...temelju članka 19. stavak 1. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – dalje u tekstu: Zakon) privremena pročelnica Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-... 

ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA

Dubrovnik
prije 7 dana
 ...PREDSJEDNIKA Broj: 7 Su-616/2024 Dubrovnik, 9. srpnja 2024. Na temelju članka 160. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 155/2023), te članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne... 

OPĆINSKI SUD U DUBROVNIKU

Dubrovnik
prije 6 dana
 ...se, pod jednakom uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola, sukladno odredbi članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (''Narodne novine'' broj 82/08 i 69/17). Pojmovi koji se koriste u ovom javnom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se... 

DUBROVAČKI MUZEJI

Dubrovnik
prije 9 dana
 ...Kategorija B Radno iskustvo: 1 godinu Ostale informacije: Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) Upravno vijeće vrtića Ston objavljuje NATJEČAJ za prijem na radno mjesto... 

Predškolska ustanova DJEČJI VRTIĆ STON

Ston (Ston)
prije 4 dana