lipnja 2024. Temeljem članaka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/1997., 107/2007., 94/2013., 98/2019., 57/2022., 101/2023., 145/2023.) Upravno vijeće Međunarodnog dječjeg vrtića Adria /... 

Međunarodni dječji vrtić Adria

Opatija
prije 29 dana
 ...prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji ( „Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21),te odredbi drugih posebnih propisa, Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s... 

Komunalno društvo Viškovo društvo s ograničenom odgovornošću...

Viškovo
prije 2 dana
 ...Kartec", Krk, Lina Bolmarčića 1, s naznakom "Natječaj za zasnivanje radnog odnosa", u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Do donošenja odluke o izboru, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni. O rezultatima natječaja kandidati će... 

DOM ZA STARIJE OSOBE 'MALI KARTEC' KRK

Krk
prije 2 dana
 ...pravosudni ispit Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Na temelju čl. 56. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 155/2023.) i čl. 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine... 

OPĆINSKI SUD U PAZINU

Labin (Istarska)
prije 3 dana
 ...kandidate samo pod jednakim uvjetima. Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103.... 

DOM ZA STARIJE OSOBE 'MALI KARTEC' KRK

Krk
prije 2 dana