...prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja i... 

ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnoslt...

Metković
prije 3 dana
 ...temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 - u daljnjem tekstu: ZSN), pročelnik Upravnog odjela za gospodarski razvoj Grada Ploča,... 

GRAD PLOČE

Ploče
prije 6 dana
 ...se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. i 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ 84/21) dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta. Podnošenjem prijave na natječaj pristupnici daju privolu za obradu... 

DOM ZDRAVLJA SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE

Vrgorac
prije 2 dana