...koji je zadnje objavljen u odgovarajućim medijima. Prijave s prilozima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se preporučenom poštom na adresu: Sveučilište u Rijeci, Fakultet dentalne medicine (Dekanat), Krešimirova 40/42, 51000 Rijeka, s obaveznom naznakom: »Za natječaj... 

SVEUČILIŠTE U RIJECI

Rijeka
prije 5 dana
 ...i zaključivanje odgovarajuće računske dokumentacije Kontroliranje dokumentacije platnog prometa, štednih i tekućih računima Poslodavac Poslodavac: HP - Hrvatska pošta d.d. Kontakt: e-mailom: ****@*****.*** putem linka:... 

HP - Hrvatska pošta d.d.

Delnice
prije 4 dana
 ...uskladištenje i manipulaciju s robom, inventarom i materijalom, - vodi urudžbeni zapisnik, - zaprima, urudžbira, raspoređuje i šalje poštu uz evidenciju troškova, - odgovoran je za pravilno trošenje potrošnog materijala i energije, - ispunjava obrasce o nezgodama... 

Centar za pružanje usluga u zajednici Tić Rijeka

Rijeka
prije 6 dana
 ...iskoristiti, prilikom prijave nužno je dostaviti sve dokaze kojima to potvrđujete. Potrebni dokumenti mogu se pronaći na ovome linku:  Poslodavac Poslodavac: HP - Hrvatska pošta d.d. Kontakt: e-mailom: ****@*****.*** putem linka:... 

HP - Hrvatska pošta d.d.

Vrbovsko
prije 4 dana
 ...dana od dana objave u Narodnim novinama s naznakom „za javni natječaj - (navesti naziv ustrojstvene jedinice i naziv radnog mjesta)“, poštom preporučeno ili neposredno na adresu: Obiteljski centar, Savska cesta 106, 10 000 Zagreb. O rezultatima izbora kandidati će biti... 

Obiteljski centar

Rijeka
prije 4 dana
 ...Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta je zaključno s danom 26.7.2024. godine. Prijave se podnose: 1. putem pošte na adresu: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka Ured za ljudske resurse Dolac 14 (III kat) 51000 Rijeka ili 2. na... 

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA društvo s ograničen...

Rijeka
prije 6 dana
 ...i pripremanje hrane, održavanje prostora u kojem se živi ili radi, načini komunikacije, snalaženje u obavljanju poslova izvan kuće (pošta, banka, trgovine), osposobljavanje za obavljanje radnih aktivnosti (uvježbavanje pojedinih faza radnih operacija, održavanje sredstava... 

Centar za rehabilitaciju Rijeka

Rijeka
prije 6 dana
 ...podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, te adresa elektroničke pošte), životopis, presliku svjedodžbe KV/PKV kojom se dokazuje školovanje za bravara , presliku osobne iskaznice i vozačke dozvole (sa... 

Komunalno društvo Viškovo društvo s ograničenom odgovornošću...

Viškovo
prije 6 dana
 ...korespodencije u svrhu  pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektronsku poštu i odgovoriti na sve primljene e-mail poruke. Poslodavac Poslodavac: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR... 

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA

Rijeka
prije 20 dana
 ...području dostave  Mogućnost zapošljavanja kandidata iz drugih županija uz isplatu određene dodatne naknade za rad i smještaj.  Poslodavac Poslodavac: HP - Hrvatska pošta d.d. Kontakt: e-mailom: ****@*****.*** putem linka:... 

HP - Hrvatska pošta d.d.

Delnice
prije 4 dana
 ...iskoristiti, prilikom prijave nužno je dostaviti sve dokaze kojima to potvrđujete. Potrebni dokumenti mogu se pronaći na ovome linku: Poslodavac Poslodavac: HP - Hrvatska pošta d.d. Kontakt: e-mailom: ****@*****.*** putem linka:... 

HP - Hrvatska pošta d.d.

Kukuljanovo
pre mesec dana
 ...obavijesti o zatvaranju natječaja zbog popunjavanja radnih mjesta na mrežnim stranicama Društva. Prijave se podnose: 1. putem pošte na adresu: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka Ured za ljudske resurse Dolac 14 (III kat) 51000 Rijeka ili 2. na... 

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA društvo s ograničen...

Rijeka
prije 18 dana
 ...razgovor i/ili testiranje i/ili provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta putem elektroničke pošte i/ili broja telefona/mobitela kandidata koji su naveli u prijavi. Poslodavac  pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako... 

RIJEKA plus društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, pu...

Rijeka
prije 5 dana
 ...stručne kvalifikacije. Rok za podnošenje prijava je trideset (30) dana od dana objave natječaja. Prijeave se podnose putem elektroničke pošte ****@*****.*** , s naznakom „Centar za proteomiku – natječaj za radno mjesto viši asistent na projektu“.... 

SVEUČILIŠTE U RIJECI MEDICINSKI FAKULTET

Rijeka
prije 11 dan
 ...1, 51415 Lovran, s napomenom: „ Zamolba za prijam u radni odnos - ne otvarati “. Dodatne informacije zatražiti na adresu e-pošte: ****@*****.*** O rezultatima izbora kandidati će biti obavješteni u roku od 3 radna dana od dana isteka roka za podnošenje... 

KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN

Lovran
prije 21 dan
 ...natječaja u Narodnim novinama. Prijave na natječaj i traženi prilozi u skeniranom obliku dostavljaju se isključivo putem elektroničke pošte, u PDF formatu na adresu: ****@*****.*** Fakultet pridržava pravo provesti testiranje kandidata, a o čemu će kandidati... 

SVEUČILIŠTE U RIJECI - TEHNIČKI FAKULTET

Rijeka
prije 18 dana
create_cv_img

Kreirajte profesionalni životopis besplatno u 5 minuta

 ...korespodencije u svrhu  pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektronsku poštu i odgovoriti na sve primljene e-mail poruke Poslodavac Poslodavac: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA... 

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA

Rijeka
prije 20 dana
 ...iskoristiti, prilikom prijave nužno je dostaviti sve dokaze kojima to potvrđujete. Potrebni dokumenti mogu se pronaći na ovome linku: Poslodavac Poslodavac: HP - Hrvatska pošta d.d. Kontakt: e-mailom: ****@*****.*** putem linka:... 

HP - Hrvatska pošta d.d.

Kukuljanovo
pre 2 meseci
 ...podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) te redni broj i naziv radnog mjesta iz oglasa na koje se osoba prijavljuje. Osobe koje se prijavljuju za više radnih mjesta... 

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Cres
prije 4 dana
 ...iskoristiti, prilikom prijave nužno je dostaviti sve dokaze kojima to potvrđujete. Potrebni dokumenti mogu se pronaći na ovome linku: Poslodavac Poslodavac: HP - Hrvatska pošta d.d. Kontakt: e-mailom: ****@*****.*** putem linka:... 

HP - Hrvatska pošta d.d.

Kukuljanovo
pre 2 meseci
 ...dokaze o ispunjavanju tih uvjeta. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja. Prijave se podnose putem elektroničke pošte ****@*****.*** . Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Poslodavac Poslodavac... 

SVEUČILIŠTE U RIJECI MEDICINSKI FAKULTET

Rijeka
prije 29 dana
 ...odgovarajuće stručne spreme i struke ostvareno nakon stjecanja stručne spreme. Pisane prijave na natječaj s obveznim prilozima, podnose se poštom ili osobno na adresu Dom "Mali Kartec", Krk, Lina Bolmarčića 1, s naznakom "Natječaj za zasnivanje radnog odnosa", u roku od 8 dana... 

DOM ZA STARIJE OSOBE 'MALI KARTEC' KRK

Krk
prije 6 dana
 ...stručne kvalifikacije. Rok za podnošenje prijava je trideset (30) dana od dana objave natječaja. Prijave se podnose putem elektroničke pošte ****@*****.*** , s naznakom „Zavod za mikrobiologiju i parazitologiju – natječaj za radno mjesto asistent na HRZZ... 

SVEUČILIŠTE U RIJECI MEDICINSKI FAKULTET

Rijeka
prije 6 dana
 ...podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) te redni broj i naziv radnog mjesta iz oglasa na koje se osoba prijavljuje. Osobe koje se prijavljuju za više radnih mjesta dužne... 

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Krk
prije 4 dana
 ...podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja osobno ili poštom na adresu: Gradsko društvo Crvenog križa Opatija, Joakima...  ...zapošljavanje - „ZAJEDNO U POMOĆI POTREBITIMA“ ili putem elektroničke pošte na: ****@*****.*** zaključno s danom 05. srpanj 2024. godine... 

HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OPATIJA

Matulji
pre mesec dana