...dokumentaciju biti će pozvani na razgovor u Upravu Doma zdravlja Zagrebačke županije, na adresu Samobor, Ljudevita Gaja 37, putem elektroničke pošte. O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku. Poslodavac Poslodavac: DOM... 

DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Jastrebarsko
prije 4 dana
 ...NIQ BASES is growing its Business Enablement team and is seeking a talented Sales Enablement Specialist (Post Sales) to play a key role in enabling sales teams to be more efficient and stay focused on winning business. This role will primarily be supporting sales... 

NielsenIQ

Zagreb
prije 10 dana
 ...mogu se dobiti putem ****@*****.*** . Prijave sa svim obaveznim prilozima dostavljaju se zaključno sa 5.5.2024. godine: poštom u zatvorenoj omotnici preporučeno na adresu: Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara HUPT; Ul. Vladimira Varićaka 20, 10010,... 

HRVATSKE UDRUGE PARAPLEGIČARA I TETRAPLEGIČARA

Jastrebarsko
prije 27 dana
 ...Osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, adresa elektroničke pošte i dr.) bit će u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom... 

KRUGOVI, CENTAR ZA EDUKACIJU, SAVJETOVANJE I HUMANITARNO DJE...

Jastrebarsko
pre mesec dana
 ...natječaj je osam (8) dana od dana objave natječaja. Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom podnose se  neposredno ili poštom na adresu: Dječji vrtić „Sesvete“, Ive Tijardovića 9, 10360 Sesvete., s naznakom: „Za natječaj –za radno mjesto odgojitelj na... 

DJEČJI VRTIĆ SESVETE

Sesvete (Zagreb)
prije 6 dana
 ...dokumentacijom, u zatvorenoj  omotnici s naznakom “ NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ŠVELJA-PRALJA“, dostavljaju se osobno ili  preporučeno poštom na adresu Dječji vrtić Maslačak, Hrvatske mladeži 4, 10290 Zaprešić u roku osam dana od dana objave natječaja. O rezultatima... 

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK

Zaprešić (Zagrebačka)
prije 3 dana
 ...u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj. Kandidati su obavezni u prijavi navesti adresu svoje elektroničke pošte, pratiti svoju elektroničku poštu, potvrditi primitak i odgovoriti na sve primljene e-poruke. Prijavom na natječaj kandidat daje privolu... 

OPĆA BOLNICA KARLOVAC

Karlovac
prije 4 dana
 ...49. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: Prijave se dostavljaju na adresu osobno ili poštom: Osnovna škola Barilović, Barilović 96, 47252 Barilović s naznakom „ZA NATJEČAJ“. Natječaj će se objaviti s danom 17. svibnjom... 

OSNOVNA ŠKOLA BARILOVIĆ

Belaj (Duga Resa)
prije 3 dana
 ...dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na službenoj web stranici   u zatvorenoj kuverti, poštom preporučeno na adresu:  Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa, 47 250 Duga Resa, J. Jeruzalema br. 7., s naznakom «... 

SPECIJALNA BOLNICA ZA PRODUŽENO LIJEČENJE DUGA RESA

Duga Resa
prije 4 dana
 ...je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) te naziv i redni broj radnog mjesta na koje se prijavljuje. Obrazac prijave na javni natječaj je potrebno vlastoručno... 

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

Zagreb
prije 5 dana
 ...preslika svjedodžbe Način i rokovi za podnošenje ponuda: Rok za dostavu ponuda je 8 dana, a ponude se podnose na urudžbeni ured ili poštom preporučeno na adresu: Zagrebački holding d.o.o. Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima Ulica grada Vukovara 41, Zagreb... 

ZAGREBAČKI HOLDING, društvo s ograničenom odgovornošću za od...

Zagreb
prije 3 dana
 ...2016/679. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na e- mail adresu vrtića  ( ****@*****.*** ) ili putem pošte na adresu: Dječji vrtić Didi, Karlovačka 26, 10 450 Klinča Sela s naznakom „za natječaj“ Poslodavac Poslodavac... 

Dječji vrtić DIDI

Velika Gorica
prije 3 dana
 ...required, we highly value motivation and a strong willingness to learn and grow with us. What you'll do:  Processing and posting of incoming invoices Bank transaction posting Calculation of travel expenses and all data related to business trips Fixed... 

Span

Zagreb
prije 3 dana
 ...prijavi na javni poziv navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona/mobitela, adresa e-pošte, isključivo za potrebe ovog postupka). Molimo kandidate/kinje da prije dostave prijave pročitaju informaciju o obradi podataka... 

KOMUNALAC d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti

Samobor
prije 4 dana
 ...poslodavca, ako ima. Navedeni dokazi prilažu se u presliku koji ne treba biti ovjeren. Prijave s traženom dokumentacijom šalje se poštom na adresu Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb ili osobno na adresu Ulica Radoslava Cimermana 88, 10000... 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

Zagreb
prije 4 dana
 ...za radno mjesto dužni su, uz vlastoručno potpisanu zamolbu (u kojoj je potrebno navesti broj telefona i valjanu adresu elektroničke pošte), priložiti u neovjerenom presliku: -životopis, svjedodžbu/diplomu o završenom obrazovanju, domovnicu, uvjerenje o nevođenju kaznenog... 

KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB

Zagreb
prije 4 dana
create_cv_img

Kreirajte profesionalni životopis besplatno u 5 minuta

 ...poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE: Prijave za javni natječaj podnose se osobno ili putem pošte na adresu: Komunalno Duga Resa d.o.o., Kolodvorska 1, 47250 Duga Resa – natječaj MONTER / MONTERKA. Nepotpune i nepravovremene... 

Komunalno Duga Resa društvo s ograničenom odgovornošću za ko...

Duga Resa
prije 4 dana
 ...i potpune prijave, biti će pozvani na usmeni razgovor. O vremenu usmenog razgovora kandidati će biti obaviješteni putem elektronske pošte i telefonski, nakon isteka roka navedenog za dostavljanje dokumentacije. Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola... 

Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava

Zagreb
prije 5 dana
 ...računala u Windows okruženju Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Opis poslova: pakiranje robe za slanje poštom kupcima. Poslodavac prodaje dodatke prehrani. Rad u Zagrebu, u blizini Green Golda. Poslodavac Poslodavac:... 

MST INTERNATIONAL d.o.o. za usluge i trgovinu

Zagreb
prije 7 dana
 ...PRIJAVE: Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja mogu se dostaviti osobno u tajništvo Škole ili poštom uz naznaku „za natječaj i/ili ne otvaraj„. ADRESA ZA DOSTAVU PRIJAVA POŠTOM: Osnovna škola Jabukovac-Zagreb, Jabukovac 30, 10000... 

Osnovna škola Jabukovac - Zagreb

Zagreb
prije 7 dana
 ...životopis Način i rokovi za podnošenje ponuda: Rok za dostavu ponuda je 10 dana, a ponude se podnose na urudžbeni ured ili poštom preporučeno na adresu:                          Zagrebački holding d.o.o. Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima Ulica grada... 

ZAGREBAČKI HOLDING, društvo s ograničenom odgovornošću za od...

Zagreb
prije 3 dana
 ...njihove izmjene, brisanje ili   ograničenje obrade, kandidati mogu podnijeti zahtjev pisanim putem na adresu Fakulteta, elektroničkom poštom na ****@*****.*** ili osobnim dolaskom u dekanat Fakulteta u radno vrijeme radnim danom, kojom prilikom će Fakultet provjeriti... 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Zagreb
prije 17 dana
 ...natječaj s dokumentacijom mogu se predati osobno odnosno dolaskom u tajništvo Škole na adresu (Avenija Marina Držića 14, Zagreb)  ili poštom  na adresu: Prva ekonomska škola, Avenija Marina Držića 14, 10 000 Zagreb sa naznakom „ZA NATJEČAJ – NASTAVNIK ETIKE“.... 

PRVA EKONOMSKA ŠKOLA

Zagreb
prije 5 dana
 ...natječajnog postupka i rezultata natječaja. Prijave na natječaj s popratnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici neposredno ili poštom na adresu: Dječji Vrtić “Zrno”, Nede Krmpotić 5, 10000 Zagreb, s naznakom ''Natječaj za Logopeda/icu na određeno vrijeme“. Rok za... 

DJEČJI VRTIĆ ZRNO

Zagreb
prije 3 dana
 ...podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici poštom preporučeno, na adresu: dječji vrtić „Dugo Selo“, Perivoj I. B. Mažuranić 2, 10370 Dugo Selo, s naznakom „za natječaj- spremačica –... 

DJEČJI VRTIĆ "DUGO SELO"

Dugo Selo
prije 3 dana
 ...prijavi na javni poziv navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona/mobitela, adresa e-pošte, isključivo za potrebe ovog postupka). Molimo kandidate/kinje da prije dostave prijave pročitaju informaciju o obradi podataka... 

KOMUNALAC d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti

Samobor
prije 4 dana
 ...potrepština • ostale usluge u kući i okućnici • briga o higijeni i osobnom izgledu • pratnja pri odlasku liječniku, u banku, u poštu i dr. • vođenje dnevnika o izvršenim uslugama Prijava na radno mjesto mora sadržavati: • Životopis • uvjerenje nadležnog... 

MATICA HRVATSKIH UMIROVLJENIKA'NOVI ZAGREB'

Zagreb
prije 4 dana
 ...are seeking for a Customer Service Engineer in Zagreb, with customer-focus experience and technical skills to provide the desired post-sale technical support services to Printec's customers based on technology solutions and maintain trusted relationships with our... 

Printec

Zagreb
prije 4 dana
 ...potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati kao ni prijave poslane e-poštom. Prijavom na natječaj, kandidat daje izričitu privolu školi da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz... 

Osnovna škola Ivana Filipovića

Zagreb
prije 6 dana
 ...be part of our promise to protect what’s good; for food, people, and the planet, apply through our careers page at .  This job posting expires on 5 June. Diversity, equity, and inclusion is an everyday part of how we work. We give people a place to belong and support... 

Tetra Pak

Zagreb
prije 10 dana