...2 godine Ostale informacije: Opis poslova : prodaja osiguranja (pronalazak klijenata, savjetovanje, posredovanje pri sklapanju...  ...radnog iskustva. Poslodavac Poslodavac: GENERALI OSIGURANJE dioničko društvo Kontakt: putem linka:... 

GENERALI OSIGURANJE dioničko društvo

Split
prije 3 dana
 ...objave natječaja. # elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici. Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a... 

OSNOVNA ŠKOLA POJIŠAN

Split
prije 2 dana
 ...diploma) dokaz o državljanstvu elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje uvjerenje nadležnog suda da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školi iz članka 106. Zakona o odgoju i... 

GIMNAZIJSKI KOLEGIJ KRALJICA JELENA s pravom javnosti

Split
prije 3 dana
 ...objave natječaja), - elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja), - ostale potrebne priloge/isprave/dokaze (za kandidate koji su stekli... 

POMORSKA ŠKOLA

Split
prije 3 dana
 ...WordPressom, ili osnovno iskustvo u HTML-u i PHP-u. Kao ključni član našeg IT tima, vaša odgovornost će biti održavanje, optimizacija i osiguranje stabilnog rada našeg IT okruženja. Odgovornosti: Implementacija i održavanje virtualizacije pomoću Hyper-V... 

BRODSKO UPRAVLJANJE društvo s ograničenom odgovornošću za pr...

Split
prije 10 dana
 ...stručnoj spremi - Elektronički zapis/Potvrda o  o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda  za mirovinsko osiguranje, a koji zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj... 

Ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitacij...

Split
prije 3 dana
 ...Nagrađivanje kroz sustav praćenja razvoja kompetencija i osobnog učinka • Veliki paket dodatnih benefita (dopunsko zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezgode 0/24h, slobodni dani za događaje od osobne važnosti, sudjelovanje u Team building događajima, pogodnosti... 

PRIMA COMMERCE društvo za trgovinu, proizvodnju i usluge s o...

Split
prije 9 dana
 ...), dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba), dokaz o radnom iskustvu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se... 

GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA

Split
prije 3 dana
 ...) dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ) dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima - potvrda poslodavca ili drugi dokaz o radnom iskustvu koji mora sadržavati... 

Hrvatski zavod za socijalni rad

Split
prije 7 dana
 ...odgovarajućim poslovima: a) elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i... 

ZATVOR U SPLITU

Split
prije 2 dana
 ...zapis o ravnopravnom statusu (e-radna knjižica) ili potvrda o podatcima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje a) elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje... 

OPĆINSKI SUD U SPLITU

Split
prije 2 dana
 ...Nagrađivanje kroz sustav praćenja razvoja kompetencija i osobnog učinka • veliki paket dodatnih benefita (dopunsko zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezgode od 0 do 24 sata, slobodni dani za događaje od osobne važnosti, osigurano parking mjesto ispred salona... 

PRIMA COMMERCE društvo za trgovinu, proizvodnju i usluge s o...

Split
prije 3 dana
 ...natječaj; - životopis; - preslik diplome; elektronički zapis o radno pravnom statusu sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od mjesec dana); - dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca o vrsti poslova, ili preslik rješenja o rasporedu... 

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i...

Split
prije 7 dana
 ...zapis o radnopravnom statusu (e-radna knjižica) ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg je vidljivo da osoba nema radnog iskustva u struci ili da ima radno iskustvo kraće od vremena propisanog za vježbenički... 

OPĆINSKI PREKRŠAJNI SUD U SPLITU

Split
prije 2 dana
 ...knjižica) ili potvrdu odnosno elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a koja se može  podignuti i na šalteru Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje dokaz o državljanstvu RH (preslik domovnice/... 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Split
prije 2 dana
 ...polju za radno mjesto pod 3. izvješće o umjetničkoj/znanstvenoj i nastavnoj djelatnosti potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariju od mjesec dana) uvjerenje... 

Sveučilište u Splitu, Umjetnička akademija

Split
prije 28 dana
 ...drugo relevantno za natječaj, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 1mjesec), potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 1 mjesec), druge potvrde kojima se dokazuje ispunjavanje traženih... 

SVEUČILIŠTE U SPLITU, MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU

Split
prije 28 dana
 ...Dokaz o radnopravnom statusu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje- ne stariji od mjesec dana od dana objave Natječaja), Dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25.... 

DJEČJI VRTIĆ 'KAŠTELA'

Kaštel Stari
prije 3 dana
 ...radna mjesta kandidati su uz prijavu dužni priložiti: životopis, domovnicu, svjedodžbu,  potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  o radnom stažu (ne stariju od dana objave natječaja), preslik osobne iskaznice, uvjerenje nadležnog  suda o  nekažnjavanju ( ne... 

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Trogir
prije 2 dana
 ...predškolskom odgoju i obrazovanju potvrda (elektronički zapis o radno pravnom statusu) iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti kandidat/kinja će dostaviti po obavijesti o izboru Kandidati koji će se u prijavi... 

Dječji vrtić Bili cvitak Sinj

Sinj
prije 4 dana
 ...preslika rodnog lista elektronički zapis ili potvrda o podatcima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  (e-radna knjižica) uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) Pisane prijave s prilozima (neovjerene preslike) kandidati... 

Centar za pružanje usluga u zajednici Maestral

Kaštel Lukšić
prije 7 dana
 ...razini obrazovanja elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim... 

OSNOVNA ŠKOLA SRINJINE

Srinjine
prije 2 dana
 ...dar djeci, „uskrsnica“, naknada za rođenje djeteta, naknada za smrt članova uže obitelji, jubilarne nagrade, dodatno zdravstveno osiguranje i sistematski pregled, mogućnost uplate u III. mirovinski stup, mogućnost korištenja Multisport kartice, mogućnost plaćanja vrtića... 

FRIGOMOTORS, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodn...

Dugopolje (Splitsko-Dalmatinska)
prije 4 dana
 ...obrazovanja, dokaz o državljanstvu, potvrdu ili elektronički zapis o podatcima evidentiranim u bazi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 30 dana od dana objavljivanja natječaja)  da se protiv podnositelja prijave ne vodi... 

OSNOVNA ŠKOLA IVANA LOVRIĆA

Sinj
prije 3 dana
 ...za odvojeni život Plaćeni troškovi prijevoza Naknada za topli obrok Povoljnije police dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja Stimulativna nagrada za ostvareni rezultat Mogućnost korištenja Multisport kartice Poslodavac Poslodavac... 

TISAK plus društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i ...

Trogir
prije 28 dana
 ...poznavanje engleskog jezika -vozačka dozvola B kategorije je poželjna, nije uvjet, ali je prednost -Mogućnost osiguranja smještaja za osobe s prebivalištem van otoka, i ostalo po dogovoru Poslodavac Poslodavac:... 

MANDARINA, trgovački obrt vl. Tonči Gospodnetić, Supetar, Ja...

Supetar
prije 22 dana
 ...ne starije od mjesec dana od dana objavljivanja natječaja ), - potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za  mirovinsko osiguranje o podatcima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, ne starije od dana objave natječaja. Kandidat koji je stekao inozemnu... 

OSNOVNA ŠKOLA DINKA ŠIMUNOVIĆA

Hrvace
prije 1 dan
 ...prema jelovniku restorana Održavanje higijene radnog prostora i kuhinjske opreme Suradnja s ostatkom kuhinjskog osoblja radi osiguranja brze i učinkovite usluge Uvjeti: Prethodno iskustvo rada u kuhinji je poželjno, ali nije obavezno Poznavanje... 

MARICA BAKOTA d.o.o. turistička agencija

Podstrana
prije 24 dana
 ...svjedodžbe), dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i  namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj... 

OPĆINA PODSTRANA

Podstrana
prije 4 dana
 ...povezane dokumentacije o poslovanu skladišta •Prijem i otprema robe, te njen odgovarajući smještaj unutar prostora skladišta •Osiguranje čistoće i sigurnosti na radnom mjestu, uz pridržavanje propisa o sigurnosti na radu •učinkovito rukovanje robom kroz faze... 

CENTAURUS d.o.o. za trgovinu i ribarstvo

Solin
prije 23 dana