...Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), te članka 43. Statuta Dječjeg vrtića “Radost”, Upravno vijeće Dječjeg vrtića raspisuje... 

Dječji vrtić RADOST

Dubrava
prije 5 dana
 ...ne moraju biti ovjerene, a nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova ("Narodne novine" br. 82/08., 69/17.) na ovaj oglas mogu se prijaviti osobe oba spola. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri... 

KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA ZAGREB

Dubrava
prije 7 dana
 ...iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/... 

PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA

Dubrava
prije 4 dana
 ...obrazovanja: Viša ili prvostupanjska Ostale informacije: Sukladno odredbi članka 160. stavka 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj  155/23.) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne... 

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA

Dubrava
prije 3 dana