...prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21, 156/23), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/... 

OSNOVNA ŠKOLA JOŽE ŠURANA

Višnjan
prije 3 dana
 ...informacije: Na temelju članka 1. i 6. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama („Narodne novine“ broj 13/22.), članka 41. Statuta Turističke zajednice Općine Višnjan („Službeni glasnik Općine Višnjan“ broj: 6/2021),... 

Turistička zajednica općine Višnjan

Višnjan
prije 13 dana
 ...radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj š koli („ Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12, 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17., 68/18. i 98/19.) i Pravilniku o... 

SREDNJA ŠKOLA MATE BALOTE

Poreč (Istarska)
prije 3 dana
 ...-53-68-09/03-24-2 Na temelju članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 56/22 I 127/22 – Dodatak I.), odredbi Statuta Javne ustanove Nacionalni park Brijuni, te Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove... 

JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK BRIJUNI

Fažana
prije 3 dana
 ...119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18). Poslodavac Poslodavac: DJEČJI VRTIĆ OPATIJA Kontakt: osobni dolazak:... 

DJEČJI VRTIĆ OPATIJA

Opatija
prije 16 sata
 ...Probni rad:  2 mjeseca. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08. i 69/17.). Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: - životopis - dokaz o... 

Dom za starije osobe Labin

Labin (Istarska)
prije 7 dana
 ...važno Ostale informacije: Na temelju članka 107. stavak 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23) i Pravilnika... 

SREDNJA ŠKOLA BUZET - BUZET

Buzet
prije 7 dana
 ...sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 105/04, 174/04 i 46/07), – položen stručni ispit za knjižničara, – osnovna računalna pismenost.... 

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VIKTOR CAR EMIN OPATIJA

Opatija
prije 1 dan
 ...-1 Svetvinčenat, 17.5.2024. godine Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10.-ispr, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14.-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151... 

OSNOVNA ŠKOLA SVETVINČENAT

Svetvinčenat
prije 6 dana
 ...06-24-3 Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija, na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), članka 26. Statuta Dječjeg vrtića Opatija i Odluke od 9. svibnja 2024. godine... 

DJEČJI VRTIĆ OPATIJA

Opatija
prije 16 sata
 ...propisane dokaze o svom statusu,   na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19. i 84/21), Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21) te Zakona o... 

ZAGREBAČKI HOLDING, društvo s ograničenom odgovornošću za od...

Savudrija
prije 3 dana
 ...24-1 U Puli, 16. 05.  2024. godine Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr, 90/11,5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19., 64/20, 151/... 

GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA-RONJGOVA PULA

Pula
prije 7 dana
 ...(ugovor o radu, rješenje) kojom se dokazuje traženoradno iskustvo Sukladno članku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne Novine 100/18, 125/19, 147/20) poslodavac će, po službenoj dužnosti, pribaviti podatke iz kaznene evidencije. Sukladno odredbama Opće... 

Opća bolnica Pula - Ospedale Generale di Pola

Pula
prije 2 dana
 ...propisane dokaze o svom statusu,   na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19. i 84/21), Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21) te Zakona o... 

ZAGREBAČKI HOLDING, društvo s ograničenom odgovornošću za od...

Savudrija
prije 3 dana
 ...prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21) popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja .... 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Pula
prije 21 dan
 ...propisane dokaze o svom statusu, na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19. i 84/21), Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21) te Zakona o... 

ZAGREBAČKI HOLDING, društvo s ograničenom odgovornošću za od...

Savudrija
prije 3 dana
create_cv_img

Kreirajte profesionalni životopis besplatno u 5 minuta

 ...Temeljem članka 26. Statuta Doma za starije osobe Pazin (Službene novine Grada Pazina br. 35/2023) i Odluke o potrebi zapošljavanja...  ...Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe... 

Dom za starije osobe Pazin

Pazin
prije 13 dana
 .... 29. st. 3. u svezi s čl. 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fažana-Fasana objavljuje OGLAS za prijam... 

OPĆINA FAŽANA

Fažana
prije 3 dana
 ...01/24-3 Umag,  21. svibnja 2024. godine Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17, 68/18,98/19,64/20,151/22,156/23), članaka... 

Osnovna škola Marije i Line, Scuola elementare Marija i Lina

Babići (Kaštelir-Labinci)
prije 2 dana
 ...poslove na temelju članka 19. i 29.. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08.,61/11., 4/18. i  112/19.– u nastavku teksta ZSN), raspisuje OGLAS za prijam u službu #... 

GRAD LABIN

Labin (Istarska)
prije 7 dana
 ...svrhe neće koristiti. Prijave s dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku od 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Centar za rehabilitaciju, Santoriova 11, 52100 Pula, s naznakom: "Natječaj za zasnivanje radnog odnosa -... 

Centar za rehabilitaciju Pula

Pula
prije 28 dana
 ...24-1 Pula, 16. svibnja 2024. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.... 

OSNOVNA ŠKOLA VERUDA PULA

Pula
prije 7 dana
 ...513-07-21-08-24-2 Zagreb, 13. svibnja 2024. Na temelju članka 165. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 155/23.), Ministarstvo financija, Porezna uprava raspisuje O   G   L   A   S za prijam u državnu službu... 

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA

Rovinj
prije 3 dana
 ...Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23), članka 46. Statuta predškolske ustanove Dječji Vrtić Sunce-Fažana te po odluci... 

DJEČJI VRTIĆ SUNCE

Fažana
prije 7 dana
 ...Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: CENTAR ''LIČE FARAGUNA'' LABIN Temeljem odredbi Zakona o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23), članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne... 

Centar Liče Faraguna

Labin (Istarska)
prije 7 dana
 ...ispunjavati i posebne uvjete prema odredbama članaka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju  u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23) i odredbama... 

OBRTNIČKA ŠKOLA OPATIJA

Opatija
prije 7 dana
 ...informacije: Temeljem članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19, dalje u tekstu: ZSN), službenica privremeno ovlaštena za obavljanje poslova pročelnika... 

GRAD PULA

Pula
prije 6 dana
 ...Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19. – u nastavku teksta: ZSN) , pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tar-Vabriga-Torre... 

OPĆINA TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA

Tar
prije 13 dana
 ...Temeljem članka 19. uz primjenu članka 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), dana 10. svibnja 2024. godine, objavljuje se JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu... 

OPĆINA KAROJBA

Karojba
prije 13 dana
 ...doktora medicine Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Na temelju članka 182. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24), a sukladno Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata („... 

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE-ISTITUTO...

Pula
prije 14 dana