...evidentiranom radnom stažu (elektornički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ) i - potvrdu da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne stariji od dana objave natječaja).... 

UDRUGA OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUP...

Šibenik
prije 3 dana
 ...raspisivanja natječaja, elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku a kandidat koji bude izabran obvezan je, prije sklapanja Ugovora o radu... 

OSNOVNA ŠKOLA METERIZE

Šibenik
prije 2 dana
 ...Nagrađivanje kroz sustav praćenja razvoja kompetencija i osobnog učinka • Veliki paket dodatnih benefita (dopunsko zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezgode 0/24h, slobodni dani za događaje od osobne važnosti, Multisport pogodnosti, božićnica i dar za dijete,... 

PRIMA COMMERCE društvo za trgovinu, proizvodnju i usluge s o...

Šibenik
prije 20 dana
 ...raspisivanja natječaja, # elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je dostaviti izvornike isprava ili presliku isprava ovjerenu... 

OSNOVNA ŠKOLA VIDICI

Šibenik
prije 3 dana
 ...evidenitranom radnom stažu ( elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) i - potvrdu da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne stariji od dana objave natječaja). Poslodavac... 

UDRUGA OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUP...

Šibenik
prije 3 dana
 ...na navedenim poslovima, u izvorniku ili presliku, potvrdu o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u svrhu dokazivanja radnog staža u izvorniku, III. Ravnatelj Doma zdravlja Šibenik imenuje se na mandat u trajanju od 4... 

DOM ZDRAVLJA ŠIBENIK

Šibenik
prije 8 dana
 ...Nagrađivanje kroz sustav praćenja razvoja kompetencija i osobnog učinka • Veliki paket dodatnih benefita (dopunsko zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezgode 0/24h, slobodni dani za događaje od osobne važnosti, sudjelovanje u Team building događajima, pogodnosti... 

PRIMA COMMERCE društvo za trgovinu, proizvodnju i usluge s o...

Šibenik
prije 20 dana
 ...(preslika) - elektronički zapis ili potvrdu o podacima o radnom stažu evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda mirovinsko osiguranje (ne starije od dana raspisivanja natječaja) - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak izdano od strane Općinskog... 

TEHNIČKA ŠKOLA

Šibenik
prije 7 dana
 ...o radnom iskustvu: elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj... 

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

Šibenik
prije 6 dana
 ...podnositelja ne vodi kazneni postupak (original ne stariji od 6 mjeseci), potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu  presliku odobrenja (licence) za samostalan rad  Prijave za natječaj s... 

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Šibenik
prije 6 dana
 ...u radni odnos REGIONALNI URED SPLIT  Ispostava Trogir u Trogiru 12. referent (radno mjesto kontrolor za zdravstveno osiguranje)- radno mjesto III. vrste, dva izvršitelja Stručni uvjeti za radna mjesta pod rednim brojevima 4., 5., 7-13. : - SSS upravne... 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Trogir
prije 19 sata
 ..., dežura kući i intervenira izvan radnog vremena (popodne, noću, nedjeljom i praznikom). U području svog rada provodi mjere za osiguranje sustava kakvoće, poštivanje mjera zaštite na radu i očuvanja okoliša. Kontinuirano se usavršava u skladu sa zahtjevima održavanja... 

Impol-TLM d.o.o. za proizvodnju i usluge

Šibenik
pre 2 meseci
 ...podnositelja ne vodi kazneni postupak (izvornik ne stariji od 6 mjeseci), potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, presliku vozačke dozvole B i C-kategorije  dokaz o radnom iskustvu u struci na radnom mjestu vozača (preslike ugovora o... 

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Šibenik
prije 6 dana
 ...regres pristup internoj platformi za edukacije uz osigurana stručna osposobljavanja i razvoj vještina dodatno zdravstveno osiguranje i osiguranje od nesreća brojne pogodnosti rada u INA Grupi koje možete pronaći  na našoj  stranici karijera ZA POZICIJU VAM... 

INA MALOPRODAJNI SERVISI d.o.o. za usluge

Šibenik
pre mesec dana
 ...izjednačeno. potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje iz područja radnih odnosa (e-Radna knjižica), a koji zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o... 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom r...

Šibenik
prije 6 dana
 ...dosadašnjem radnom stažu (Potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne starije od dana objave natječaja, # uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od... 

DJEČJI VRTIĆ TAMARIS

Vodice (Šibensko-Kninska)
prije 3 dana
create_cv_img

Kreirajte profesionalni životopis besplatno u 5 minuta

 ...Ostale informacije: Opis posla: Radni zadatak prima od rukovoditelja Odjela zaštite od požara. Obavlja slijedeće poslove i zadatke: osiguranje vatrogasnog dežurstva sa opremom na brodu u remontu, brodu na navozu i brodu u opremi te ostalim prostorima i prostorijama u... 

BRODOTROGIR CRUISE d.o.o. za izgradnju i remont brodova

Trogir
prije 17 dana
 ...sustava e-građani) # elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici. Dokumentacija se po završetku... 

OSNOVNA ŠKOLA ČISTA VELIKA

Čista Velika (Skradin)
prije 3 dana
 ...ZAKONOM O RADU I DRUGIM POZITIVNIM PROPISIMA; - OBAVLJA POSLOVE PRIJAVE I ODJAVE RADNIKA (FONDOVI MIRROVINSKOG I ZDRASTVENOG OSIGURANJA, OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA); - PRIPREMA DOKUMENTACIJU U VEZI S OSTVARIVANJEM PRAVA RADNIKA IZ RADNOG ODNOSA; - PRIPREMA PLAN... 

PRIMOŠTEN HOTELI d.o.o. za hotelijerstvo i trgovinu

Primošten
prije 7 dana
 ...svjedodžbe/diplome/uvjerenja) Dokaz stručnog i radnog iskustva (elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak Preslika važeće osobne iskaznice Preslika... 

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA 'KRKA'

Drniš
prije 10 dana
 ...za odvojeni život Plaćeni troškovi prijevoza Naknada za topli obrok Povoljnije police dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja Stimulativna nagrada za ostvareni rezultat Mogućnost korištenja Multisport kartice Poslodavac Poslodavac... 

TISAK plus društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i ...

Trogir
pre 2 meseci
 ...za odvojeni život Plaćeni troškovi prijevoza Naknada za topli obrok Povoljnije police dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja Stimulativna nagrada za ostvareni rezultat Mogućnost korištenja Multisport kartice Poslodavac Poslodavac... 

TISAK plus društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i ...

Zlarin
pre mesec dana
 ...biorazgradivog otpada itd.) pere i čisti ulice autocisternom, čistilicom i ralicom te je odgovoran i brine se za pravilan ukrcaj, slaganje i osiguranje tereta kao i iskrcaj tereta, izvršava odvoz otpada sa lokacije mobilnog reciklažnog dvorišta, izvršava odvoz opreme u... 

TROGIR HOLDING d.o.o. za komunalne djelatnosti, parking i us...

Trogir
pre 2 meseci
 ...priložiti: - životopis, - dokaz o stručnoj spremi, - osobna iskaznica (preslika), - potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – elektronički zapis o radnom stažu, - uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana). Prijave s... 

MJESNO PODUZEĆE, društvo s ograničenom odgovornošću za odvod...

Tribunj
prije 7 dana
 ...evidentiranom radnom stažu (elektornički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ) i - potvrdu da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne stariji od dana objave natječaja).... 

UDRUGA OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUP...

Drniš
pre mesec dana
 ...ukupnom radnom iskustvu (elektronički ispis ili potvrda o  podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) - dokaz o radnom iskustvu (potvrda ranijeg poslodavca ili preslika ugovora o radu, preslika rješenja o rasporedu ili... 

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DRNIŠ

Drniš
prije 3 dana
 ...(ne starije od 3 mjeseca od dana objave oglasa), dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi odgovarajući dokument), potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu, rješenje i sl.) o radnom... 

GRAD DRNIŠ

Drniš
prije 2 dana