...obrazovanju i to: Poslove odgojitelja djece od navršenih šest mjeseci života do polaska...  ...djelo navedeno u čl. 25. Zakona, ne starije od dana objave natječaja, uvjerenje da...  ...natječaja, potvrda Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu... 

Dječji vrtić 'Planet mašte'

Rijeka
prije 27 dana
 ...informacije: Opis poslova: Potpora i podrška starijim osobama, svojim radom i aktivnostima...  ...aktivnostima i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba. Djelatnica/...  ...podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci); Na oglas se mogu... 

Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa

Rijeka
prije 5 dana
 ...•presliku vozačke dozvole – ukoliko osoba ima položen vozački ispit •uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci). •potvrda liječnika opće prakse o psihofizičkom zdravlju •rješenje o invalidnosti – ako je primjenjivo.... 

HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA RIJEKA

Rijeka
pre mesec dana
 ...nepostojanje zapreke iz članka 261. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi. Uz prijavu kandidati trebaju priložiti u preslici: dokaz...  ...navedena radna mjesta podnose se putem pošte na adresu: Dom za starije osobe „Kantrida“ Rijeka, Đuro Catti 6, 51000 RIJEKA ili putem e-... 

DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA

Rijeka
prije 6 dana
 ...Ostale informacije: Opis poslova: ~ Odgojno obrazovni rad sa djecom predškolske dobi Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom...  ...iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje; ne stariji mjesec dana od dana objave natječaja) dokaz o nepostojanju zapreka... 

Dječji vrtić More

Rijeka
prije 7 dana
 ...zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv braka, obitelji i djece, protiv zdravlja ljudi, protiv opće sigurnosti, protiv...  ...Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - ne starije od dana raspisivanja natječaja U prijavi na natječaj kandidati... 

GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA RONJGOVA RIJEKA

Rijeka
prije 5 dana
 ...uvjerenje da se protiv kandidata  ne vodi kazneni postupak (ne starije od dana raspisivanja natječaja) 5. odgovarajuće dokaze prema...  ...zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv braka, obitelji i djece, protiv zdravlja ljudi, protiv opće sigurnosti, protiv krivotvorenja... 

PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI

Rijeka
prije 6 dana
 ...pružanje, zajedno s liječnikom mjere hitne medicinske skrbi, sudjelovanje u obavljanju pregleda te primjeni dijagnostičkih...  ...razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja, ne starije od dana objave natječaja dokaz o položenom vazačkom ispitu B... 

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE

Rijeka
prije 6 dana
 ...zdravstvenoj zaštiti, djeluje unutar zdravstvenog tima uz nadzor liječnika, primjenjuje sva usvojena znanja iz područja primaljske skrbi sukladno načelima profesionalne etike i zakonodavstva, sudjeluje u edukaciji u cilju očuvanja zdravlja i prevencije spolno prenosivih... 

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA

Rijeka
prije 11 dan
 ...iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Opis poslova: ponuda i prodaja ženskog asortimana odjeće i modnih dodataka,  skrb za urednost prodavaonice  Napomena: Prednost iskustvo rada u prodaji Radno vrijeme : 08:30-16:30 i subota: 09:00-13:00... 

KIRKA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i uslug...

Rijeka
prije 27 dana
 ...zaposlene radnike: Božićnica, uskrsnica, regres Povoljnije police dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja Pokloni za djecu, za rođenje djeteta i druge pogodnosti Mogućnost korištenja Multisport kartice Ostalo prema važećem Kolektivnom ugovoru Od kandidata... 

TISAK plus društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i ...

Rijeka
prije 4 dana
 ...radno mjesto osobnog asistenta dečku u invalidskim kolicima. Posao je dosta lagan bez nekog većeg fizičkog napora i nema njegovateljske skrbi poput tuširanja, nošenja na wc ili oblačenja već samo druženje i pratnja pri izlascima uz neku manju tehničku pripomoć. Radi se na... 
Rijeka
prije 21 dan
 ...na wellness, kulturne, gastro, medicinske i ostale usluge Slobodne dane za volontiranje i davanje krvi Božićnicu i poklone za djecu Ukoliko si zainteresiran/a za navedenu poziciju i udovoljavaš navedenim kriterijima, pošalji nam svoj životopis putem linka za... 

ADECCO HRVATSKA društvo s ograničenom odgovornošću za zapošl...

Rijeka
pre mesec dana
 ...probnog roka (6 mjeseci) Dnevnice ili naknada za topli obrok Naknada za prijevoz Redovita isplata regresa, božićnice, dara za djecu Poslodavac Poslodavac: ALCA ZAGREB trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću za uvoz, izvoz i trgovinu... 

ALCA ZAGREB trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću za ...

Rijeka
prije 18 dana
 ...matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariji od mjesec dana od dana objave natječaja, - dokaz o...  ...sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci): a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata... 

Dječji vrtić Sušak

Rijeka
prije 1 dan
 ...matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariji od mjesec dana od dana objave natječaja, - dokaz o...  ...sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci): a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata... 

Dječji vrtić Sušak

Rijeka
prije 1 dan
create_cv_img

Kreirajte profesionalni životopis besplatno u 5 minuta

 ...(u običnom i neovjerovljenom presliku) # Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ( ne starije od dana objave natječaja ) # Dokaz o državljanstvu (u običnom neovjerovljenom presliku) # Elektronički zapis ili potvrdu o podacima... 

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Rijeka
prije 1 dan
 ...vještina - Mobitel za korištenje u privatne i poslovne svrhe - MultiSport karticu uz subvencioniranu cijenu, božićnicu i poklone za djecu - Priliku za sudjelovanje u team-building aktivnostima te pojedinačnim i timskim nagradnim igrama Napomena: kontaktirat... 

ADECCO HRVATSKA društvo s ograničenom odgovornošću za zapošl...

Rijeka
pre 2 meseci
 ...dokaz o državljanstvu # uvjerenje da nije kandidat nije pod istragom / da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od  dana raspisivanja natječaja) # elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda... 

OSNOVNA ŠKOLA ZAMET

Rijeka
prije 4 dana
 ...za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja, # Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog... 

UČENIČKI DOM KVARNER

Rijeka
prije 6 dana
 ...protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona s naznakom roka izdavanja i ne starije od tri mjeseca od dana raspisivanja natječaja Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj presilici. Prije... 

OSNOVNA ŠKOLA PODMURVICE

Rijeka
prije 1 dan
 ...životopis zamolba presliku domovnice ili osobne iskaznice presliku vozačke dozvole, kod 95, potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci) digitalna kartica vozača preslika svjedodžbe ERPS Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri... 

Komunalno društvo AUTOTROLEJ društvo s ograničenom odgovorno...

Rijeka
prije 11 dan
 ...stručnoj spremi dokaz o državljanstvu uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od dana raspisivanja natječaja - dokaz o završenom pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkom obrazovanju – ako je... 

Srednja škola za elektotehniku i računalstvo

Rijeka
prije 7 dana
 ...Hrvatske . Uz zamolbu je potrebno priložiti : životopis, presliku domovnice ili osobne iskaznice, Erps, uvjerenje o nekažnjavanju(ne starije od 6 mjeseci), presliku diplome. Uvjeti : Informatička znanja Komunikacijske, organizacijske i prezentacijske vještine,... 

POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. za strateško upravljanje i strateški...

Rijeka
prije 1 dan
 ...zasnivanje radnoga odnosa sukladno čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja i ne starije od dana raspisivanja natječaja elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko... 

OSNOVNA ŠKOLA BRAJDA

Rijeka
prije 5 dana
 ...podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO, iz koje je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja, ne starije od dana objave natječaja dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi... 

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE

Rijeka
prije 6 dana
 ...elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (ne stariju od mjesec dana), presliku osobne iskaznice ili domovnice, te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto (... 

SVEUČILIŠTE U RIJECI

Rijeka
prije 1 dan
 ...kinje ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja). Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu/kinji nakon... 

OSNOVNA ŠKOLA ŠKURINJE RIJEKA

Rijeka
prije 7 dana
 ...životopis sa zamolbom; presliku osobne iskaznice; presliku domovnice; dokaz o završenom obrazovanju; uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca; elektronički zapis o radnopravnom statusu, vozačka dozvola B kategorije. Nepotpune i nepravovremene  zamolbe neće se... 

KOMUNALNO DRUŠTVO KOZALA D.O.O. ZA UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRO...

Rijeka
pre mesec dana
 ...popis radova i relevantne radove 4. uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti – potrebnim psihofizičkim osobinama (ne starije od 6 mjeseci) 5. identifikacijska isprava Kandidati moraju ispuniti uvjete za suradnička radna mjesta propisane Zakonom... 

SVEUČILIŠTE U RIJECI - TEHNIČKI FAKULTET

Rijeka
prije 11 dan