...natječaj – tajnik/ica škole“ O mjestu, vremenu i načinu testiranja kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte. O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni objavom na web stranici škole u zakonskom roku od 15 dana. Priložena dokumentacija... 

II. OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVEC

Čakovec
prije 7 dana
 ...iskoristiti, prilikom prijave nužno je dostaviti sve dokaze kojima to potvrđujete. Potrebni dokumenti mogu se pronaći na ovome linku:  Poslodavac Poslodavac: HP - Hrvatska pošta d.d. Kontakt: e-mailom: ****@*****.*** putem linka:... 

HP - Hrvatska pošta d.d.

Čakovec
prije 13 dana
 ...videći pratitelj pruža: Usluge videće pratnje prilikom odlaska u ustanove u kojima se slijepe osobe ne mogu samostalno kretati (pošta, banka, bolnica, trgovina, ustanova, itd.), Pružanje videće podrške u rješavanju problema administrativnog karaktera (čitanje... 

UDRUGA SLIJEPIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Čakovec
prije 27 dana
 ...pristupnicima biti će objavljena na internetskoj stranici Zavoda , a pristupnici će biti pozvani na razgovor i putem elektroničke pošte. Sa svim pristupnicima obavit će se razgovor u roku od 30 dana od prijave na natječaj. Na razgovoru s Povjerenstvom kandidati su obvezni... 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE MEĐIMURSKE

Čakovec
prije 10 dana
 ...natječaju. Prijava s potrebnom dokumentacijom podnosi se u omotu poštom preporučenom pošiljkom na Dom za žrtve obiteljskog nasilja...  ...će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem elektroničke pošte, te se navedenim smatra obavljena dostava obavijesti o izboru kandidata... 

Dom za žrtve obiteljskog nasilja 'Sigurna kuća'

Čakovec
prije 3 dana
 ...godine. Napomene vezane za predavanje zamolbe: Zamolbu sa dokumentacijom slati na email: ****@*****.*** ili poštom na adresu: Udruga djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja Čakovec Međimurski slatkiši Mihovljan, Vladimira Nazora 16... 

UDRUGA DJECE OBOLJELE OD DIJABETESA I NJIHOVIH RODITELJA ČAK...

Čakovec
prije 3 dana
 ...NAČIN I ROK PODNOŠENJA PRIJAVA: Prijave se podnose u pisanom obliku, i to: • osobno u prostorijama Društva, ili • poštom, na adresu Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije, Ante Starčevića 1, 40 000 Čakovec, uz naznaku: „Želim – pomoć... 

'DRUŠTVO OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM MEĐIMURSKE ŽUPANIJE...

Čakovec
pre mesec dana
 ...natječaja. Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici, u roku 8 (osam) dana od dana objave natječaja, isključivo osobno ili poštom preporučenom pošiljkom na adresu: Dječji vrtić Ivančice Ivanec, Ulica akademika Ladislava Šabana 19, 42240 Ivanec, s naznakom „Za natječaj... 

Grad Ivanec Dječji vrtić IVANČICE

Ivanec
prije 4 dana
 ...natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od osam (8) dana od objave natječaja u zatvorenoj omotnici poštom ili osobno Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Mali Petar, na adresu: Dječji vrtić Mali Petar, Sveti Petar Orehovec 63, 48267 Orehovec,... 

Dječji vrtić Mali Petar

Sveti Petar Orehovec
prije 3 dana
 ...prostorija i namještaja u objektima Ljekarni Koprivnica, podizanje novca za potrebe blagajne u banci i Fini, podizanje i slanje pošiljaka u pošti, poslovi dostave i nabave, briga o zalihama higijenskog materijala i sredstava za čišćenje, održavanje čistoće posuđa i posluživanje... 

LJEKARNE KOPRIVNICA

Koprivnica
prije 5 dana
 ...naplate usluga hotela, odgovara za ažurnost i točnost recepcijske dokumentacije, radi i sve ostale usluge za goste ( otprema pošte, informacije, fax poruke i si.) prima i sređuje individualne rezervacije, odgovara na sve telefonske upite ljubazno i profesionalno... 

TURIST društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo ...

Varaždin
prije 6 dana
 ...Upravljanje uredskom dokumentacijom: primanje, sortiranje, distribucija i arhiviranje svih dolaznih i odlaznih dokumenata, uključujući e-poštu, pisma, narudžbe i ostale relevantne dokumente. Također je odgovoran za održavanje točnosti i sigurnosti podataka. # Upravljanje... 

SPOT društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje i up...

Varaždin
prije 4 dana
 ...Osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu Dječji vrtić „Zeko“, J. Križanića 96, Varaždin – s naznakom „za natječaj“ Elektronskom poštom – ****@*****.*** Natječaj vrijedi od 23.05.2024. – 31.05.2024. Opis poslova: poslovi kuhara/ice. Sukladno... 

DJEČJI VRTIĆ ZEKO

Varaždin
prije 4 dana
 ...radno iskustvo na traženim poslovima). Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Prijavu na natječaj s prilozima poslati poštom na adresu Gradska tržnica d.o.o., Augusta Šenoe 12, 42 000 Varaždin ili e-mailom na adresu ****@*****.*** s naznakom „... 

GRADSKA TRŽNICA D.O.O. ZA OBAVLJANJE POSLOVA TRŽNICE NA VELI...

Varaždin
prije 5 dana
 ...uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Vlastoručno potpisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti osobno ili poštom na adresu škole u roku osam (8) dana  od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za... 

OSNOVNA ŠKOLA ANDRIJE PALMOVIĆA

Rasinja
prije 3 dana
 ...mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Doma zdravlja Prijave (zamolbe) se dostavljaju poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu: Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10, 48 000 Koprivnica... 

DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Đelekovec
prije 20 dana
create_cv_img

Kreirajte profesionalni životopis besplatno u 5 minuta

 ...je 8 (osam) dana od dana objave natječaja, odnosno do 03.06.2024. godine. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili neposredno u Tajništvo na sljedeću adresu: Medicinska škola Varaždin, Vinka Međerala 11, 42000 Varaždin, s naznakom „ZA... 

Medicinska škola Varaždin

Varaždin
prije 3 dana
 ...te da se o istom obavijeste svi kandidati prijavljeni na natječaj. Prijave s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta poslati poštom na adresu: Dječji vrtić LEPOGLAVA, Trg kralja Tomislava 13, 42250 Lepoglava sa naznakom „Natječaj za administrativno- financijskog... 

Dječji vrtić LEPOGLAVA

Lepoglava
prije 4 dana
 ...zavoda za zapošljavanje, odnosno do 3. lipnja 2024. godine. Pisane prijave sa svim traženim prilozima podnose se putem redovite pošte ili osobnim dolaskom na adresu Škole: Osnovna škola Franje Horvata Kiša, Trg sv. Ane 28., 49253 Lobor uz naznaku „Natječaj za... 

OSNOVNA ŠKOLA FRANJE HORVATA KIŠA

Lobor
prije 3 dana
 ...podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te, po mogućnosti, adresu elektroničke pošte), redni broj i naziv radnog mjesta za koje se kandidat/kinja prijavljuje. Prijava mora biti vlastoručno potpisana.... 

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošlj...

Varaždin
prije 14 dana
 ...prije zaključivanja ugovora o radu. Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom na adresu: OSNOVNA ŠKOLA „Vladimir Nazor“ Sveti Ilija, Ulica bana Jelačića 3, 42214 Sveti Ilija s naznakom: „Natječaj za čistač/spremač... 

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR

Sveti Ilija
prije 4 dana
 ...je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja se dostavljaju neposredno ili poštom na adresu: Dječji vrtić „Varaždin“ Dravska ulica 1, Varaždin, 42000 Varaždin s naznakom „za natječaj – odgojitelj/ica – na... 

DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN

Varaždin
prije 6 dana
 ...natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja. Takvoj osobi Povjerenstvo dostavlja pisanu obavijest, u pravilu putem elektroničke pošte,  u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom. Kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim... 

OSNOVNA ŠKOLA VINICA

Marčan
prije 6 dana
 ...prijava, osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te adresa elektroničke pošte), naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, popis dokumentacije priložene uz prijavu te datum sastavljanja prijave. Prijavu... 

ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U VARAŽDINU

Varaždin
prije 3 dana
 ...iskoristiti, prilikom prijave nužno je dostaviti sve dokaze kojima to potvrđujete. Potrebni dokumenti mogu se pronaći na ovome linku:  Poslodavac Poslodavac: HP - Hrvatska pošta d.d. Kontakt: e-mailom: ****@*****.*** putem linka:... 

HP - Hrvatska pošta d.d.

Ivanec
prije 13 dana
 ...natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijave s ispravama kao dokaz o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom na adresu s naznakom „za natječaj – čistača/ice-spremača/ice“: OSNOVNA ŠKOLA NEDELIŠĆE TRG REPUBLIKE 9 40305... 

OSNOVNA ŠKOLA NEDELIŠĆE

Nedelišće
prije 7 dana
 ...nagrada za radne rezultate, jubilarne nagrade... Svoje zamolbe i životopis pošaljite na mail ****@*****.*** i li pošaljite poštom / donesite osobno na adresu: MEC d.o.o. Industrijska 9, Pribislavec, 40000 Čakovec Poslodavac Poslodavac:... 

MEC D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU

Pribislavec
prije 4 dana
 ...pomoć/obuka pri obavljanju administrativnih poslova sa Korisnikom – odlazak liječniku (uputnice, doznake, recepti), odlazak u banku, poštu, dostava i podizanje razne dokumentacije, pomoć pri uspostavljanju i olakšavanju komunikacije u različitim socijalnim... 

DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Novakovec (Dekanovec)
prije 20 dana
 ...potražiti na slijedećoj poveznici: Prijave s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti e- mailom ****@*****.*** ili poštom, odnosno na adresu Dječji vrtić Bambi, Zagorska 71, 42220 Novi Marof. U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova na natječaj se... 

Dječji vrtić Bambi

Petrijanec (Petrijanec)
prije 6 dana
 ...računskih operacija (postotni račun) - rad na računalu (MS Office) - pravopis i gramatika hrvatskog jezika (prilikom pisanja e-pošte) - stručna sprema: prodavač, ekonomist, komercijalist ili sl. - položen ispit za upravljanje viličarom... 

HELCOM TRADE trgovačko društvo za proizvodnju, trgovinu i us...

Koprivnica
prije 7 dana