...iskoristiti, prilikom prijave nužno je dostaviti sve dokaze kojima to potvrđujete. Potrebni dokumenti mogu se pronaći na ovome linku: Poslodavac Poslodavac: HP - Hrvatska pošta d.d. Kontakt: e-mailom: ****@*****.*** putem linka:... 

HP - Hrvatska pošta d.d.

Umag
prije 28 dana
 ...C   O   N   C   O   R   S   O per la copertura del seguente posto di lavoro (m/f) 1. 1 Cuoco/a – a 40 ore settimanali...  ...in busta chiusa in segreteria della scuola o inviate per posta al seguente indirizzo: Scuola elementare italiana “Galileo Galilei... 

TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA GALILEO GALILEI

Umag
prije 7 dana
 ...izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – nakon donošenja odluke o izboru kandidata. Zamolbe na natječaj predaju se poštom na adresu sjedišta Ustanove: ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA, Flanatička 27, 52 100 Pula ili osobno u... 

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DALLA SALUTE DELL' ISTRIA

Umag
prije 7 dana
 ...pločama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Škole: Srednja škola Buzet Antuna Cerovca-Tončića 7, 52420 Buzet s naznakom ZA NATJEČAJ Osobno... 

SREDNJA ŠKOLA BUZET - BUZET

Buzet
prije 4 dana
 ...dokaze propisane u čl. 9 navedenog zakona. Prijave  na natječaj s obveznom  dokumentacijom dostavljaju se isključivo poštom na adresu Dječji vrtić Buje-Asilo infantile Buie, Matije Gupca 13, 52460 Buje u roku od  8 dana od objave natječaja, s naznakom :... 

DJEČJI VRTIĆ BUJE - ASILO INFANTILE BUIE

Buje
prije 5 dana
 ...zatvorenoj omotnici na adresu:  Dječji vrtić Višnjan, Jože Šurana 2/a, 52463 Višnjan , s naznakom: „prijava na natječaj“ preporučenom poštom ili osobno. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku objavom na mrežnoj stranici i oglasnoj... 

Dječji vrtić Višnjan

Višnjan
prije 13 dana
 ...stranici vrtića. Prijave s traženom dokumentacijom, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ZA NATJEČAJ - OGOJITELJ“ potrebno je poštom dostaviti na adresu: DJEČJI VRTIĆ „GRDELIN“ BUZET, II. ISTARSKE BRIGADE 19 52420 BUZET Rok za podnošenje prijava s dokazima... 

DJEČJI VRTIĆ'GRDELIN'

Buzet
prije 7 dana
 ...prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje, kao i adresa elektroničke pošte na koju će se kandidatima uputiti poziv na vrednovanje. Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati. Dokumenti... 

Dom za starije osobe Pazin

Pazin
prije 10 dana
 ...iskoristiti, prilikom prijave nužno je dostaviti sve dokaze kojima to potvrđujete. Potrebni dokumenti mogu se pronaći na ovome linku: Poslodavac Poslodavac: HP - Hrvatska pošta d.d. Kontakt: e-mailom: ****@*****.*** putem linka:... 

HP - Hrvatska pošta d.d.

Pazin
prije 3 dana
 ...usavršavanja, stimulativna primanja i odlično radno okruženje u hotelu visoke kategorije. Vaše prijave sa životopisom pošaljite na e-mail , poštom ili osobno na recepciju hotela Mulino. U obzir dolaze kandidati sa završenom srednjom stručnom spremom. Poslodavac... 

MULINO turizam i hoteljerstvo d. o. o.

Plovanija
prije 10 dana
 ...potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresu stanovanja, kontakt-telefonski broj i adresu elektroničke pošte) te naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje prijava mora biti vlastoručno potpisana 2. životopis 3. dokaz o... 

DJEČJI VRTIĆ SUNCE

Fažana
prije 4 dana
 ...informacije: Opis posla: obavljanje poslova na recepciji, prijava i odjava gostiju, komunikacija s gostima direktno, preko telefona i el. pošte, izrada dnevnih izvještaja, izrada i naplata računa, drugi zadaci po nalogu nadređenog Nudimo: Stimulativna primanja... 

BO HOTEL PALAZZO društvo s ograničenom odgovornošću za ugost...

Poreč (Istarska)
prije 6 dana
 ...Višnjan, Trg slobode 1, 52463 Višnjan , osobno ili preporučenom poštom ili na mail ****@*****.*** ,  neovisno o načinu...  ...arhivira spise, dokumentaciju i dr. vrši prijem i otpremu pošte i obavlja i sve druge poslove koje mu povjeri Direktor operativno... 

Turistička zajednica općine Višnjan

Višnjan
prije 10 dana
 ...prilikom prijave nu ž no je dostaviti sve dokaze kojima to potvr đ ujete. Potrebni dokumenti mogu se prona ć i na ovome linku: Poslodavac Poslodavac: HP - Hrvatska pošta d.d. Kontakt: e-mailom: ****@*****.*** putem linka:... 

HP - Hrvatska pošta d.d.

Poreč (Istarska)
prije 28 dana
 ...prijave nu ž no je dostaviti sve dokaze kojima to potvr đ ujete. Potrebni dokumenti mogu se prona ć i na ovome linku: Poslodavac Poslodavac: HP - Hrvatska pošta d.d. Kontakt: e-mailom: ****@*****.*** putem linka:... 

HP - Hrvatska pošta d.d.

Poreč (Istarska)
prije 28 dana
 ...approved portal. We will be responsible for parking the provided cars in a gated space equipped with Closed Circuit Television (CCTV) or posted security guards; hence, the driver must not park in public areas after the shift ends.     Duties Drivers should cover... 

DeRisk Technologies

Heki
pre 2 meseci
create_cv_img

Kreirajte profesionalni životopis besplatno u 5 minuta

 ...vam stimulativna primanja , kontinuirano usavršavanje i ugodno radno okruženje. Prijave sa životopisom  poašljite na e-mail , poštom ili na recepciju Hotela Mulino. Mogućnost osobnog dolaska na adresu uz prethodnu najavu na telefon. U obzir dolaze osobe sa završenom... 

MULINO turizam i hoteljerstvo d. o. o.

Plovanija
prije 10 dana
 ...15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Istarska 8, 52465 Tar-Torre, poštom ili osobno, s naznakom “ Natječaj za prijam u službu“. Javni natječaj bit će objavljen na web-stranicama Općine Tar-Vabriga-Torre... 

OPĆINA TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA

Tar
prije 10 dana
 ...iskoristiti, prilikom prijave nužno je dostaviti sve dokaze kojima to potvrđujete. Potrebni dokumenti mogu se pronaći na ovome linku: Poslodavac Poslodavac: HP - Hrvatska pošta d.d. Kontakt: e-mailom: ****@*****.*** putem linka:... 

HP - Hrvatska pošta d.d.

Poreč (Istarska)
prije 28 dana
 ...prilikom prijave nu ž no je dostaviti sve dokaze kojima to potvr đ ujete. Potrebni dokumenti mogu se prona ć i na ovome linku: Poslodavac Poslodavac: HP - Hrvatska pošta d.d. Kontakt: e-mailom: ****@*****.*** putem linka:... 

HP - Hrvatska pošta d.d.

Poreč (Istarska)
prije 28 dana
 ...U prijavi kandidati navode svoje osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte). Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavit će izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu... 

OPĆINA KAROJBA

Karojba
prije 10 dana
 ...samoupravi. U prijavi se navode osobni podaci kandidata (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, adresa elektroničke pošte), te opis radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidati su... 

GRAD PAZIN

Pazin
prije 3 dana
 ...dozvole. U prijavi se navode osobni podaci kandidata (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, adresa elektroničke pošte), te opis radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. Na natječaj mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i... 

PAZIN D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO, INŽINJERING I POSLOVANJE NEK...

Pazin
prije 13 dana