...podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te, po mogućnosti, adresu elektroničke pošte), redni broj i naziv radnog mjesta za koje se kandidat/kinja prijavljuje. Prijava mora biti vlastoručno potpisana. Uz... 

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošlj...

Vukovar
prije 7 dana
 ...od 30 dana # preslik osobne iskaznice # preslik domovnice Zamolbe sa dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se poštom na adresu: Nacionalna memorijalna bolnica „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar, Županijska ulica br. 35, Vukovar ili neposredno na urudžbeni... 

Nacionalna memorijalna bolnica "Dr. Juraj Njavro" Vukovar

Vukovar
prije 2 dana
 ...PRIJAVU : od 09.05.2024. do 22.05.2024. NAČIN PRIJAVE: Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici, preporučenom poštom do krajnjeg roka za prijavu na sljedeću adresu : Humanitarna udruga Duga Vukovar Kardinala Alojzija... 

HUMANITARNA UDRUGA 'DUGA' VUKOVAR

Vukovar
prije 11 dan
 ...prestao prethodni radni odnos. Rok za podnošenje prijava je osam dana od dane objave natječaja. Prijavu na natječaj dostaviti putem pošte ili osobno na adresu: Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark Osijek, Drinska 12b, 31 000 Osijek, s naznakom „Natječaj za radno... 

Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark

Osijek
prije 7 dana
 ...procedures.  Prepare patients for dental treatments.  Sterilize and maintain dental instruments.  Educate patients on oral health and post-treatment care.    Requirements:  Minimum of 5 years of dental nursing experience in a hospital or clinic setting... 

Aspen Medical

Osijek
prije 17 dana
 ...oglasa . Prijava na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz oglasa  podnosi se u zatvorenoj omotnici osobnim dolaskom ili poštom u roku 8 dana od objave ovog oglasa na stranicama Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe Ilok... 

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ILOK

Ilok
prije 7 dana
 ...Vozačka dozvola -B kategorija Prijave s kraćim životopisom, dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se isključivo putem pošte u roku od 8 (osam) dana od objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i dostavljaju  se u Dom zdravlja... 

DOM ZDRAVLJA ŽUPANJA

Županja
prije 4 dana
 ...dana od dana njegova dovršetka. Medicinski fakultet Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte. Dokumentacija uz prijavu na natječaj i dokazi o ispunjavanju uvjeta (točka 2.1.) podnose se u elektroničkom obliku na adresu... 

MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U ...

Osijek
prije 17 dana
 ...aktivnosti obrade osobnih podataka, što predstavlja odustanak od prijave na natječaj. Opoziv privole može se podnijeti isključivo poštom na adresu Dom zdravlja Vukovar, ,Sajmište 1, Vukovar. Poslodavac Poslodavac: DOM ZDRAVLJA VUKOVAR Kontakt... 

DOM ZDRAVLJA VUKOVAR

Ilok
prije 3 dana
 ...podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (mpu.gov.hr)  neposredno ili poštom na adresu: MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE, UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV I PROBACIJU, ZATVOR U OSIJEKU, KARDINALA ALOJZIJA... 

ZATVOR U OSIJEKU

Osijek
prije 3 dana
 ...na istim ili sličnim poslovima. Osobe koje se prijavljuju na Javni natječaj dužne su svoju prijavu poslati isključivo poštom (preporučena pošiljka) na adresu: Općina Semeljci, Kolodvorska 2, 31402 Semeljci  sa naznakom na kuverti: Za natječaj– Srcem za... 

OPĆINA SEMELJCI

Semeljci
prije 7 dana
 ...Mikanovci, Školska 1, 32284 Stari Mikanovci s naznakom: „Za natječaj - javni radovi - Radom za zajednicu i sebe“ putem pošte (preporučeno) ili osobno. Općinski načelnik Mario Milinković, bacc.ing.el. Poslodavac... 

OPĆINA STARI MIKANOVCI

Stari Mikanovci
prije 7 dana
 ...natječaja. U prijavi i životopisu obvezno navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja te kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail). Uz prijavu se dostavljaju neovjerene preslike dokumenata. Priložene preslike isprava, odnosno natječajnu dokumentaciju... 

OSNOVNA ŠKOLA RETFALA

Osijek
prije 5 dana
 ...svibnja 2024. godine i traje do 21. svibnja 2024. godine. Prijave s potrebnim dokumentima dostaviti neposredno ili poštom na adresu: Osnovna škola dr. Franjo Tuđman, Zagrebačka 41, 32234 Šarengrad, s naznakom na koverti „za natječaj“ Nepravovremene... 

OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJO TUĐMAN ŠARENGRAD

Šarengrad
prije 7 dana
 ...na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave neposredno ili poštom na adresu: POLICIJSKA UPRAVA OSJEČKO-BARANJSKA Sektor...  ...prijavljenim na oglas. Obavijest se u pravilu dostavlja putem elektroničke pošte. Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod... 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Osijek
prije 5 dana
 ...te se njihove prijave neće razmatrati. O navedenom će kandidati biti obaviješteni pisanim putem (običnom ili elektronskom poštom). O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Prijavom... 

MUZEJ GRADA ILOKA, ILOK

Ilok
prije 3 dana
create_cv_img

Kreirajte profesionalni životopis besplatno u 5 minuta

 ...obrazovanja: Srednja škola 4 godine Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Opis posla: - skeniranje sve ulazne pošte - preuzimanje s aplikacija i unos ulaznih računa i sl. Uvjeti: - obrazovanje ekonomskog usmjerenja - timski rad,... 

AGRIA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu na veliko i malo

Osijek
prije 14 dana
 ...8 dana od dana izbora putem web stranice DV Palčić Tovarnik ( . Prijave s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom ili osobnim dolaskom na adresu: Dječji vrtić Palčić Tovarnik, Hrvatskih dragovoljaca 5, 32249 Tovarnik, sa naznakom „ Natječaj za... 

Dječji vrtić "PALČIĆ TOVARNIK"

Tovarnik
prije 4 dana
 ...uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave ( ) neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: „Za Oglas za prijam u državnu službu na... 

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

Osijek
prije 6 dana
 ...approved portal. We will be responsible for parking the provided cars in a gated space equipped with Closed Circuit Television (CCTV) or posted security guards; hence, the driver must not park in public areas after the shift ends.     Duties Drivers should cover... 

DeRisk Technologies

Vučevci
pre 2 meseci
 ...i 76/19) Obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja kandidatima će se dostaviti putem elektroničke pošte koju su naveli u prijavi, najkasnije 3 dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje. Kandidat/kinja koji/a... 

OSNOVNA ŠKOLA IVAN KOZARAC

Nijemci
prije 7 dana
 ...kandidati trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, OIB, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela te adresu elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, dokaz o hrvatskom... 

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI

Rokovci
prije 5 dana
 ...zapošljavanje. Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju  uvjeta iz natječaja  dostavljaju se Poštom na adresu:  OSNOVNA ŠKOLA IVANA FILIPOVIĆA, KALNIČKA 48, 31000 OSIJEK s naznakom: „Za natječaj – RAČUNOVODSTVENI REFERENT“... 

OSNOVNA ŠKOLA IVANA FILIPOVIĆA

Osijek
prije 7 dana
 ...Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za fiziku zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte. Svaki kandidat prijavom na natječaj daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i... 

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

Osijek
prije 5 dana
 ...Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i elektroničkom poštom. Prijavom na natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji... 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za...

Osijek
prije 10 dana
 ...na njemačkom jeziku komunikacija s korisnicima je u najvećoj mjeri putem telefona i emaila-a, dok manji dio upita zaprimamo putem pošte Upiti su raznovrsni, no oni najčešći su: - upit o stanju računa/raspoloživi iznos na kartici - promjena osobnih podataka -... 

Transcom WorldWide d.o.o. za usluge pozivnih centara

Osijek
prije 17 dana
 ...vremenu održavanja testiranju/razgovora (intervjua) bit će obaviješteni putem mrežne stranice Filozofskog fakulteta u Osijeku te putem e-pošte. Za kandidate koji ne pristupe testiranju/razgovoru (intervju) smatrat će se da su povukli prijavu na Natječaj i neće se smatrati... 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Filozofski f...

Osijek
prije 17 dana
 ...dovršetka. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte. Prijavom na Natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i... 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za...

Osijek
prije 17 dana