...prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima  njihovih obitelji (“Narodne novine” br.121/17, 198/19, 84/21 i 156/23)  uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz... 

OPĆA BOLNICA ZADAR

Zadar
prije 4 dana
 ...za mirovinsko osiguranje – elektronički zapis o radnom stažu Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave u Narodnim Novinama. Prijave  s potrebnom dokumentacijom, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, poštom s naznakom... 

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ZADAR

Zadar
prije 6 dana
 ...izbora kandidata predočit će se izvornik. Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je  osam dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu Općinski sud u Zadru, Borelli 9, s naznakom "Prijava na javni natječaj... 

OPĆINSKI SUD U ZADRU

Zadar
prije 7 dana
 ...pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17. i 98/19.), uz prijavu na Natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja dužni su priložiti i dokaze... 

VODOVOD, D.O.O. ZA USLUGE OPSKRBOM PITKOM VODOM

Zadar
prije 3 dana
 ...izbora kandidata predočit će se izvornik. Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je  osam dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu Općinski sud u Zadru, Borelli 9, s naznakom "Prijava na javni natječaj... 

OPĆINSKI SUD U ZADRU

Zadar
prije 7 dana
 ...obvezi, potvrda o nekažnjavanju ne starija od 6 mjeseci. Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine br. 82/2008, 69/2017), na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju... 

DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE

Zadar
prije 4 dana
 ...pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17. i 98/19.), uz prijavu na Natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja dužni su priložiti i dokaze... 

VODOVOD, D.O.O. ZA USLUGE OPSKRBOM PITKOM VODOM

Zadar
prije 3 dana
 ...ne starije od 6 mjeseci. MJESTO RADA: ZADAR, Prolaz cara Augusta 1 Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08) na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim... 

DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE

Zadar
prije 7 dana
 ...pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17. i 98/19.), uz prijavu na Natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja dužni su priložiti i dokaze... 

VODOVOD, D.O.O. ZA USLUGE OPSKRBOM PITKOM VODOM

Zadar
pre 2 meseci
 ...zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze... 

Dom za odrasle osobe SVETI FRANE Zadar

Zadar
prije 2 dana
 ...županije (službeni glasnik Zadarske županije 15/23), članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama (Narodne novine 29/2024), ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije, sa sjedištem u Zadru, Ivana Mažuranića 28, donosi... 

Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije

Zadar
prije 2 dana
 ...cjelovitom tekstu objavljuje na službenim internetskim stranicama Zavoda za javno zdravstvo Zadar,  , te na oglasnim stranicama „Narodnih novina“, a istovremeno u skraćenom obliku na oglasnoj ploči i internetskim stranicama HZZ-a, te na oglasnim stranicama Zadarskog lista.... 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR

Zadar
prije 9 dana
 ...Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23– u daljnjem tekstu: Zakon) te članka 40. Statuta Dječjeg vrtića i Odluke Upravnog... 

DJEČJI VRTIĆ BODULIĆ

Dobropoljana
prije 3 dana
 ...Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007,  94/2013, 98/2019, 57/2022 i 101/2023), članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Obrovac  i Odluke Upravnog vijeća... 

DJEČJI VRTIĆ OBROVAC

Obrovac
prije 4 dana
 ...prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22)  ( ne starije od 1 mjeseca) -dokaz o zdravstvenoj sposobnosti   ( ne starije od... 

DJEČJI VRTIĆ PAŠKI MALIŠANI

Pag
prije 4 dana
 ...programu odgojno-obrazovnog rada u Dječjem vrtiću Paški mališani, Uvjeti: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/1997, 107/2007, 94/2013, 98/2019, 57/2022, 101/23) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i... 

DJEČJI VRTIĆ PAŠKI MALIŠANI

Pag
prije 4 dana
create_cv_img

Kreirajte profesionalni životopis besplatno u 5 minuta

 ...Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23 - u daljnjem tekstu: Zakon), članka 40. Statuta Dječjeg vrtića Bodulić i... 

DJEČJI VRTIĆ BODULIĆ

Dobropoljana
prije 3 dana
 ...Ostale informacije: Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 24/17) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Park prirode Telašćica“ (KLASA: 012-03/14-01/01, URBROJ: 2198-1-93-07/01-14-1 od... 

PARK PRIRODE TELAŠĆICA JAVNA USTANOVA

Sali
prije 7 dana
 ...temelju članka 29. u svezi sa člankom 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov raspisuje OGLAS... 

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV

Sveti Filip i Jakov
prije 6 dana