...prijavi na javni poziv navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona/mobitela, adresa e-pošte, isključivo za potrebe ovog postupka). Molimo kandidate/kinje da prije dostave prijave pročitaju informaciju o obradi podataka na... 

KOMUNALAC d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti

Samobor
prije 27 dana
 ...prijavi na javni poziv navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona/mobitela, adresa e-pošte, isključivo za potrebe ovog postupka). Molimo kandidate/kinje da prije dostave prijave pročitaju informaciju o obradi podataka na... 

KOMUNALAC d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti

Samobor
prije 27 dana
 ...prijavi na javni poziv navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona/mobitela, adresa e-pošte, isključivo za potrebe ovog postupka). Molimo kandidate/kinje da prije dostave prijave pročitaju informaciju o obradi podataka na... 

KOMUNALAC d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti

Samobor
prije 27 dana
 ...prijavi na javni poziv navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona/mobitela, adresa e-pošte, isključivo za potrebe ovog postupka). Molimo kandidate/kinje da prije dostave prijave pročitaju informaciju o obradi podataka na... 

KOMUNALAC d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti

Samobor
prije 16 dana
 ...zapošljavanje i mrežnim stranicama Kazališta. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se isključivo na adresu elektroničke pošte: ****@*****.*** Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati. Rezultati natječaja bit će... 

GRADSKO DRAMSKO KAZALIŠTE 'GAVELLA'

Zagreb
prije 3 dana
 ...službenoj dužnosti. 8. Prijave s traženim prilozima iz točke 5. odnosno točke 7. ovog natječaja potrebno je dostaviti preporučenom poštom ili osobno na adresu: DJEČJI VRTIĆ „PETAR PAN“ Španovićeva 18 10 000 Zagreb uz naznaku : „ZA NATJEČAJ – TAJNIK/ICA- na... 

DJEČJI VRTIĆ'PETAR PAN'

Zagreb
prije 3 dana
 ...2016/679. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na e- mail adresu vrtića  ( ****@*****.*** ) ili putem pošte na adresu: Dječji vrtić Didi, Karlovačka 26, 10 450 Klinča Sela s naznakom „za natječaj“ Poslodavac Poslodavac... 

Dječji vrtić DIDI

Krašić (Krašić)
prije 7 dana
 ...u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj. Kandidati su obavezni u prijavi navesti adresu svoje elektroničke pošte, pratiti svoju elektroničku poštu, potvrditi primitak i odgovoriti na sve primljene e-poruke. Prijavom na natječaj kandidat daje privolu... 

OPĆA BOLNICA KARLOVAC

Karlovac
prije 7 dana
 ...kandidatkinjama koji su se prijavili na natječaj. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se poštom ili osobno Centru za odgoj i obrazovanje «Vinko Bek» , Kušlanova 59a, Zagreb s naznakom ''za natječaj – Kuhar/ica'' Nepotpune i... 

Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek

Zagreb
prije 2 dana
 ...se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, u naznakom: »Prijava na natječaj-odgojitelj-neodređeno«, neposredno u tajništvo ili poštom na adresu: Dječji vrtić Milana Sachsa, Zagreb, Sachsova ulica 5, 10000 Zagreb. Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog... 

DJEČJI VRTIĆ MILANA SACHSA

Zagreb
prije 7 dana
 ...ravnopravnosti spolova  (Narodne novine 82/08 i 69/17). Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju u roku 8 dana putem pošte na adresu: ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA, ulica grada Vukovara 68, 10000 ZAGREB ili na e-mail adresu: sms@... 

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA

Zagreb
prije 7 dana
 ...uvjete. O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Podnošenjem prijave na... 

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb
prije 6 dana
 ...svjedodžbe Način i rokovi za podnošenje ponuda: Rok za dostavu ponuda je 8 dana, a ponude se podnose na urudžbeni ured ili poštom preporučeno na adresu: Zagrebački holding d.o.o.  Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima Ulica grada Vukovara 41... 

ZAGREBAČKI HOLDING, društvo s ograničenom odgovornošću za od...

Zagreb
prije 6 dana
 ...spolova (NN 82/08, 69/17). Prijave s odgovarajućom dokumentacijom dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja neposredno ili poštom na adresu škole ( OSNOVNA ŠKOLA „KLINČA SELA“, AMRUŠEVA 32, 10 452 KLINČA SELA) s naznakom „za natječaj“  u obliku elektroničkog... 

OSNOVNA ŠKOLA KLINČA SELA

Klinča Sela
prije 6 dana
 ...spola i pri zapošljavanju osobe oba spola su u ravnopravnom položaju. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti osobno ili poštom u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na... 

V. gimnazija

Zagreb
prije 2 dana
 ...diplome Način i rokovi za podnošenje ponuda: Rok za dostavu ponuda je 10 dana, a ponude se podnose na urudžbeni ured ili poštom preporučeno na adresu:                           Zagrebački holding d.o.o. Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima Ulica... 

ZAGREBAČKI HOLDING, društvo s ograničenom odgovornošću za od...

Zagreb
prije 2 dana
create_cv_img

Kreirajte profesionalni životopis besplatno u 5 minuta

 ...službenoj dužnosti. 8. Prijave s traženim prilozima iz točke 5. odnosno točke 7. ovog natječaja potrebno je dostaviti preporučenom poštom ili osobno na adresu: DJEČJI VRTIĆ „PETAR PAN“ Španovićeva 18 10 000 Zagreb uz naznaku : „ZA NATJEČAJ – ODGOJITELJ/ICA- na... 

DJEČJI VRTIĆ'PETAR PAN'

Zagreb
prije 3 dana
 ...iskoristiti, prilikom prijave nužno je dostaviti sve dokaze kojima to potvrđujete. Potrebni dokumenti mogu se pronaći na ovome linku:  Poslodavac Poslodavac: HP - Hrvatska pošta d.d. Kontakt: e-mailom: ****@*****.*** putem linka:... 

HP - Hrvatska pošta d.d.

Zagreb
prije 3 dana
 ...stranici i oglasnoj ploči Škole i traje od  15.4. 2024. do 23.4.2024.  godine. Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Osnovna škola grofa Janka Draškovića, Zagreb, Vrapčanska 7,  s naznakom „za natječaj“. Potpunom prijavom smatra se... 

OSNOVNA ŠKOLA GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA

Zagreb
prije 3 dana
 ..., doktorat Radno iskustvo: Traži se pripravnik Ostale informacije: Opis poslova : vođenje organizacije ureda, slanje pošte, vođenje arhive spisa, slanje mailova, slušanje diktata, daktilografsko tipkanje. Poslodavac Poslodavac: Odvjetničko... 

Odvjetničko društvo ARELIĆ & MLINARIĆ društvo s ograničenom ...

Zagreb
prije 3 dana
 ...uvjete. O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Podnošenjem prijave na... 

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb
prije 20 dana
 ...smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune, nepravodobne i prijave dostavljene elektroničkom poštom neće se razmatrati. Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u školskoj ustanovi OŠ Krapinske  Toplice a kojim... 

OSNOVNA ŠKOLA KRAPINSKE TOPLICE

Krapinske Toplice
prije 6 dana
 ...prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke kandidata (ime, prezime, adresa stanovanja, broj telefona te adresu elektroničke pošte) Kandidati/tkinje koji/e ispunjavaju uvjete propisane javnim natječajem i uđu u uži izbor bit će pozvani na razgovor na temelju... 

Tehnički muzej Nikola Tesla

Zagreb
prije 6 dana
 ...prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, kao ni ponude poslane e-poštom. U skladu s člankom 13. stavkom 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba... 

Dječji vrtić Maksimir

Zagreb
prije 6 dana
 ...sva radna mjesta dužni su, uz vlastoručno potpisanu zamolbu (u kojoj je potrebno navesti broj telefona i valjanu adresu elektroničke pošte), priložiti u neovjerenom presliku: -životopis, svjedodžbu/diplomu o završenom obrazovanju, domovnicu, odobrenje za samostalni... 

KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB

Zagreb
prije 7 dana
 ...prijavi na natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti adresa e-pošte). Prijava mora biti vlastoručno potpisana. Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova. Uz pisanu... 

DOM ZA ODRASLE OSOBE BIDRUŽICA

Desinić
prije 6 dana
 ...životopis Način i rokovi za podnošenje ponuda: Rok za dostavu ponuda je 10 dana, a ponude se podnose na urudžbeni ured ili poštom preporučeno na adresu: Zagrebački holding d.o.o. Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima Ulica grada Vukovara 41, Zagreb... 

ZAGREBAČKI HOLDING, društvo s ograničenom odgovornošću za od...

Zagreb
prije 7 dana
 ...koje nudi naš klijent. TVOJI RADNI ZADACI: • Slaganje, grupiranje i sortiranje dokumenata te registratora • Slanje i zaprimanje pošte • Vođenje zapisnika tijekom sastanaka • Pružanje pomoći HR odjelu (proces onboardinga, vođenje evidencije radnih sati i sl.) • Organiziranje... 

Adecco Hrvatska d.o.o.

Zagreb
prije 8 dana
 ...uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave neposredno ili poštom na adresu: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Uprava za ljudske potencijale Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima... 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Zagreb
prije 2 dana
 ...•zamolbu za posao (vlastoručno potpisanu, navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj mobitela i adresu elektroničke pošte) •životopis (ukoliko postoji iskustvo u volonterskom radu potrebno je navesti: naziv institucije/udruge/tvrtke gdje je ono ostvareno... 

I. osnovna škola Dugave

Zagreb
prije 2 dana