...Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: ( ). Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to... 

Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin

Varaždin
prije 15 dana
 ...propisom rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije, uz pojašnjenje iz kojega se vidi o kojem je stupnju i razini obrazovanja riječ te s kojim stupnjem, odnosno razinom obrazovanja je u Republici Hrvatskoj izjednačeno. potvrda ili elektronički zapis o podacima... 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom r...

Krapina
prije 6 dana
 ...socijalnog fonda plus, u financijskom razdoblju 2021-2027 (dalje u tekstu: Oglas)  mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a  riječi i pojmovi korišteni u ovom Oglasu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod. 9. Uz prijavu na Oglas... 

OPĆINA RADOBOJ

Radoboj
prije 10 dana
 ...sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta te sljedeće posebne uvjete:  ~ niža stručna sprema ili osnovna škola.  Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u... 

OPĆINA SVETI ĐURĐ

Sveti Đurđ
prije 3 dana
 ...Na ovaj Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme (dalje u tekstu: Oglas) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Oglasu, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni... 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Krapina
prije 6 dana