...oglasnoj ploči Centra za autizam Split. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili zemaljskom poštom na adresu Centra, Rendićeva 6, Split,   s naznakom ˝Za natječaj – tajnik/ica“ . Nepravodobne i nepotpune prijave neće se... 

Centar za autizam Split

Split
prije 1 dan
 ...sociopedagoške i psihološke osnove poremećaja u ponašanju. Vlastoručno potpisanu prijavu s prilozima potrebno je dostaviti osobno ili poštom na adresu Centar za pružanje usluga u zajednici Split, Hercegovačka 65/67, 21000 Split, s naznakom „ Za natječaj „ . Rok za... 

Centar za pružanje usluga u zajednici Split

Split
prije 1 dan
 ..., odnosno testiranje pozivu će biti navedeni način i područje procjene odnosno testiranja. Poziv će se dostaviti putem elektroničke pošte na e-mail kandidata i bit će objavljen javno dostupnim mrežnim stranicama škole. Kandidat koji nije pristupio procjeni odnosno... 

OSNOVNA ŠKOLA POJIŠAN

Split
prije 3 dana
 ...osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime i prezime, adresu stanovanja), broj telefona, po mogućnosti adresu elektroničke pošte (e-mail), naziv radnog mjesta iz natječaja, potpis podnositelja prijave (molbe) 2. Uz prijavu na natječaj Kandidati su... 

Sveučilište u Splitu, STUDENTSKI CENTAR SPLIT

Split
prije 3 dana
 ...Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Vlastoručno potpisane prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu: Osnovna škola Blatine-Škrape, Na Križice 2, 21000 Split s naznakom ˝za natječaj- pomoćnik u nastavi 35/40''. Kandidat... 

OSNOVNA ŠKOLA BLATINE-ŠKRAPE

Split
prije 4 dana
 ...dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se: 1. poštom na adresu: IV-MA obrt za trgovinu i usluge, Barešićeva 18, 21000...  ...: „za natječaj-čistač/ica“ ili 2. na adresu elektroničke pošte ****@*****.*** s naznakom u predmetu e-poruke: „za... 

IV-MA, obrt za trgovinu i usluge, vl. Ivana Jurić-Kaćunić, S...

Split
prije 5 dana
 ...kompletirane potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja  s navedenom dokumentacijom s naznakom „Za Natječaj“, dostavljaju se poštom na adresu Klinički bolnički centar Split, Vjekoslava Spinčića 1, Split ili neposredno u Prijemnu kancelariju na istoj adresi.... 

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT

Split
prije 1 dan
 ...Paid position Availability From mid May Travel expenses Negotiable Location Split, Croatia Date posted 12/02/2024 Destination Croatia Expiry date 30/04/2024 Qualification level required (or equivalent) None... 

CrewSeekers Ltd

Split
prije 19 dana
 ...kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa. Poziv će se u pravilu dostaviti putem elektroničke pošte na e-mail kandidata i bit će objavljen na javno dostupnoj mrežnoj stranici Škole:  Kandidat koji je pravodobno dostavio... 

OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA

Split
prije 1 dan
 ...identifikacijski broj (OIB) adresu prebivališta i adresu boravišta (ako boravište postoji) telefonski broj i adresu elektroničke pošte kratko obrazloženje motiva prijave na javni natječaj # životopis # dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice... 

Hrvatska radiotelevizija

Split
prije 3 dana
 ...pripremu kandidata ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa. Poziv će se u pravilu dostaviti putem elektroničke pošte na e-mail kandidata i bit će objavljen na javno dostupnim mrežnim stranicama Doma Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu... 

ŽENSKI ĐAČKI DOM

Split
prije 1 dan
 ...i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Vlastoručno potpisane prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu: Osnovna škola ‘Kman-Kocunar, Benkovačka 10, Split,  s naznakom ˝za natječaj-učitelj hrvatskog jezika“. Nepravodobne... 

OSNOVNA ŠKOLA KMAN-KOCUNAR

Split
prije 1 dan
 ...osnovi tih evidencija, obavlja poslove vezane uz obradu podataka u elektroničim maticama, zaprima, razvrstava, urudžbira i otprema poštu te obavlja druge administrativne poslove koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa rada školske ustanove. Kandidati su dužni... 

POMORSKA ŠKOLA

Split
prije 4 dana
 ...natječaj potrebno je navesti  osobne podatke podnositelja prijave: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona i adresu elektroničke pošte  te redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijava mora biti vlastoručno potpisana. Uz prijavu obvezno... 

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split

Split
prije 2 dana
 ...je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Splitu, Dračevac 2c, Split, s naznakom... 

ZATVOR U SPLITU

Split
prije 3 dana
 ...then thoroughly wash utensils after each use · Responsible for monitoring the stock of the bar and for the good operation of the bar post · Responsible for cleaning and maintaining the cocktail station · Always follow strict hygiene procedures along with the Food &... 

Radisson Blu Resort & Spa, Split

Split
prije 4 dana
 ...na javni natječaj je 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Splitu, Gundulićeva 27, 21000 Split, s naznakom: »Prijava na javni natječaj 7 Su-2032/2023 administrativni... 

OPĆINSKI SUD U SPLITU

Split
prije 3 dana
 ...pristupnici mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte ****@*****.*** Dom zdravlja SDŽ pridržava pravo poništenja Natječaja u cijelosti, bez navođenja razloga poništenja.Rok za... 

DOM ZDRAVLJA SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE

Split
prije 4 dana
 ...12, 21000 Split Natječaj je otvoren od 27.02. do 08.03.2024. godine. Prijave s traženim dokazima dostavljaju se na adresu e-pošte ****@*****.*** Prijava mora sadržavati: 1. Životopis 2. Zamolbu 3. Izvadak iz ERPS-a (eRadna knjižica)... 

Pučko otvoreno učilište Božić

Split
prije 4 dana
 ...za podnošenje prijava na javni natječaj je osam dana od dana objave u „Narodnim novinama“. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinski prekršajni sud u Splitu, Domovinskog rata 4, 21000 Split, s naznakom: „Prijava na javni natječaj –... 

OPĆINSKI PREKRŠAJNI SUD U SPLITU

Split
prije 3 dana
 ...Good command of English and computer literacy. Valid driving license. Desired Extra: Previous experience in managing post-sales departments. Operational knowledge of machines and work-tools. Knowledge of administrative and clerical procedures and systems... 

HUNTERS GROUP

Split
prije 18 dana
 ...iskoristiti, prilikom prijave nužno je dostaviti sve dokaze kojima to potvrđujete. Potrebni dokumenti mogu se pronaći na ovome linku:  Poslodavac Poslodavac: HP - Hrvatska pošta d.d. Kontakt: e-mailom: ****@*****.*** putem linka:... 

HP - Hrvatska pošta d.d.

Split
prije 12 dana
 ...formalne uvjete. O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Kandidati/kinje koji/a... 

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i...

Split
prije 1 dan
 ...prijavu na natječaj. O mjestu i vremenu održavanja provjere pristupnici će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Na natječaj mogu ravnopravno sudjelovati pristupnici obaju spolova. Prijave se dostavljaju u... 

SVEUČILIŠTE U SPLITU, PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET, SP...

Split
prije 10 dana
 ...kvalifikacije. Kandidati su dužni prijavu na natječaj i kompletnu natječajnu dokumentaciju dostaviti u elektroničkom obliku na adresu e pošte: ****@*****.*** , s naznakom predmeta “prijava na natječaj”. Dokazi se prilažu u neovjerenoj preslici, a u slučaju... 

SVEUČILIŠTE U SPLITU, FILOZOFSKI FAKULTET

Split
prije 17 dana
 ...formalne uvjete. O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Pristupnici prema posebnim... 

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i...

Split
prije 3 dana
 ...osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona. Prijave s traženom dokumentacijom moguće je dostaviti neposredno ili poštom na adresu Dječjeg vrtića MARINA, Pozorac 4, Pozorac, 21222 Marina ili e-mailom: ****@*****.*** s naznakom: ˝Za... 

DJEČJI VRTIĆ MARINA

Blizna Donja
prije 1 dan
 ...odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka. Opoziv privole može se podnijeti isključivo putem pošte na adresu Dječjeg vrtića „Kaštela“. Javni natječaj biti će objavljen na oglasnoj ploči internetskoj stranici Hrvatskog... 

DJEČJI VRTIĆ 'KAŠTELA'

Kaštel Stari
prije 4 dana
 ...dana objave. Prijave se  podnose na adresu: Zavod  za hitnu medicinu  Splitsko-dalmatinske županije, Split,  Spinčićeva 2, osobno ili poštom s naznakom na koje radno mjesto se podnosi. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Poslodavac... 

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Trogir
prije 3 dana
 ...Prijave na natječaj  s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja  podnose se osobno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja (26. veljače 2024.g – 5.ožujka 2024.g ) na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, web stranici... 

Dječji vrtić Bili cvitak Sinj

Sinj
prije 5 dana