...umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema iz umjetničkog područja. Za kandidate/kandidatkinje koji su se školovali u inozemstvu prihvatiti će se drugo srodno ili adekvatno obrazovanje. Potrebno radno iskustvo: Bez obzira na radno iskustvo Potrebno... 

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA PL. ZAJCA RIJEKA

Rijeka
prije 5 dana
 ...osobne iskaznice), dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome o visokoj stručnoj spremi); kandidati koji su stručnu spremu stekli u inozemstvu trebaju priložiti rješenje o nostrifikaciji odnosno priznavanju inozemne kvalifikacije iz kojega je vidljivo koji je to stupanj i... 

GRAD RIJEKA

Rijeka
prije 4 dana
 ...svjedodžba o državnoj maturi, za radno mjesto IV. vrste- svjedodžba osnovne škole) Kandidati koji su stručnu spremu stekli u inozemstvu trebaju priložiti i rješenje o nostrifikaciji odnosno priznavanju inozemne kvalifikacije iz kojega je vidljivo koji je... 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Rijeka
prije 4 dana
 ...dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe o završenoj srednjoj stručnoj spremi); kandidati koji su stručnu spremu stekli u inozemstvu trebaju priložiti rješenje o nostrifikaciji odnosno priznavanju inozemne kvalifikacije iz kojega je vidljivo koji je to stupanj i... 

GRAD RIJEKA

Rijeka
prije 4 dana
 ...iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice) •dokaz o stečenoj stručnoj spremi Kandidati koji su stručnu spremu stekli u inozemstvu trebaju priložiti i mišljenje o inozemnoj obrazovnoj kvalifikaciji u skladu s odredbama Zakona o priznavanju i vrednovanju... 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom r...

Rijeka
prije 4 dana
 ...svjedodžba o državnoj maturi, za radno mjesto IV. vrste- svjedodžba osnovne škole) Kandidati koji su stručnu spremu stekli u inozemstvu trebaju priložiti i rješenje o nostrifikaciji odnosno priznavanju inozemne kvalifikacije iz kojega je vidljivo koji je to stupanj... 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Rijeka
prije 4 dana
 ...osobne iskaznice), dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome o visokoj stručnoj spremi); kandidati koji su stručnu spremu stekli u inozemstvu trebaju priložiti rješenje o nostrifikaciji odnosno priznavanju inozemne kvalifikacije iz kojega je vidljivo koji je to stupanj i... 

GRAD RIJEKA

Rijeka
prije 4 dana
 ...pdf-u) skenirane dokumente (identifikacijsku ispravu, diplomu i rješenje o priznavanju istovrijednosti diplome ako je stečena u inozemstvu) prikaz umjetničke, nastavne i stručne djelatnosti s popisom radova (u word obliku i pdf-u), a za točku 1. i skenirane dokaze o... 

AKADEMIJA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI SVEUČILIŠTA U RIJECI

Rijeka
prije 27 dana
 ...Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („NN“ broj 82/15, 70/19, 47/20) za diplome stečene u inozemstvu potrebno je priložiti dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije te dokaz o priznanju inozemne stručne kvalifikacije u... 

OSNOVNA ŠKOLA VAZMOSLAV GRŽALJA BUZET

Buzet
prije 1 dan
 ...svjedodžba o državnoj maturi, za radno mjesto IV. vrste- svjedodžba osnovne škole) Kandidati koji su stručnu spremu stekli u inozemstvu trebaju priložiti i rješenje o nostrifikaciji    odnosno priznavanju inozemne kvalifikacije iz kojega je vidljivo koji je to... 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Buzet
prije 4 dana
 ...Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („NN“ broj 82/15, 70/19, 47/20) za diplome stečene u inozemstvu potrebno je priložiti dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije te dokaz o priznanju inozemne stručne kvalifikacije u... 

OSNOVNA ŠKOLA VAZMOSLAV GRŽALJA BUZET

Buzet
prije 5 dana