Rezultati pretrage: 103 oglasa za posao

 ...jednu od vodećih medijskih tvrtki u regiji, tražimo profesionalnu i odgovornu osobu za rad na poziciji:   Prodajni agent za dnevne novine (m/ž) (Novi Zagreb) Nudimo: Dostižne bonuse koje ostvaruje preko 90% agenata u iznosima oko 150 EUR neto i više  Ugovor... 

Electus DGS

Zagreb
pre 2 meseci
 ...Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) te odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ˝Sesvete˝, objavljuje se... 

DJEČJI VRTIĆ SESVETE

Sesvete (Zagreb)
prije 6 dana
 ...zapošljavanju sukladno odredbama  članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17,98/19 i 84/21 ), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve... 

SPECIJALNA BOLNICA ZA PRODUŽENO LIJEČENJE DUGA RESA

Duga Resa
prije 5 dana
 ...magisterij, doktorat Radno iskustvo: 3 godine Ostale informacije: Sukladno članku 160. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 155/23) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne... 

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

Zagreb
prije 5 dana
 ...propisima o zaštiti osobnih podataka. Rok za podnošenje prijave za navedena radna mjesta je 8 dana  od objave natječaja u Narodnim novinama. (NN 15.05.2024.) Uz potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju... 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

Zagreb
prije 4 dana
 ...prema posebnim zakonima, sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17,98/19,84/21)članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata(„Narodne novine“ broj 33/92,77/92,27/93,... 

Dječji vrtić DIDI

Velika Gorica
prije 3 dana
 ...protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (Narodne novine br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18. i 126/19) - kandidat ne smije biti kažnjavan za kaznena djela protiv... 

MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI

Zagreb
prije 7 dana
 ...zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17,  98/19, 84/21 i 156/23), dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze o priznatom... 

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošlj...

Zagreb
prije 7 dana
 ...Ostale informacije: Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 29/2024), točke II. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama („Narodne novine“ broj... 

Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bi...

Gornja Bistra
prije 5 dana
 ...propisane dokaze o svom statusu, na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19. i 84/21), Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21) te Zakona o... 

ZAGREBAČKI HOLDING, društvo s ograničenom odgovornošću za od...

Zagreb
prije 3 dana
 ...prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (''Narodne novine'' br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužan/dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta... 

Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava

Zagreb
prije 5 dana
 ...raspisivanja natječaja - dokaz o nepostojanju zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” RH 87/08, 86/09, 92/10,105/10  isp.,  90/11,  16/12,  86/12,  126/12.  -pročišćeni tekst, 94/13, 152/14. 7/17, 68/18, 98/19)... 

Osnovna škola Jabukovac - Zagreb

Zagreb
prije 7 dana
 ...propisane dokaze o svom statusu,   na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19. i 84/21), Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21) te Zakona o... 

ZAGREBAČKI HOLDING, društvo s ograničenom odgovornošću za od...

Zagreb
prije 3 dana
 ...prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (''Narodne novine'',  broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužan/dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,... 

Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek

Zagreb
prije 5 dana
 ...važno Ostale informacije: Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 29/2024), točke III. i IV. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama („Narodne... 

Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bi...

Gornja Bistra
prije 5 dana
 ...Nije važno Ostale informacije: Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i... 

PRVA EKONOMSKA ŠKOLA

Zagreb
prije 5 dana
create_cv_img

Kreirajte profesionalni životopis besplatno u 5 minuta

 ...posebnom propisu Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola, sukladno čl.13. st.3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08 i 69/17). Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a kandidat/kinja koji bude izabran/a u obvezi je dostaviti dokaze... 

DJEČJI VRTIĆ ZRNO

Zagreb
prije 3 dana
 ...: 238-7-68-04-24-1 Dugo selo, 14.05.2024. Na temelju članka 26.stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine broj 10/97,107/07 i 94/13, 98/19 i 57/22),  i Odluke Upravnog vijeća dječjeg vrtića Dugo Selo od 14.05.2024. godine, objavljuje... 

DJEČJI VRTIĆ "DUGO SELO"

Dugo Selo
prije 3 dana
 ...način dostavljanja obavijesti ispunjeni tehnički uvjeti. Prijave na natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave u Narodnim novinama, na adresu elektroničke pošte: ****@*****.*** . Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici su izričito suglasni da RGNF... 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET

Zagreb
prije 17 dana
 ...hrvatskih branitelja Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama u elektroničkom obliku na e-adresu ****@*****.*** Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Obavijest... 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Zagreb
prije 17 dana