...obavlja Komisija za provedbu natječaja. PRAVNI IZVORI: 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.,151... 

SREDNJA ŠKOLA ZABOK

Zabok
prije 7 dana
 ...vodovoda d.o.o.). Zakonska prednost pri zapošljavanju Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08., 69/17.), na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri... 

ZAGORSKI VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za javnu...

Zabok
pre 2 meseci
 ...jednu od vodećih medijskih tvrtki u regiji, tražimo profesionalnu i odgovornu osobu za rad na poziciji:   Prodajni agent za dnevne novine (m/ž) (Novi Zagreb) Nudimo: Dostižne bonuse koje ostvaruje preko 90% agenata u iznosima oko 150 EUR neto i više  Ugovor... 

Electus DGS

Zagreb
pre 2 meseci
 ...prema posebnim zakonima, sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17,98/19,84/21)članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata(„Narodne novine“ broj 33/92,77/92,27/93,... 

Dječji vrtić DIDI

Velika Gorica
prije 10 dana
 ...Ministarstva hrvatskih branitelja . Prijave na natječaj i dokazi o ispunjavanju kriterija podnose se u roku 30 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu elektroničke pošte: ****@*****.*** . Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici su izričito suglasni da RGNF... 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET

Zagreb
prije 10 dana
 ...prednosti kod zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19 i 84/21), mora se pozvati na to pravo te je  uz prijavu na javni natječaj dužan priložiti dokaze o... 

DJEČJI VRTIĆ ZAPRUĐE

Zagreb
prije 4 dana
 ...posebnom propisu Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola, sukladno čl.13. st.3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08 i 69/17). Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a kandidat/kinja koji bude izabran/a u obvezi je dostaviti dokaze... 

DJEČJI VRTIĆ ZRNO

Zagreb
prije 10 dana
 ...Radno iskustvo: 1 godinu Ostale informacije: Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Botinec“ raspisuje NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO... 

DJEČJI VRTIĆ BOTINEC

Botinec
prije 5 dana
 ...dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.)...  ..., uz obvezu da prije izbora nadležnim službama Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu predoče ili dostave izvornik. Prijave s... 

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb
prije 5 dana
 ...ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92,... 

Centar za rehabilitaciju STANČIĆ

Stančić
prije 5 dana
 ...pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21) dužne su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze navedene u članku 101. Zakona u svrhu ostvarivanje... 

PLETER - USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za usluge

Rakitje
prije 5 dana
 ...Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: „Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), članka 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec (KLASA: 003-05/21... 

Grad Ivanec Dječji vrtić IVANČICE

Ivanec
prije 3 dana
 ...prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj... 

Dječji vrtić Maksimir

Zagreb
prije 7 dana
 ...iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19... 

OSNOVNA ŠKOLA GORNJE VRAPČE

Zagreb
prije 7 dana
 ...ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. - 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj... 

Dječji vrtić Vrapče

Zagreb
prije 7 dana
 ...koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih  obitelji (Narodne novine: 121/17, 98/19 i 84/21) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava... 

Gradsko satiričko kazalište Kerempuh

Zagreb
prije 4 dana
create_cv_img

Kreirajte profesionalni životopis besplatno u 5 minuta

 ...zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17,  98/19, 84/21 i 156/23), dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze o priznatom... 

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošlj...

Zagreb
prije 14 dana
 ...se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih  obitelji (Narodne novine: 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje... 

Gradsko satiričko kazalište Kerempuh

Zagreb
prije 3 dana
 ...sjedišta Škole. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati oba spola u skladu s Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08, 69/17). Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23)... 

ŠKOLA SUVREMENOG PLESA ANE MALETIĆ

Zagreb
prije 4 dana
 ...sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj: 123/03); • položen stručni ispit za zvanje knjižničara; • najmanje jedna godina radnog iskustva u knjižničarskoj... 

Institut za razvoj i međunarodne odnose

Zagreb
prije 4 dana
 ...ali ne dulje od 60 dana sukladno članku 107. stavak 11. alineja 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64... 

VII. GIMNAZIJA

Zagreb
prije 6 dana
 ...kod posljednjeg poslodavca; - sukladno čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20.), uz prijavu na natječaj dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaz... 

DJEČJI VRTIĆ 'PREČKO'

Zagreb
prije 4 dana
 ...prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 121/17,98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne... 

MUZEJ GRADA ZAGREBA

Zagreb
prije 6 dana
 ...pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93,... 

Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića

Zagreb
prije 5 dana
 ...pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/... 

KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA

Zagreb
prije 4 dana
 ...izvršitelja M/Ž - rad na neodređeno puno radno vrijeme 2. UVJETI: ~ sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, br.10/97,107/07,94/13,98/19,151/22 i 101/23) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju... 

Dječji vrtić MALI KAJ

Novi Golubovec
prije 6 dana
 ...oznakom Ad2) za izbor višeg asistenta na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, objavljen dana 28. lipnja 2023. godine u Narodnim novinama br. 69/2023, raspisan prema odluci Znanstvenog vijeća, Klasa: 002-22/23-02/2/23, Urbroj: 2 sa per rollam sjednice održane 21.... 

INSTITUT ZA FIZIKU

Zagreb
prije 10 dana
 ...prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj... 

Dom za starije osobe Ksaver

Zagreb
prije 10 dana
 ...zapošljavanje s navođenjem radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje - ne otvaraj»  u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja u Narodnim novinama. Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prije donošenja odluke o odabiru kandidata, postoji mogućnost... 

Dom za starije osobe MEDVEŠČAK ZAGREB

Zagreb
prije 3 dana
 ...iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156... 

Osnovna škola Ružičnjak

Zagreb
prije 6 dana