...se mogu prijaviti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj: 82/08 i 69/17 ). Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li u tekstu ovog javnog natječaja korišteni u muškom ili ženskom rodu... 

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

Šibenik
prije 6 dana
 ...propisom rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije, uz pojašnjenje iz kojega se vidi o kojem je stupnju i razini obrazovanja riječ te s kojim stupnjem, odnosno razinom obrazovanja je u Republici Hrvatskoj izjednačeno. potvrda ili elektronički zapis o... 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom r...

Šibenik
prije 6 dana