...goranske županije, Rijeka, Franje Čandeka 6/A, s naznakom “Natječaj za zasnivanje radnog odnosa” ili putem službene adrese elektroničke pošte Zavoda: ****@*****.*** , u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Do donošenja odluke o izboru,... 

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE

Krk
prije 13 dana
 ...korespodencije u svrhu  pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektronsku poštu i odgovoriti na sve primljene e-mail poruke. Poslodavac Poslodavac: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR... 

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA

Rijeka
prije 4 dana
 ...Životopis treba sadržavati najmanje sljedeće podatke: ime i prezime podnositelja/ice, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte za primanje obavijesti te iz njega treba biti vidljivo da kandidat zadovoljava sve uvjete natječaja. Isprave se prilažu u preslici... 

MUZEJ GRADA RIJEKE

Rijeka
prije 6 dana
 ...korespodencije u svrhu  pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektronsku poštu i odgovoriti na sve primljene e-mail poruke. Poslodavac Poslodavac: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR... 

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA

Rijeka
prije 4 dana
 ...korespodencije u svrhu  pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektronsku poštu i odgovoriti na sve primljene e-mail poruke. Poslodavac Poslodavac: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA... 

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA

Rijeka
prije 4 dana
 ...korespondencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektronsku poštu i odgovoriti na sve primljene e-mail poruke. Poslodavac Poslodavac: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA... 

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA

Rijeka
prije 4 dana
 ...korespodencije u svrhu  pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektronsku poštu i odgovoriti na sve primljene e-mail poruke. Poslodavac Poslodavac: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA... 

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA

Rijeka
prije 4 dana
 ...1, 51415 Lovran, s napomenom: „ Zamolba za prijam u radni odnos - ne otvarati “. Dodatne informacije zatražiti na adresu e-pošte: ****@*****.*** O rezultatima izbora kandidati će biti obavješteni u roku od 3 radna dana od dana isteka roka za podnošenje... 

KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN

Lovran
prije 5 dana
 ...korespondencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog obavljanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektronsku poštu i odgovoriti na sve primljene e-mail poruke. Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete prema... 

Insula-županijska specijalna bolnica za psihijatriju i rehab...

Kampor
prije 7 dana
 ...stručne kvalifikacije. Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja. Prijave se podnose putem elektroničke pošte ****@*****.*** , s naznakom „Prijava na natječaj za čistača/spremača u Službi za održavanje i tehničke poslove“. Nepravovremene... 

SVEUČILIŠTE U RIJECI MEDICINSKI FAKULTET

Rijeka
prije 7 dana
 ...stanovanja, broj telefona /mobitela, po mogućnosti e-mail adresu). Prijave na natječaj s pripadajućom dokumentacijom podnose se poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: Dom za starije osobe Labin, Katuri 29, 52220 Labin, s naznakom: ,,Natječaj Tajnik/pravnik - ne... 

Dom za starije osobe Labin

Labin (Istarska)
prije 6 dana
 ...korespodencije u svrhu  pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektronsku poštu i odgovoriti na sve primljene e-mail poruke. Poslodavac Poslodavac: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA... 

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA

Rijeka
prije 4 dana
 ...srednjoj školi - ne starije od dana raspisivanja natječaja U prijavi na natječaj kandidati su obvezni navesti adresu elektroničke pošte, odnosno broj telefona putem kojeg će biti obaviješteni o području provjere, pravnim i drugim izvorima za pripremu kandidata za... 

GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA RONJGOVA RIJEKA

Rijeka
prije 5 dana
 ...korespodencije u svrhu  pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektronsku poštu i odgovoriti na sve primljene e-mail poruke. Poslodavac Poslodavac: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA... 

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA

Rijeka
prije 4 dana
 ...koja je vlastoručno potpisana. Nepotpune prijave i nepravovremen prijave neće se razmatrati, kao ni prijave upućene elektroničkom poštom. Provjera kandidata: Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima i ispunjavaju formalne uvjete natječaja... 

Škola za trgovinu i modni dizajn Rijeka

Rijeka
prije 7 dana
 ...objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske . Zamolbe se podnose osobno ili putem pošte na adresu Energo d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka, te putem emaila: ****@*****.*** Poslodavac Poslodavac:... 

ENERGO d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energi...

Rijeka
prije 8 dana
create_cv_img

Kreirajte profesionalni životopis besplatno u 5 minuta

 ...natječaj sa priloženom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom „NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA/ICU, NA ODREĐENO VRIJEME“ poštom preporučeno na adresu Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, 51250 Novi Vinodolski ili se osobno dostavljaju u Dječji... 

DJEČJI VRTIĆ 'FIJOLICA'

Novi Vinodolski
prije 6 dana
 ...iskoristiti, prilikom prijave nužno je dostaviti sve dokaze kojima to potvrđujete. Potrebni dokumenti mogu se pronaći na ovome linku:  Poslodavac Poslodavac: HP - Hrvatska pošta d.d. Kontakt: e-mailom: ****@*****.*** putem linka:... 

HP - Hrvatska pošta d.d.

Crikvenica
prije 14 dana
 ...are seeking for a Customer Service Technician in Rijeka, with customer-focus experience and technical skills to provide the desired post-sale technical support services to Printec's customers based on technology solutions and maintain trusted relationships with our customers... 

Printec

Rijeka
prije 23 dana
 ...korespodencije u svrhu  pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektronsku poštu i odgovoriti na sve primljene e-mail poruke. Poslodavac Poslodavac: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA... 

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA

Rijeka
prije 4 dana
 ...osam) dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije / neposredno ili poštom na adresu Općinski sud u Rijeci, Žrtava fašizma 7, Rijeka, uz naznaku PRIJAVA NA OGLAS te uz naznaku RADNOG MJESTA i poslovnog... 

OPĆINSKI SUD RIJEKA

Rijeka
prije 5 dana
 ...iskoristiti, prilikom prijave nužno je dostaviti sve dokaze kojima to potvrđujete. Potrebni dokumenti mogu se pronaći na ovome linku: Poslodavac Poslodavac: HP - Hrvatska pošta d.d. Kontakt: e-mailom: ****@*****.*** putem linka:... 

HP - Hrvatska pošta d.d.

Kukuljanovo
prije 26 dana
 ...Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se poštom, preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić “Pjerina Verbanac” Labin, Prilaz Kršin 2, 52220 Labin s naznakom: “za... 

DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC

Labin (Istarska)
prije 5 dana
 ...dana od objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i mrežnoj stranici stranici Društva. Prijave se podnose: 1. putem pošte na adresu: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka Ured za ljudske resurse Dolac 14 (III kat) 51000 Rijeka ili 2. na... 

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA društvo s ograničen...

Rijeka
prije 7 dana
 ...goranske županije, Rijeka, Franje Čandeka 6/A, s naznakom “Natječaj za zasnivanje radnog odnosa” ili putem službene adrese elektroničke pošte Zavoda: ****@*****.*** , u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Do donošenja odluke o izboru,... 

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE

Crikvenica
prije 13 dana
 ...vraća. Prijava treba sadržavati najmanje sljedeće podatke: ime i prezime kandidata/kinje, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte za primanje obavijesti. Prijavom na natječaj kandidati/kinje dozvoljavaju Muzeju moderne i suvremene umjetnosti da prikuplja,... 

Muzej moderne i suvremene umjetnosti

Rijeka
prije 12 dana
 ...objave natječaja na mrežnoj stranici Vodovoda d.o.o., Senj i preko Zavoda za zapošljavanje u pisanom obliku, osobno ili preporučenom poštom na adresu: Vodovod d.o.o. (za natječaj za prijem djelatnika u radni odnos-za radno mjesto Kontrolor kvalitete... 

VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE-JUŽNI OGRANAK društvo s ograničeno...

Sveti Juraj
prije 4 dana
 ...****@*****.***). Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objavljivanja natječaja, poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka, s obaveznom naznakom: »Za natječaj... 

SVEUČILIŠTE U RIJECI

Rijeka
prije 14 dana
 ...stručne kvalifikacije. Rok za podnošenje prijava je trideset (30) dana od dana objave natječaja. Prijave se podnose putem elektroničke pošte ****@*****.*** , s naznakom „Centar za proteomiku – natječaj za radno mjesto viši asistent“. Nepravovremene i... 

SVEUČILIŠTE U RIJECI MEDICINSKI FAKULTET

Rijeka
prije 11 dan
 ...korespodencije u svrhu  pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektronsku poštu i odgovoriti na sve primljene e-mail poruke. Poslodavac Poslodavac: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR... 

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA

Rijeka
prije 4 dana