...podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te, po mogućnosti, adresu elektroničke pošte), redni broj i naziv radnog mjesta za koje se kandidat/kinja prijavljuje. Prijava mora biti vlastoručno potpisana. Uz... 

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošlj...

Virovitica
prije 7 dana
 ...Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u omotnici s naznakom  „za natječaj – spremač/ica“ neposredno ili poštom na adresu:  ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVENCA DARUVAR, Trg kralja Tomislava 7A, 43500 Daruvar Natječaj će biti objavljen na... 

ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVENCA DARUVAR

Daruvar
prije 6 dana
 ...uništenja. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u zatvorenoj omotnici neposredno ili preporučeno poštom u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na... 

OSNOVNA ŠKOLA KLOŠTAR PODRAVSKI

Kloštar Podravski
prije 7 dana
 ...dana objave natječaja)-u izvorniku ili presliku. U prijavi na natječaj pristupnici natječaju navode točnu adresu elektroničke pošte za primanje pismena, te broj telefona na kojem su dostupni. Dokazi koji se dostavljaju moraju biti na hrvatskom jeziku i... 

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Daruvar
prije 3 dana
 ...ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Virovitica, preporučeno poštom ili predaju osobno u zatvorenoj omotnici na slijedeću adresu: Općina Špišić Bukovica, Vinogradska 4, 33 404 Špišić Bukovica, s... 

OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Špišić Bukovica
prije 5 dana
 ...ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Virovitica, preporučeno poštom ili predaju osobno u zatvorenoj omotnici na slijedeću adresu: Općina Špišić Bukovica, Vinogradska 4, 33 404 Špišić Bukovica, s... 

OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Špišić Bukovica
prije 5 dana
 ...mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Doma zdravlja Prijave (zamolbe) se dostavljaju poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu: Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10, 48 000 Koprivnica... 

DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Đurđevac
pre 2 meseci