...neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu Svi kandidati Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne Novine“ broj 93/14., 127/17. i 98/19., 151/22. i 64/23.). Kandidati natječaja su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni... 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za...

Osijek
prije 6 dana
 ...prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 121/17., 98/19. i 84/21.) uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i... 

Dom za starije i nemoćne osobe Osijek

Osijek
prije 10 dana
 ...neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu Svi kandidati natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ broj 93/14., 127/17., 98/19., 151/22. i 64/23.). Kandidati natječaja pod točkom 1. osim kriterija propisanih člankom 39.... 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za...

Osijek
prije 2 dana
 ...na određeno vrijeme u punom radnom vremenu Svi kandidati natječaja moraju ispunjavati opće uvjete utvrđene Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14., 127/17., 98/19., 151/22., 46/23. i 64/23.) Kandidati natječaja osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu... 

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

Osijek
prije 23 dana
 ...zaposlenika/zaposlenice na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta dužni su ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine” br. 93/14., 127/17., 98/19., 151/22. i 64/23.) te posebne uvjete propisane člankom 39. stavkom 1. i 3., te člankom 119.... 

MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U ...

Osijek
prije 20 dana
 ...tjedno radno vrijeme, probni rad dva mjeseca UVJETI ZA RADNA MJESTA: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19., 57/22. i 101/23.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i... 

Dječji vrtić Đakovo

Đakovo
prije 2 dana
 ....8.2025. godine, probni rad dva mjeseca UVJETI ZA RADNA MJESTA: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19., 57/22. i 101/23.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju... 

Dječji vrtić Đakovo

Đakovo
prije 1 dan
 ...Ostale informacije: Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službeno glasilo „Narodne novine“ broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19., 57/22. i 101/23.) i članaka 4. do 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Vukovar I, KLASA:... 

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I

Vukovar
prije 7 dana
 ...podaci kandidata obrađivat će se isključivo u svrhu provedbe natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom... 

Centar za pružanje usluga u zajednici Vukovarsko-srijemske ž...

Vinkovci
prije 2 dana
 ...državni stručni ispit Radno iskustvo: 5 godina Ostale informacije: Temeljem članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 37. stavka 3.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne... 

Dječji vrtić ZVONČICA PUNITOVCI

Punitovci
prije 2 dana
 ...radnim vremenom. Kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“ broj: 119/22), Statutom Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru i uvjete Zbora veleučilišta Republike Hrvatske („Narodne novine... 

VELEUČILIŠTE LAVOSLAV RUŽIČKA U VUKOVARU

Vukovar
prije 9 dana
 ...U Vinkovcima, 15.srpnja 2024.godine Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine,   br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.,... 

Glazbena škola Josipa Runjanina

Vinkovci
prije 4 dana
 ...ustanovi ne može zasnovati osobu za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105.). /10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 139/14.-RUSRH, 152/14., 7/17.,68/18. , 98/19... 

OSNOVNA ŠKOLA JOSIP KOZARAC

Semeljci
prije 4 dana
 ...2024. - 23. srpnja, 2024. godine UVJETI: Prema člancima 24. 24a. i 25 Zakona o Predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23) i članku 35. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića... 

Dječji vrtić 'Jarmina' Jarmina

Jarmina
prije 4 dana
 ...u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23). Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za prijam u radni odnos kandidati moraju uz zamolbu... 

Dječji vrtić 'Jarmina' Jarmina

Jarmina
prije 4 dana
 ...REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO OBRANE Na temelju članka 27. stavak 1. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18, 125/19, 155/23, 158/23 i 14/24 - u daljnjem tekstu Zakon), članka 4. stavak 2. Pravilnika o... 

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO OBRANE

Vinkovci
pre mesec dana