...Temeljem članka 21. Statuta Opće bolnice Varaždin i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 29/24.) Ravnatelj Opće bolnice Varaždin raspisuje N A T J E Č A J za prijam pripravnika u radni odnos (m/ž)... 

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

Varaždin
prije 4 dana
 ...Temeljem članka 21. Statuta Opće bolnice Varaždin, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 29/24.) i suglasnosti Ministarstva zdravstva, Ravnatelj Opće bolnice Varaždin raspisuje N A T J E Č A J... 

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

Varaždin
prije 24 dana
 ...pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21) dužne su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze navedene u članku 101. Zakona u svrhu ostvarivanje... 

PLETER - USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za usluge

Varaždin
prije 17 dana
 ...prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21)), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92,... 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Varaždin
pre 2 meseci
 ...; DA Vozački ispit: Kategorija B Radno iskustvo: 1 godinu Ostale informacije: Na temelju Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19, 151/22), Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 18/22, 46/22 i 119/22, 71/23,156... 

Dom za žrtve obiteljskog nasilja 'Utočište Sv. Nikola'

Varaždin
pre 2 meseci
 ...na natječaj i dokazi o ispunjavanju kriterija podnose se u elektroničkom obliku u roku od 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu e-pošte: ****@*****.*** . Poslodavac Poslodavac: Sveučilište u Zagrebu Fakultet... 

Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike

Varaždin
prije 21 dan
 ...na natječaj i dokazi o ispunjavanju kriterija podnose se u elektroničkom obliku u roku od 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu e-pošte: ****@*****.*** . Poslodavac Poslodavac: Sveučilište u Zagrebu Fakultet... 

Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike

Varaždin
prije 21 dan
 ...koje je sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za    obračun plaće u javnim službama („Narodne novine“ 22/24.) prevedeno u doktor medicine specijalist/ doktor medicine specijalist - savjetnik ) Uvjeti: položen... 

ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC

Čakovec
prije 8 dana
 ...obrazovanja: Završena osnovna škola Ostale informacije: Temeljem odredbe čl. 166. st. 1. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", broj 155/2023) i Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima  državne uprave te... 

OPĆINSKI SUD U BJELOVARU

Križevci
prije 4 dana
 ...zasnivanje radnog odnosa, trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno člancima 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i članku 2. stavku 1. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika... 

Dječji vrtić Svetog Nikole

Belica
prije 3 dana
 ...dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: Rok za podnošenje prijave jest 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Prijave se dostavljaju na adresu: Dom za odrasle osobe Orehovica, Augusta Šenoe 2, 40322 Orehovica, uz naznaku: «Prijava na... 

Dom za odrasle osobe Orehovica

Orehovica (Međimurska)
prije 7 dana
 ...23-01) od 17. kolovoza 2023. godine i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 56/2022.), Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnog natječaja u Zavodu za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke... 

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Križevci
prije 15 dana
 ...iskustvo: Traži se pripravnik Ostale informacije: Na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine, broj 61/18) i Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i  socijalne politike Klasa: 132-03/24-01/01, Urbroj:... 

Centar za pružanje usluga u zajednici Zagorje

Bedekovčina
prije 14 dana
 ...neodređeno, puno radno vrijeme UVJETI za radno mjesto: Sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 , 57/22 i 101/23)  i to: Poslove odgojitelja djece od navršenih šest mjeseci života do... 

Dječji vrtić "LEPTIRIĆ"

Ljubešćica (Ljubešćica)
pre 2 meseci
 ...Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19,57/22, 101/23)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čarobno ogledalce, Varaždinske Toplice raspisuje... 

Dječji vrtić Čarobno ogledalce

Varaždinske Toplice
pre mesec dana
 ...radna mjesta propisani su Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ( Narodne novine br. 1/96 i 80/99). Mjesto rada u je u sjedištu Ekonomske i trgovačke škole, Čakovec, Vladimira Nazora 36, a prema... 

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA

Čakovec
prije 4 dana
create_cv_img

Kreirajte profesionalni životopis besplatno u 5 minuta

 ...ovlaštenu ordinaciju medicine rada radi provjere radne sposobnosti sukladno Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada („Narodne novine“ br. 5/84 ., 71/14 .). U slučaju da kandidat ne bude zdravstveno sposoban za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta, ugovor... 

ZAGORSKI VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za javnu...

Lobor
prije 9 dana
 ...ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 57/92,... 

DJEČJI VRTIĆ ŠKRINJICA

Vidovec
prije 2 dana
 ...Radno iskustvo: 1 godinu Ostale informacije: Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine", br.10/97 , 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22 ) i članka 28. Statuta Dječjeg vrtića "ZVJEZDICA" te temeljem Odluke sa sjednice Upravnog... 

Dječji vrtić ZVJEZDICA

Nedelišće
prije 3 dana
 ...zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17., 98/19., 84/21., 156/23.) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan... 

DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Križevci
prije 3 dana
 ...Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) te na temelju članka 14. stavka 2. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela... 

OPĆINA VRATIŠINEC

Vratišinec
prije 4 dana
 ...Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23) te članka 60. Statuta Dječjeg vrtića Jesenje, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Jesenje... 

Dječji vrtić Jesenje

Gornje Jesenje
prije 2 dana
 ...23-2 od 07.08.2023. godine u svezi s člankom 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 29/24), Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, raspisuje JAVNI  NATJEČAJ za zasnivanje... 

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske Županije

Krapina
prije 4 dana
 ...prilikom zapošljavanja sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19 i 84/21) i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21), uz... 

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ĐURO ARNOLD

Ivanec
pre 2 meseci
 ...postupak (ne stariji od 3 mjeseca do dana objave ovog natječaja) . Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati/kinja koji/a se u prijavi na javni natječaj pozivna... 

Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije

Čakovec
prije 7 dana
 ...prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92,... 

'DRUŠTVO OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM MEĐIMURSKE ŽUPANIJE...

Čakovec
prije 16 dana
 ...zapošljavanju u skladu s člancima 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), uz prijavu za natječaj dužan/na je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih općih uvjeta natječaja i sve... 

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije društvo s ogranič...

Sveti Ivan Zelina
pre mesec dana
 ...Radno vrijeme, plaća i putni troškovi: puno radno vrijeme. Plaća radnica minimalna je plaća propisana Zakonom o minimalnoj plaći (Narodne novine 118/18 i 120/21) i Uredbom o visini minimalne plaće. Putni troškovi isplaćivati će se prema stvarno nastalim putnim troškovima... 

OPĆINA NEDELIŠĆE

Nedelišće
prije 1 dan