...magisterij, doktorat Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Radno mjesto: Radnik/ca za potporu i podršku osobama starije životne dobi i osobama s invaliditetom, projekt „Uključimo se za njih“, SF.3.4.11.01.0075 Opis poslova:... 

CENTAR ZA SOCIJALNU INKLUZIJU ŠIBENIK

Šibenik
prije 20 dana
 ...traženom završenom stupnju obrazovanja kopiju osobne iskaznice potvrdu Hrvatskog zavoda o mirovinskom osiguranju o radnom stažu (ne stariju od dana objave natječaja) vjenčani list u slučaju promjene prezimena Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.... 

OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Šibenik
prije 5 dana
 ...potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, ne starije od dana objave natječaja, dokaz o radnom iskustvu (preslik ugovora o radu ili potvrda poslodavca o vrsti poslova koje obavlja/je... 

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU

Šibenik
prije 7 dana
 ...podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa   iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja (ne starije od dana raspisivanja natječaja) 5. elektronički zapis  ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za... 

OSNOVNA ŠKOLA TINA UJEVIĆA

Šibenik
prije 1 dan
 ...poslodavca ili preslike ugovora o radu), uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana od dana objave natječaja – u izvorniku, izjava kandidata o nepostojanju zapreke iz članka 239. Zakona o trgovačkim... 

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI GRADA ŠIBENIKA

Šibenik
prije 12 dana
 ...spremi, radnom vremenu i trajanju staža osiguranja), # uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana objave javnog natječaja. Prijavna dokumentacija koja je propisana u ovom javnom natječaju mora biti... 

JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE z...

Šibenik
prije 10 sataNovi
 ...osnovna škola Srednja škola 3 godine Srednja škola 4 godine Ostale informacije: Opis poslova: - poslovi njege starijih i nemoćnih osoba, pomoć kod hranjenja, oblačenja, kretanja i higijene Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim... 

Dom Vukić j.d.o.o.

Bilice (Šibensko-Kninska)
prije 6 dana
 ...za mirovinsko osiguranje, # uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti (ne starije od 6 mjeseci), # vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima... 

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

Šibenik
prije 7 dana
 ...poslovi) za vrijeme trajanja projekta „S vama smo“ – pomoć starijim osobama i osobama s invaliditetom u Upravni odjel za gospodarstvo...  ...stručni ispit), uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca od dana objave oglasa), dokaz o dosadašnjem... 

GRAD DRNIŠ

Drniš
prije 5 dana
 ...Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno čl. 25.  Zakona o predškolskom odgoji i obrazovanju, ne starije od 30 dana od dana objave Natječaja, # Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak sukladno čl.... 

DJEČJI VRTIĆ MASLINA

Tribunj
prije 1 dan
 ...prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana raspisivanja natječaja). Radni odnos u Školi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka... 

OSNOVNA ŠKOLA KRALJA ZVONIMIRA

Seget Donji
prije 22 sata
 .../ili osobne iskaznice f) potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne starija od objave natječaja g) potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od jedan mjesec, tj. dokaz da ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi... 

DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR

Trogir
prije 10 sataNovi
 ...spremi (preslika isprave o stečenom traženom stupnju obrazovanja) uvjerenje da se protiv kandidata na vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca) vlastoručno potpisana izjava kandidata da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o... 

OPĆINA STANKOVCI

Stankovci (Zadarska)
prije 7 dana
 ...škola 3 godine Srednja škola 4 godine Radno iskustvo: 1 godinu Ostale informacije: Briga i njega o starijim osobama u domu za starije Poslodavac Poslodavac: Obiteljski dom za starije i nemoćne osobe Koret Kontakt: osobni... 

Obiteljski dom za starije i nemoćne osobe Koret

Tribunj
prije 11 dan
 ...pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona ne starije od 90 dana, # elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje... 

OSNOVNA ŠKOLA PETAR ZORANIĆ

Stankovci (Zadarska)
prije 7 dana
 ...podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), # uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 8 dana od dana objave natječaja), # uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (ne starije od... 

DJEČJI VRTIĆ SPUŽVICA

Tisno
prije 5 dana
create_cv_img

Kreirajte profesionalni životopis besplatno u 5 minuta

 ...podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak u smislu članka    106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od dana objave natječaja, - elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za... 

OSNOVNA ŠKOLA KISTANJE

Kistanje
prije 1 dan
 ...evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariji od 3 (tri) mjeseca od dana objave Oglasa, potvrdu poslodavca...  ...uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana objave Oglasa, vlastoručno... 

GRAD VODICE

Vodice (Šibensko-Kninska)
prije 5 dana
 ...kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja, # elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda... 

OSNOVNA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA

Zlarin
prije 7 dana