...podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici poštom preporučeno, na adresu: dječji vrtić „Dugo Selo“, Perivoj I. B. Mažuranić 2, 10370 Dugo Selo, s naznakom „za natječaj- spremačica –... 

DJEČJI VRTIĆ "DUGO SELO"

Dugo Selo
prije 7 dana
 ...NIQ BASES is growing its Business Enablement team and is seeking a talented Sales Enablement Specialist (Post Sales) to play a key role in enabling sales teams to be more efficient and stay focused on winning business. This role will primarily be supporting sales... 

NielsenIQ

Zagreb
prije 3 dana
 ...vozačkom ispitu -dokaz o poznavanju rada na računalu Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se preporučeno poštom na adresu:Dom za starije i nemoćne osobe Vrhovnik,B.Huzanića55,Dugo Selo 10370u roku od 8 danaod objave natječaja na stranicama... 

DOM ZA STARE I NEMOĆNE OSOBE VRHOVNIK

Dugo Selo
pre mesec dana
 ...odnose se jednako na muški i ženski rod. Prijave na natječaj s odgovarajućom dokumentacijom podnose se preporučenom poštom na adresu Dom za starije i nemoćne osobe Vrhovnik,Bože Huzanića 55,Dugo Selo s naznakom Natječaj za ravnatelja... 

DOM ZA STARE I NEMOĆNE OSOBE VRHOVNIK

Dugo Selo
pre mesec dana
 ...Osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, adresa elektroničke pošte i dr.) bit će u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom... 

KRUGOVI, CENTAR ZA EDUKACIJU, SAVJETOVANJE I HUMANITARNO DJE...

Dugo Selo
prije 22 dana
 ...community! What you will be doing Content:  develop creative and innovative content across various formats, including social media posts, website copy, email newsletters, guides, videos, presentations, advertisements, and even in-app content Storytelling :... 

Bornfight

Zagreb
prije 1 dan
 ...Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici ili poslati putem pošte na adresu Centra s naznakom „ZA NATJEČAJ“  zaključno s zadnjim danom natječaja . Zamolbe dostavljene na drugi način (e-mailom, faxom... 

Centar za rehabilitaciju STANČIĆ

Stančić
prije 2 dana
 ...Oglasa. Potpisane prijave naslovljene na Služba za opće, pravne i kadrovske poslove predaju se u Pisarnici u sjedištu SC-a ili poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu Studentski centar u Zagrebu Zagreb, Savska cesta 25 Poslodavac Poslodavac... 

Sveučilište u Zagrebu - Studentski centar u Zagrebu

Zagreb
prije 2 dana
 ...formalne uvjete. O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Podnošenjem prijave na... 

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb
prije 2 dana
 ...growing Finance Department in Zagreb. The Junior Accountant role is a varied one, covering various accounting responsibilities: Posting business transactions, process invoices, employee expense claims and verify financial data for use in maintaining accounts payable... 

Adamas Consulting

Zagreb
prije 3 dana
 ...natječaj navode se osobni podaci podnositelja/ice prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te adresa elektroničke pošte), te datum sastavljanja prijave i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.... 

OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U SISKU

Sisak
prije 2 dana
 ...prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, kao ni ponude poslane e-poštom. U skladu s člankom 13. stavkom 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola... 

Dječji vrtić Maksimir

Zagreb
prije 4 dana
 ...2016/679. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na e- mail adresu vrtića  ( ****@*****.*** ) ili putem pošte na adresu: Dječji vrtić Didi, Karlovačka 26, 10 450 Klinča Sela s naznakom „za natječaj“ Poslodavac Poslodavac... 

Dječji vrtić DIDI

Velika Gorica
prije 7 dana
 ...ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko. Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu: Dječji vrtić Radost, Braće Radić 10, 10450 Jastrebarsko s naznakom “ NATJEČAJ “ u roku 8 dana od dana objavljivanja... 

DJEČJI VRTIĆ RADOST

Jastrebarsko
prije 3 dana
 ...djelatnosti i visokom obrazovanju. Uz vlastoručno potpisanu prijavu koja sadrži: adresu stanovanja, kontakt broj, adresu elektroničke pošte, na natječaj kandidat mora priložiti sljedeće dokumente u preslici: - životopis, - dokaz o stečenoj stručnoj spremi, -... 

Dječji vrtić Vrapče

Zagreb
prije 4 dana
 ...potvrdu o radnom stažu (HZMO) - rješenje MUP-a za obavljanje poslova privatne zaštite Dostava dokumentacije: - elektroničkom poštom na: ****@*****.*** - poštom na adresu: P&F zaštita d.o.o. Savska cesta 41, 10000 Zagreb - osobno: Savska cesta 41/XI,... 

P & F ZAŠTITA d.o.o. za privatnu tjelesnu i tehničku zaštitu...

Velika Gorica
prije 18 dana
create_cv_img

Kreirajte profesionalni životopis besplatno u 5 minuta

 ...prijavi na javni poziv navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona/mobitela, adresa e-pošte, isključivo za potrebe ovog postupka). Molimo kandidate/kinje da prije dostave prijave pročitaju informaciju o obradi podataka... 

KOMUNALAC d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti

Samobor
prije 8 dana
 ...javiti osobe oba spola. IV. Rok za podnošenje prijave: od 23.5.2024. do 29.5.2024. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, 47 000 Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, s naznakom «prijava na natječaj».... 

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC

Karlovac
prije 16 sata
 ...podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja, do 28.5.2024. Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu OŠ Gornje Vrapče, Vrapčanska 188, 10090 Zagreb, s naznakom „za natječaj“. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se... 

OSNOVNA ŠKOLA GORNJE VRAPČE

Zagreb
prije 4 dana
 ...ispunjeni tehnički uvjeti. Prijave na natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave u Narodnim novinama, na adresu elektroničke pošte: ****@*****.*** . Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici su izričito suglasni da RGNF kao voditelj zbirke osobnih podataka... 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET

Zagreb
prije 21 dan
 ...preslika svjedodžbe Način i rokovi za podnošenje ponuda: Rok za dostavu ponuda je 8 dana, a ponude se podnose na urudžbeni ured ili poštom preporučeno na adresu: Zagrebački holding d.o.o. Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima Ulica grada Vukovara 41, Zagreb... 

ZAGREBAČKI HOLDING, društvo s ograničenom odgovornošću za od...

Zagreb
prije 7 dana
 ...i potpune prijave, bit će pozvani na usmeni razgovor. O vremenu usmenog razgovora, kandidati će biti obaviješteni putem elektronske pošte ili SMS-a nakon isteka roka za dostavljanje dokumentacije. Kandidati koje ne pristupe usmenom razgovoru smatra se da su povukli... 

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VLADIMIR NAZOR

Karlovac
prije 1 dan
 ...odnosno ispravama za potrebe natječajnog postupka. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Prijave poslati poštom na adresu: Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića, Bogišićeva 13, 10 000 Zagreb s naznakom – ''za natječaj: spremač/ica'' Kandidat... 

Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića

Zagreb
prije 2 dana
 ...required, we highly value motivation and a strong willingness to learn and grow with us. What you'll do:  Processing and posting of incoming invoices Bank transaction posting Calculation of travel expenses and all data related to business trips Fixed... 

Span

Zagreb
prije 7 dana
 ...izvornik. Rok za podnošenje prijava na oglas je osam dana od dana objave u „Narodnim novinama“. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Trgovački sud u Zagrebu, 10000 Zagreb, Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 11, s naznakom: ''Za oglas za prijam u državnu... 

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Zagreb
prije 6 dana
 ...natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili provjeru znanja, sposobnosti i vještina o čemu će kandidati biti obaviješteni elektroničkom poštom i/ili putem web stranice Doma za starije osobe Trnje ( Prijava s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostavlja se na adresu... 

DOM ZA STARIJE OSOBE TRNJE

Zagreb
prije 2 dana
 ...u zbirkama o kojima skrbi Muzej •prema potrebi pomaže čuvanje stalnog postava ili povremene izložbe •po potrebi obavlja dostavu pošte u gradu •po potrebi mijenja portira •radi i druge poslove po nalogu ravnatelja i tajnika. Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima... 

MUZEJ GRADA ZAGREBA

Zagreb
prije 3 dana
 ...traži brzo prilagođavanje i prihvaćanje izazova. Neki od zadataka koje radno mjesto obuhvaća su: Administracija ulazne/izlazne pošte Javljanje na centralni telefon tvrtke, preusmjeravanje poziva na odgovarajuće odjele Zaprimanje stranaka, usluživanje toplih... 

Elektronički računi d.o.o.

Zagreb
prije 4 dana
 ...ovog Oglasa. Potpisane prijave naslovljene na Služba za opće, pravne i kadrovske poslove predaju se u Pisarnici u sjedištu SC-a ili poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu Studentski centar u Zagrebu 10000 Zagreb, Savska cesta 25 Poslodavac... 

Sveučilište u Zagrebu - Studentski centar u Zagrebu

Zagreb
prije 2 dana
 ...pisanom obliku do 31. svibnja 2024. godine, na adresu: DOM ZDRAVLJA SISAČKO-MOSLAVAĆKE ŽUPANIJE, Kralja Tomislava 1, 44 000 Sisak, poštom ili osobno u upravu Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije, s naznakom „ natječaj za radno mjesto spremač/spremačica na određeno... 

Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije

Sisak
prije 2 dana