...iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 , 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/... 

Osnovna škola Mače

Mače
prije 1 dan
 ...objave natječaja Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola, sukladno čl.13. st.3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08 i 69/17). Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a kandidat/kinja koji bude izabran/a u obvezi je dostaviti... 

Dječji vrtić Ivane Brlić Mažuranić

Dubrava
prije 3 dana
 ...Radno iskustvo: 3 godine Ostale informacije: Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), članka 55. Statuta Dječjeg vrtića „Kaštela“, suglasnosti Gradonačelnika Grada... 

DJEČJI VRTIĆ 'KAŠTELA'

Kaštel Stari
prije 3 dana
 ...pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92,... 

Gradska knjižnica Oroslavje

Oroslavje
prije 4 dana
 ...iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23... 

EDukOS-privatna srednja škola s pravom javnosti

Osijek
prije 4 dana
 ...06-24-3 Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija, na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), članka 26. Statuta Dječjeg vrtića Opatija i Odluke od 30. siječnja 2024. godine... 

DJEČJI VRTIĆ OPATIJA

Opatija
prije 7 dana
 ...iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Na temelju članka 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 1612., 86/12., 94/13. , 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22, 156/23.),... 

CENTAR ZA AUTIZAM

Zagreb
prije 7 dana
 ...prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj... 

Dom za starije osobe Ksaver

Zagreb
prije 9 dana
 ...pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17. i 98/19.), uz prijavu na Natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja dužni su priložiti i dokaze... 

VODOVOD, D.O.O. ZA USLUGE OPSKRBOM PITKOM VODOM

Zadar
prije 11 dan
 ...ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/... 

DJEČJI VRTIĆ MARINA

Blizna Donja
prije 5 sataNovi
 ...iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 5./12., 16/12. , 86/12., 94/13, 136/14. - RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.,... 

OSNOVNA ŠKOLA IVANA FILIPOVIĆA

Osijek
prije 1 dan
 ...Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21),  Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93... 

Dječji vrtić 'Mali svijet'

Pula
prije 1 dan
 ...Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.), članka 51. Statuta Dječjeg vrtića Zraka sunca i Odluke Upravnog vijeća od 27.02.2024... 

DJEČJI VRTIĆ ZRAKA SUNCA

Križevci
prije 2 dana
 ...ispunjavanje uvjeta iz natječaja. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola pod jednakim uvjetima (Zakon o ravnopravnosti spolova, „Narodne novine“, br. 82/08 i 69/17). Ukoliko podnositelj prijave prilaže dokumentaciju iz natječaja na stranom jeziku i/ili neslužbenom... 

ZRAČNA LUKA OSIJEK društvo s ograničenom odgovornošću za usl...

Klisa (Osijek)
prije 2 dana
 ...iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23... 

Osnovna škola Vukovina

Gornje Podotočje
prije 3 dana
 ...škola Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007, 94/13, 98/19, 57/22) i članka 42. Statuta Dječjeg vrtića Morska vila , Nin, Upravnog vijeća Dječjeg... 

USTANOVA DJEČJI VRTIĆ MORSKA VILA

Nin
prije 3 dana
 ...škola Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Osijek od 26.2.2024. Upravno vijeće... 

Dječji vrtić Osijek

Osijek
prije 3 dana
 ...prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne... 

Osnovna škola Braća Ribar

Sisak
prije 3 dana
 ...zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17., 98/19. i 84/21.) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je... 

DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Gola
prije 6 dana
 ...podataka. Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka br. 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (»Narodne novine«, br. 42/18.) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao... 

IV-MA, obrt za trgovinu i usluge, vl. Ivana Jurić-Kaćunić, S...

Split
prije 4 dana
 ...akademija, magisterij, doktorat Ostale informacije: Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007,  94/2013, 98/2019, 57/2022 i 101/2023), članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Obrovac i Odluke Upravnog... 

DJEČJI VRTIĆ OBROVAC

Obrovac
prije 4 dana
 ...prema posebnim zakonima, sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17,98/19,84/21)članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata(„Narodne novine“ broj 33/92,77/92,27/93,... 

Dječji vrtić Čarobna šuma

Sokolovac (Koprivničko-Križevačka)
prije 4 dana
 ...neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu Svi kandidati Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ broj 93/14., 127/17., 98/19. i 151/22.). Kandidati natječaja su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati... 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za...

Osijek
prije 5 sataNovi
 ...Poveznica: Nepravovremene i/ili nepotpune prijave neće se razmatrati. Sukladno članku 13. stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ 82/08, 69/17), na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola. Obavezno naznačiti na prijavi „Za natječaj – odgojitelj na... 

Dječji vrtić Cvrčak

Zagreb
prije 2 dana
 ...Umag, 29. veljače 2024. godine Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17, 68/18,98/19,64/20,151/22,156/23), članaka... 

Osnovna škola Marije i Line, Scuola elementare Marija i Lina

Umag
prije 1 dan
 ...Probni rad:  2 mjeseca. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08. i 69/17.). Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: - životopis - dokaz o... 

Dom za starije osobe Labin

Labin (Istarska)
prije 3 dana
 ...Ostale informacije: Na temelju članka 24. važećeg Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj: 56/2022) Bolnica raspisuje NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa NA  ODREĐENO VRIJEME... 

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske To...

Krapinske Toplice
prije 2 dana
 ...UČILIŠTE, ZAGREB (dalje: Škola), Kombolova 2a, na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,  90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 ,64/20,151/22 i 156/23) te prema... 

UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO UČILIŠTE

Zagreb
prije 4 dana
 ...se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21, 156/23) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje... 

Dom za žrtve obiteljskog nasilja 'Sigurna kuća'

Čakovec
prije 3 dana
 ...iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19... 

OSNOVNA ŠKOLA BLATINE-ŠKRAPE

Split
prije 3 dana