...Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21),  Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93... 

Dječji vrtić 'Mali svijet'

Pula
prije 3 dana
 ...odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. ) Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati.... 

TEHNIČKA ŠKOLA PULA

Pula
prije 4 dana
 ...osiguranje) ne stariji od 30 dana(obvezno i za kandidate bez radnog iskustva) Sukladno članku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne Novine 100/18, 125/19, 147/20) poslodavac će, po službenoj dužnosti, pribaviti podatke iz kaznene evidencije. Natječaj je... 

Opća bolnica Pula - Ospedale Generale di Pola

Pula
prije 18 dana
 ...Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13 i 98/19 , 57/22 i 101/23)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića  "Rapčići" Žminj objavljuje N A T J... 

Dječji vrtić 'Rapčići'

Žminj
prije 4 dana
 ...srpnja 2024. Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 - u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, javnu nabavu i europske... 

GRAD ROVINJ

Rovinj
prije 4 dana
 ...pravosudni ispit Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Na temelju čl. 56. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 155/2023.) i čl. 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine... 

OPĆINSKI SUD U PAZINU

Labin (Istarska)
prije 3 dana