...srednjoj školi, Dokaz o položenom stručnom ispitu Odobrenje za samostalni rad nadležne komore Poslodavac Poslodavac: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE BISKUP SREĆKO BADURINA Kontakt: pisana zamolba: Bolnička ulica 38, Ogulin... 

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE BISKUP SREĆKO BADURINA

Ogulin
pre mesec dana
 ...stažu Odobrenje za samostalni rad Hrvatske komore fizioterapeuta Preslika domovnice ili rodnog lista Poslodavac Poslodavac: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE BISKUP SREĆKO BADURINA Kontakt: pisana zamolba: BOLNIČKA ULICA 38, OGULIN... 

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE BISKUP SREĆKO BADURINA

Ogulin
pre mesec dana
 ...Generalski Stol za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ Zaželi za Generalski Stol“ Radno mjesto – radnik/ca za pomoć u kući starijim osobama 1. Raspisuje se Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Generalski Stol za  potrebe... 

OPĆINA GENERALSKI STOL

Generalski Stol
prije 5 dana
 ...iskustva, 8.  Dokaz o državljanstvu, 9.  Rodni list, 10. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci). Za posebne navode u prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti dokaze. Kandidati koji ostvaruju pravo... 

OPĆA BOLNICA KARLOVAC

Karlovac
prije 6 dana
 ...poslodavca ili preslike ugovora o radu), uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana od dana objave natječaja – u izvorniku, izjava kandidata o nepostojanju zapreka iz članka 39. stavka 2. Zakona o... 

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VLADIMIR NAZOR

Karlovac
prije 15 sataNovi
 ...radnog odnosa iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja # Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (ne starije od... 

OSNOVNA ŠKOLA PLAŠKI

Saborsko
prije 15 sataNovi
 ...radnog odnosa iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja # Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (ne starije od... 

OSNOVNA ŠKOLA PLAŠKI

Plaški
prije 15 sataNovi
 ...Srednja škola 3 godine Srednja škola 4 godine Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Opis poslova: njega i skrb starijih i nemoćnih osoba. . Poslodavac Poslodavac: OBITELJSKI DOM KRISTINA Kontakt: mobitel: (***) ***-****... 

OBITELJSKI DOM KRISTINA

Karlovac
prije 2 dana
 ...Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrda poslodavca o poslovima koje je radnik-ca obavljao, - uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana, - dokaz o hrvatskom državljanstvu- domovnica. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja... 

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SVETI ANTUN

Karlovac
prije 5 dana
 ...posljedica dugotrajnog ležanja , briga o prehrani korisnika hranjenje i davanje tekućine Poslodavac Poslodavac: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - DOMSKA VILA VINKA Kontakt: osobni dolazak: LUJZINSKA CESTA 3 DELNICE mobitel: (***) ***-****... 

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - DOMSKA VILA VINKA

Delnice
prije 14 dana
 ...broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22. i 156/23), ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja, izvornik - potvrda HZMO-a, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana objave... 

OSNOVNA ŠKOLA BARILOVIĆ

Belaj (Duga Resa)
prije 5 dana
 ...Razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Opis poslova: njegovatelj/ica starijih i nemoćni osoba. Poželjno da kandidati imaju položen tečaj za njegovatelja. Poslodavac Poslodavac:... 

DOM ELLENA, obrt za djelatnost socijalne skrbi, vl. Monika K...

Karlovac
pre 2 meseci
 ...Dom za starije i nemoćne LaDaisy u Bribiru zapošljava njegovatelja/icu na puno radno vrijeme zbog proširenja posla. Opis posla: 1. obavlja opću njegu korisnika prema pravilima struke, brine o njegovom izgledu i higijeni njegove okoline (održavanje osobne higijene,... 
Bribir (Vinodolska općina)
prije 26 dana
 ...životopis, -dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariji od 6 mjeseci) i to: a)uvjerenje odnosno potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/ice ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.)... 

DJEČJI VRTIĆ 'FIJOLICA'

Novi Vinodolski
prije 1 dan
 ...potvrda HZMO-a o radno-pravnom statusu potvrda od HZZ-a da se vodi u evidenciji nezaposlenih uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (izvornik) Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola. Dokumentacija se dostavlja u neovjerenim... 

DOM ZDRAVLJA SLUNJ

Slunj
prije 13 dana
 ...1 godinu Ostale informacije: Opis poslova temeljem Pravilnika o minimalnim uvjetima pružatelja socijalnih susluga čl.21.st2. Poslodavac Poslodavac: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - DOMSKA VILA VINKA Kontakt: mobitel: (***) ***-****... 

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - DOMSKA VILA VINKA

Delnice
prije 14 dana
create_cv_img

Kreirajte profesionalni životopis besplatno u 5 minuta

 ...posla: davanje terapije, zbrinjavanje rana, mjerenje šuk-a, tlaka, vađenje krvi Poslodavac Poslodavac: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - DOMSKA VILA VINKA Kontakt: osobni dolazak: LUJZINSKA CESTA 3,51300 DELNICE mobitel: (***) ***-****... 

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - DOMSKA VILA VINKA

Delnice
prije 14 dana
 ...Srednja škola 4 godine Radno iskustvo: 2 godine Ostale informacije: Opis poslova: medicinska i zdravstvena skrb starijih i nemoćnih osoba u domu. Poslodavac Poslodavac: OBITELJSKI DOM PETRA Kontakt: mobitel: (***) ***-****... 

OBITELJSKI DOM PETRA

Netretić
pre mesec dana
 ...ili putovnica), - elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog  zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 1 mjeseca od dana objave natječaja, - uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu, - uvjerenje o položenom stručnom ispitu... 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Karlovac
prije 14 dana
 ...poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), # izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca), # vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu navedene u člancima 15. i 16. Zakona ZSN-a... 

OPĆINA KRNJAK

Krnjak
prije 5 dana
 ...polaganja stručnog ispita odobrenje za samostalan rad ( presliku licence), elektronički zapis HZMO-a o radno-pravnom statusu, ne starije od 30 dana uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (izvornik) Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba... 

DOM ZDRAVLJA SLUNJ

Slunj
pre 2 meseci
 ...preslika domovnice ili osobne iskaznice; preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci). Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja,... 

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošlj...

Karlovac
prije 9 dana
 ...važeće osobne iskaznice ili putovnice) # uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od objave ovog javnog natječaja), # potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj... 

Sportski objekti Karlovac

Karlovac
prije 2 dana
 ...kandidat je dužan priložiti: ~ životopis, osobnu iskaznicu (presliku s obje strane), uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 3 mjeseca, potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, presliku... 

Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije

Senj (Ličko-Senjska)
prije 28 dana
 ...poslova: Pružanje potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama Podjela paketa potrepština Organizacija prehrane...  ...zavoda za mirovinsko osiguranje ) 5. potvrda o nekažnjavanju (ne starija od 30 dana). Kandidati će o rezultatima javnog poziva biti... 

KARLOVAČKA UDRUGA SPINALNO OZLIJEĐENIH

Karlovac
prije 20 dana