...Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave u "Narodnim novinama",a prijave se podnose neposredno ili putem pošte na adresu: Općinski sud u Gospiću, 53000 Gospić, Trg A. Stepinca 3 (poštom ili predajom u prijemnoj pisarnica suda)  s naznakom "... 

OPĆINSKI SUD U GOSPIĆU

Gospić
prije 5 dana
 ...Zakona. Prijave s traženom dokumentacijom, u zatvorenoj  omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ- DEFEKTOLOG “, potrebno je dostaviti poštom na adresu Dječji vrtić Pahuljica, Žabička 4, 53000 Gospić. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.... 

DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA

Gospić
pre mesec dana
 ...hrvatskih branitelja: U pisanoj prijavi kandidati su obvezni navesti podatke za kontakt, osobito adresu elektronske pošte. Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti na uvid originale priloženih isprava. Pisane prijave s dokazima ispunjavanja... 

Zavod za prostorno uređenje Ličko-senjske županije

Gospić
prije 3 dana
 ...razgovora kandidati će biti pravovremeno obaviješteni elektronskom poštom i putem internet stranice Ako kandidat ne pristupi razgovoru,...  ...natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektroničku poštu i odgovoriti na sve primljene e-mail poruke. Dom zdravlja Gospić... 

DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ

Gospić
pre 2 meseci
 ...prijavu na natječaj u kojoj se navode osobni podaci kandidata (ime, prezime, adresa stanovanja, broj telefona i adresa elektroničke pošte), kandidati trebaju priložiti: – životopis; – dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice ili elektronički... 

NACIONALNI PARK PAKLENICA

Starigrad (Zadarska)
prije 2 dana
 ...dostavljanju se u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja, u zatvorenoj omotnici osobno u tajništvo Srednje škole Plitvička jezera ili poštom na adresu: Srednja škola Plitvička jezera Zagrebačka 2 53 230 Korenica s naznakom „Za natječaj- naziv radnog... 

Srednja škola Plitvička Jezera

Korenica
prije 7 dana