Prema statistikama, popunjavanje polja "grad" povećava mogućnost pronalaženja odgovarajućeg posla na 83.7%.

Narodne novine za posao

1-20 od 28 rezultati

HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV  -  Zagreb
 ...članka 40. Statuta Hrvatskoga državnoga arhiva, Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama („Narodne novine“, broj 70/16, 50/17) te suglasnosti Ministarstva kulture Republike Hrvatske od 7. studenoga 2016. godine (KLASA: 112-01/16-01/... 
prije 5 dana
OSNOVNA ŠKOLA 'ANTE ANĐELINOVIĆ'  -  Sućuraj
 ...školi, te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne novine“, br. 47/96., 56/01.). Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: - životopis - preslika domovnice - uvjerenje o nekažnjavanju... 
prije 12 sata
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta  -  Zagreb
 ...Opis posla Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12. - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15 - Odluka i Rješenje Ustavnog suda RH br. U-I-2036/2012 i 61/17) i članku... 
prije 3 dana
DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA BENKOVAC  -  Benkovac (Zadarska)
 ...informirati odgojitelje. ostale suradnike i roditelje. Prema članku 24. i članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007 i 94/2013) Razina obrazovanja: - Završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički... 
prije 2 dana
OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU  -  Zagreb
 ...Opis posla Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11- Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15- Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske... 
prije 6 dana
OSNOVNA ŠKOLA 'ANTE ANĐELINOVIĆ'  -  Bogomolje
 ...školi, te Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne novine“, br. 47/96., 56/01.). Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: - životopis - preslika domovnice - uvjerenje o nekažnjavanju... 
prije 12 sata
OSNOVNA ŠKOLA BEREK  -  Berek
 ...Opis posla Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17.), Osnovna škola Berek raspisuje natječaj za popunu radnog mjesta... 
prije 1 dan
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANIĆ-GRAD  -  Ivanić-Grad
 ...natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave bit će odbačene i neće se razmatrati. Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama RH na adresu: Centar za socijalnu skrb Ivanić-Grad, Franje Jurinca 6, 10310 Ivanić-Grad, s naznakom: „za javni natječaj“. O... 
prije 3 dana
DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU  -  Zagreb
 ...javnim službama (NN 24/17), a u skladu s odredbama Odluke o zabrani zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (Narodne novine, broj 70/16 i 50/17), Pravilnika o radu Državnog arhiva u Zagrebu i Pravilnika o unutarnjem ustroju, radnim mjestima i načinu rada... 
prije 6 dana
DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA BENKOVAC  -  Benkovac (Zadarska)
 ...djecom rane I predškolske dobi s teškoćama u razvoju Prema članku 24. i članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007 i 94/2013) 1 izvršitelj - 1 odgojitelj/ica na puno radno vrijeme, na određeno do 30.06.2018 Razina... 
prije 2 dana
SVEUČILIŠTE U SPLITU, PRAVNI FAKULTET  -  Split
 ...se Dekanatu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Domovinskog rata 8, 21 000 Split, u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.... 
prije 27 dana
OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL  -  Podgajci Podravski
 ...pri zapošljavanju na temelju članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04.,92/05.,2/07,107/07.,65/09.,137/09.,146/10.,55/11.,140/12., 19/13.,33/13., 148/13. I 91/14.) dužan je uz dokaz o... 
prije 6 dana
Pravobranitelj za djecu  -  Zagreb
 ...Opis posla Na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o pravobranitelju za djecu (Narodne novine, broj 73/17), a u vezi s člankom 4. stavkom 3., člankom 5. stavcima 2. i 3. i člankom 23. stavcima 2. i 3. Zakona o pravobranitelju za djecu, pravobraniteljica za djecu objavljuje... 
prije 7 dana
DOM ZDRAVLJA OZALJ  -  Ozalj
 ...povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Dom zdravlja Ozalj, sa naznakom "Prijava na natječaj", Kolodvorska 2,... 
prije 1 dan
DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU  -  Zagreb
 ...javnim službama (NN 24/17), a u skladu s odredbama Odluke o zabrani zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (Narodne novine, broj 70/16 i 50/17), Pravilnika o radu Državnog arhiva u Zagrebu i Pravilnika o unutarnjem ustroju, radnim mjestima i načinu rada... 
prije 6 dana
DOM ZDRAVLJA - SENJ  -  Senj (Ličko-Senjska)
 ...životopis Rok za posnošenje prijava (poštom ili osobnom dostavom na urudžbeni zapisnik) je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Dom zdravlja - Senj, Stara cesta 43, 53270 Senj Prijave dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom "Prijava na... 
prije 8 dana
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE  -  Rijeka
 ...goranske županije, a u svezi s odredbom članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 24/17), ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu PGŽ, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno... 
prije 8 dana
DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA BENKOVAC  -  Benkovac (Zadarska)
 ...Odgojno - obrazovni rad s djecom rane I predškolske dobi Prema članku 24. i članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007 i 94/2013) 1 izvršitelj - odgojitelj/ica na puno radno vrijeme, zamjena do povratka djelatnice s... 
prije 2 dana
OSNOVNA ŠKOLA 'BRAĆA GLUMAC'  -  Lastovo
 ...Ur.broj: 2145-1/17-1 Lastovo, 11. prosinca 2017. godine Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97., 107/07. i 94/13.) i Odluke Školskog odbora Osnovne škole „Braća Glumac“ Lastovo donesene na sjednici održanoj 8.... 
prije 3 dana
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU  -  Osijek
 ...vremenu na Odjelu za kulturologiju. Uvjeti Pristupnici Natječaja pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.) moraju ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br... 
prije 27 dana
12