...treba biti ovjerena. U potpisanoj prijavi navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-pošta, isključivo za potrebe natječajnog postupka). Fakultet zadržava pravo provođenja prethodne provjere znanja i sposobnosti za... 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Dubrava
prije 7 dana
 ...sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid isprave u izvorniku ili u ovjerenoj preslici. Prijave se podnose ISKLJUČIVO e- mail poštom ili osobnim dolaskom na adresu škole: ****@*****.*** s naznakom ''Za javni natječaj- „STRUČNI UČITELJ... 

AGRONOMSKA ŠKOLA ZAGREB

Dubrava
prije 4 dana
 ...upis u zemljišne knjige - priprema obavijesti, rješenja o ovrsi i izdavanje klauzula pravomoćnosti i ovršnosti - prijam i otprema pošte - svi pravni poslovi iz nadležnosti javnog bilježnika (ostavinski postupci, osnivanja i statusne promjene u trgovačkim društvima,... 

VRŠITELJ DUŽNOSTI JAVNOG BILJEŽNIKA ANDREA KURILIĆ

Dubrava
prije 7 dana
 ...smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune, nepravodobne i prijave dostavljene elektroničkom poštom neće se razmatrati. Po isteku roka za prijavu na natječaj temeljem čl. 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Žuti... 

OSNOVNA ŠKOLA ŽUTI BRIJEG

Dubrava
prije 5 dana