...svrhu provedbe natječajnog postupka i zasnivanja radnog odnosa. Prijave se dostavljaju neposredno u zatvorenim kuvertama ili poštom na adresu škole:   II. osnovna škola Bjelovar, I. V. Trnskog 19, 43 000 Bjelovar,  s naznakom  - za natječaj za stručnog suradnika... 

II OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR

Bjelovar
prije 1 dan
 ...izlaznih računa u knjizi IRA, -           slanje izlaznih računa kupcima, -           interno zaprimanje, evidencija i otpremanje pošte, -           komunikacija i usklađivanje otvorenih stavaka s kupcima/dobavljačima, -           knjiženje blagajne i... 

KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje k...

Bjelovar
prije 1 dan
 ...svoj životopis na ****@*****.*** . Molimo vas da naznačite naziv radnom mjesta „Hidrauličar- oglas“ u naslovu e- pošte. Poslodavac Poslodavac: Kronospan CRO društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju iverice Kontakt:... 

Kronospan CRO društvo s ograničenom odgovornošću za proizvod...

Bjelovar
pre mesec dana
 ...predočiti izvornik. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se najkasnije do 26. travnja 2024. godine neposredno ili poštom na adresu KOMUNALAC d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14A, s naznakom - „prijava na oglas“ ili e-mailom na adresu: mkovacevic@... 

KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje k...

Bjelovar
prije 1 dan
 ...pošaljite svoj životopis na ****@*****.*** . Molimo vas da naznačite naziv radnom mjesta „Električar- oglas“ u naslovu e- pošte. Poslodavac Poslodavac: Kronospan CRO društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju iverice... 

Kronospan CRO društvo s ograničenom odgovornošću za proizvod...

Bjelovar
pre 2 meseci
 ...pošaljite svoj životopis na ****@*****.***. Molimo vas da naznačite naziv radnom mjesta „Strojobravar- oglas“ u naslovu e- pošte. Poslodavac Poslodavac: Kronospan CRO društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju iverice Kontakt:... 

Kronospan CRO društvo s ograničenom odgovornošću za proizvod...

Bjelovar
pre 2 meseci
 ...predočiti izvornik. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se najkasnije do 26. travnja 2024. godine neposredno ili poštom na adresu KOMUNALAC d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14A, s naznakom - „prijava na oglas“ ili e-mailom na adresu: mkovacevic@... 

KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje k...

Bjelovar
prije 1 dan
 ...kandidata na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Ponuda na javni natječaj dostavlja se neposredno ili poštom u roku od osam dana od dana objave javnog natječaja u "Narodnim novinama“. Ponude za radna mjesta u Područnoj službi... 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Bjelovar
prije 7 sataNovi
 ...kandidata na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Ponuda na javni natječaj dostavlja se neposredno ili poštom u roku od osam dana od dana objave javnog natječaja u "Narodnim novinama“. Ponude za radna mjesta u Područnoj službi... 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Bjelovar
prije 7 sataNovi
 ...na ****@*****.*** Molimo vas da naznačite naziv radnom mjesta „RUKOVATELJ SUŠARE- VATROGASNOM CENTRALOM“ u naslovu e- pošte. Poslodavac Poslodavac: Kronospan CRO društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju iverice Kontakt:... 

Kronospan CRO društvo s ograničenom odgovornošću za proizvod...

Bjelovar
prije 15 dana
 ...diplomski stručni studij. Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, koja sadrži adresu stanovanja, kontakt broj, adresu elektroničke pošte,  kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente u preslici: 1.životopis, s opisom dosadašnjeg rada 2.dokaz o državljanstvu 3... 

Dječji vrtić Križić-kružić

Križ
prije 6 dana
 ...poslodavca. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovog natječaja. Prijave se podnose poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici u sjedište Dječjeg vrtića Proljeće u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu DJEČJI... 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE

Kloštar Ivanić
prije 5 dana
 ...građevinski poslovi pri gradnji i obnovi manjih stambenih objekata i privatnih kuća Poslodavac Poslodavac: GRADITELJSTVO MARIO POŠTA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za građenje, trgovinu i usluge Kontakt: mobitel: (***) ***-****... 

GRADITELJSTVO MARIO POŠTA jednostavno društvo s ograničenom ...

Koprivnica
pre mesec dana
 ...mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Doma zdravlja Prijave (zamolbe) se dostavljaju poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu: Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10, 48 000 Koprivnica... 

DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Križevci
prije 5 dana
 ...podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja. Prijave s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti preporučenom poštom na adresu: Dječji vrtić Maslačak, Kralja Tomislava 18, 43280 Garešnica, s naznakom: „Za natječaj – PEDAGOG“. Nepotpune i... 

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK

Garešnica
prije 6 dana
 ...dokumentaciju biti će pozvani na razgovor u Upravu Doma zdravlja Zagrebačke županije, na adresu Samobor, Ljudevita Gaja 37, putem elektroničke pošte. O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku. Poslodavac Poslodavac: DOM... 

DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Križ
prije 1 dan
create_cv_img

Kreirajte profesionalni životopis besplatno u 5 minuta

 ...od 464 € + naknada za trošak prijevoza temeljem potvrde prijevoznika. Zamolbu sa životopisom i preslikom svjedodžbe dostaviti poštom na adresu Udruga Mali princ, ulica kralja Tomislava 5, 48350 Đurđevac ili na e-mail: ****@*****.*** Poslodavac... 

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji ...

Đurđevac
prije 5 dana
 ...osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu e-pošte). Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete... 

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA

Popovača
prije 6 dana
 ...Pismene prijave sa traženom dokumentacijom koja se prilaže u neovjerenim preslikama kandidati podnose osobno ili preporučeno poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči... 

SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA

Koprivnica
prije 7 sataNovi
 ...podnositelja/ice prijave (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela te adresa elektroničke pošte), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Kandidati podnose prijavu s dokazima u jednom primjerku za sva... 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom r...

Koprivnica
prije 5 dana
 ...Zavod za hitnu medicinu Koprivničko – križevačke županije Trg Dr.T.Bardeka 10, 48000 Koprivnica, sa naznakom ”za natječaj”, osobno ili poštom. Nepotpune ili zakašnjele prijave neće se razmatrati. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri... 

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Đurđevac
prije 5 dana
 ...županije, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, 48000 Koprivnica s naznakom »Natječaj za popunu radnog mjesta ___________« osobno ili poštom. U prijavi obavezno navesti za koje radno mjesto se kandidat natječe. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u... 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Koprivnica
prije 1 dan
 ...organizira ili u kojima sudjeluje Općina (20%), vrši dostavu materijala za sjednice, poziva, obavijesti, rješenja, uplatnica i druge pošte (10%), vrši kontrolu nad javnim odlagalištem otpada Općine (25%), obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika (5 %).... 

OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI

Kloštar Podravski
prije 1 dan
 .... Izrazi navedeni u natječaju u muškom rodu neutralni su, a odnose se na osobe oba spola. Prijave se podnose preporučeno poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici, u sjedište Dječjeg vrtića DIN-DON Gradec, Gradec 97, 10345 Gradec, u roku od 8 dana od dana objave... 

Dječji vrtić DIN - DON Gradec

Gradec
prije 2 dana
 ...Zavod za hitnu medicinu Koprivničko – križevačke županije Trg Dr.T.Bardeka 10, 48000 Koprivnica, sa naznakom ”za natječaj”, osobno ili poštom. Nepotpune ili zakašnjele prijave neće se razmatrati. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri... 

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Koprivnica
pre 2 meseci
 ...privremenu adresu Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije: DOM ZDRAVLJA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE, A. G. Matoša 42, 44320 Kutina, poštom ili osobno, u upravu Doma zdravlja. Poslodavac Poslodavac: Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije... 

Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije

Popovača
pre 2 meseci
 ...stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci. Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom  na adresu: Osnovna škola Ljudevita Modeca Križevci, Franje Račkog 3, 48260 Križevci s  naznakom “ZA NATJEČAJ-SOCIJALNI... 

OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA KRIŽEVCI

Križevci
prije 5 dana
 ...objavljen na internetskoj stranici Centra: Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se isključivo poštom u roku od 15 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Trg... 

Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje

Koprivnica
prije 7 sataNovi
 ...kandidata na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Ponuda na javni natječaj dostavlja se neposredno ili poštom u roku od osam dana od dana objave javnog natječaja u "Narodnim novinama“. Ponude za radna mjesta u Područnoj službi... 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Koprivnica
prije 7 sataNovi
 ...objavljen na internetskoj stranici Centra: Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se isključivo poštom u roku od 15 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Trg... 

Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje

Koprivnica
prije 7 sataNovi