...zamjena za privremeno odsutnu zaposlenicu). Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ broj: 93./14.,127./17., 98./19., 151./22. i 64/23), Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“... 

SVEUČILIŠTE U SPLITU POMORSKI FAKULTET

Split
prije 14 dana
 ...prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine", broj: 121/17, 121/17, 84/21), uz prijavu na javni poziv dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve... 

Muzeji Ivana Meštrovića

Split
prije 3 dana
 ...natječajnog postupka, sukladno zakonskim propisima. Rok za podnošenje prijava je trideset (30) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na... 

SVEUČILIŠTE U SPLITU, FILOZOFSKI FAKULTET

Split
prije 21 dan
 ...znanstvene uspješnosti s dokazima o ispunjavanju istih. Prijave se dostavljaju  u roku od  30 dana od objave Natječaja u Narodnim Novinama isključivo na e-mail adresu: ****@*****.*** Fakultet će sukladno članku 8.  Pravilnika o uvjetima i kriterijima za... 

Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet

Split
prije 7 dana
 ...prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“  broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) uz prijavu na Javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,... 

Ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitacij...

Split
prije 8 dana
 ...iskustvo: 2 godine Ostale informacije: Sukladno članku 81. stavku 1. i članku 165. stavku 2. Zakona o državnim službenicima Narodne novine, broj: 155/2023, dalje; Zakona o državnim službenicima uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne... 

ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U SPLITU

Split
prije 7 dana
 ...natječajnog postupka, sukladno zakonskim propisima. Rok za podnošenje prijava je trideset (30) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na... 

SVEUČILIŠTE U SPLITU, FILOZOFSKI FAKULTET

Split
prije 21 dan
 ...se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. i 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ 84/21) dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta. Podnošenjem prijave na natječaj pristupnici daju privolu za obradu... 

DOM ZDRAVLJA SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE

Split
prije 4 dana
 ...koji se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog zakona. Dokaz potrebni za ostvarivanje prava... 

STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA

Split
prije 10 dana
 ...prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21 i članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj... 

SVEUČILIŠTE U SPLITU, MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU

Split
prije 9 dana
 ...Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.), i Odluke Upravnog vijeća Montessori dječjeg vrtića Mali cvijetak od 15.07.2024... 

MONTESSORI DJEČJI VRTIĆ MALI CVIJETAK

Split
prije 2 dana
 ...navedu u prijavi. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb, s obveznom naznakom: »Za natječaj« i nazivom radnog... 

Agencija za odgoj i obrazovanje

Split
prije 2 dana
 ...iskustvo: 1 godinu Ostale informacije: Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama („Narodne novine“ broj: 29/24) i članka 23. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj Split, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje... 

Centar za odgoj i obrazovanje SLAVA RAŠKAJ

Split
prije 7 dana
 ...Zakona o zaštiti osobnih podataka. Prijave s dokazom o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova NN 69./17.... 

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i...

Split
prije 23 dana
 ...zapošljavanju u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebna dokaze iz... 

SVEUČILIŠTE U SPLITU, PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET, SP...

Split
prije 16 dana
 ...Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine broj 122/2017 i 120/21), prikaz nastavne i znanstvene djelatnosti, popis radova te radove relevantne za izbor (separate radova... 

SVEUČILIŠTE U SPLITU

Split
prije 23 dana
create_cv_img

Kreirajte profesionalni životopis besplatno u 5 minuta

 ...prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21, 156/23.) uz prijavu na natječaj dužan  je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i... 

OSNOVNA ŠKOLA FRA PAVLA VUČKOVIĆA

Sinj
prije 7 dana
 ...Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), i članka 65. Statuta Dječjeg vrtića Babarin,  Upravno vijeće na svojoj 49.... 

Dječji vrtić Babarin

Sutivan
prije 7 dana
 ...kod prijma u službu prema posebnom zakonu - Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/... 

GRAD SINJ

Sinj
prije 7 dana
 ...Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13,98/19,57/22 i 101/23), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Mali princ“, Uz pjacu 17, 21420 Bol,  15. srpnja... 

DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

Bol
prije 4 dana
 ...se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. i 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ 84/21) dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta. Podnošenjem prijave na natječaj pristupnici daju privolu za obradu... 

DOM ZDRAVLJA SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE

Hvar
prije 3 dana
 ...iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14.,7/17., 68/18., 98/... 

OSNOVNA ŠKOLA BIJAĆI

Kaštel Novi
prije 10 dana
 ...Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i članka 65. Statuta Dječjeg vrtića Babarin, Upravno vijeće na svojoj 49. sjednici... 

Dječji vrtić Babarin

Sutivan
prije 7 dana
 ...uvjeta iz natječaja. Temeljem članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17, 98/19 i 84/21) i članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, 84/21), kandidati... 

Ustanova za istraživanje i širenje znanja u području prehran...

Ugljane
prije 7 dana