Rezultati pretrage: 60 oglasa za posao

 ...na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u... 

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA PL. ZAJCA RIJEKA

Rijeka
prije 3 dana
 ...na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u... 

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA PL. ZAJCA RIJEKA

Rijeka
prije 3 dana
 ...poslova : ~ održavanje čistoće u radnim prostorijama Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19, 57/22 i 101/23) i članka 41. Statuta Dječjeg vrtića Sušak, Upravno vijeće Dječjeg vrtića... 

Dječji vrtić Sušak

Rijeka
prije 6 dana
 ...na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u... 

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA PL. ZAJCA RIJEKA

Rijeka
prije 3 dana
 ...06-24-3 Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija, na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), članka 26. Statuta Dječjeg vrtića Opatija i Odluke od 28. ožujka 2024.... 

DJEČJI VRTIĆ OPATIJA

Opatija
prije 2 dana
 ...samo pod jednakim uvjetima. Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21), pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1. do 3. Zakona da uz prijavu na natječaj dostave dokaze... 

CENTAR ZA REHABILITACIJU FORTICA - KRALJEVICA

Kraljevica
prije 2 dana
 ...samo pod jednakim uvjetima. Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21), pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1. do 3. Zakona da uz prijavu na natječaj dostave dokaze... 

CENTAR ZA REHABILITACIJU FORTICA - KRALJEVICA

Kraljevica
prije 2 dana
 ...Probni rad:  2 mjeseca. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08. i 69/17.). Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti: - životopis - dokaz o... 

Dom za starije osobe Labin

Labin (Istarska)
prije 9 dana
 ...zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 33/20) te članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 86/92-pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19),... 

RISNJAK-DELNICE društvo s ograničenom odgovornošću za obavlj...

Delnice
prije 6 dana
 ...na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u... 

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA PL. ZAJCA RIJEKA

Rijeka
prije 3 dana
 ...regulira psihološka djelatnost, položen stručni ispit Dodatni uvjet: nepostojanje zapreke iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23) Mjesto rada: Rijeka i Kraljevica Uz pisanu prijavu, kandidati/kandidatkinje trebaju... 

Centar za rehabilitaciju Rijeka

Rijeka
prije 5 dana
 ...odgojno obrazovni rad sa djecom predškolske dobi Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i članka 41. Statuta Dječjeg vrtića More (od 15. ožujka 2019. godine;... 

Dječji vrtić More

Rijeka
prije 5 dana
 ...prijam postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine,” broj 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23... 

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Rijeka
prije 6 dana
 ...propisane dokaze o svom statusu,   na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19. i 84/21), Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21) te Zakona o... 

ZAGREBAČKI HOLDING, društvo s ograničenom odgovornošću za od...

Crikvenica
prije 5 dana
 ...prezentaciji hrane , briga o higijenskim standardima Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19, 57/22 i 101/23) i članka 41. Statuta Dječjeg vrtića Sušak, Upravno vijeće Dječjeg vrtića... 

Dječji vrtić Sušak

Rijeka
prije 6 dana
 ...na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u... 

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA PL. ZAJCA RIJEKA

Rijeka
prije 3 dana
create_cv_img

Kreirajte profesionalni životopis besplatno u 5 minuta

 ...Priprema i izvođenje nastave matematike. Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10.-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 8/19, 64/20,151/22, 156/23),... 

OSNOVNA ŠKOLA PODMURVICE

Rijeka
prije 6 dana
 ...: Nije važno Ostale informacije: Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22. i 156/23... 

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA PAZIN

Pazin
prije 3 dana
 ...prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17., 98/19., 84/21. i 156/23.) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,... 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Buzet
prije 2 dana
 ...) na neodređeno, puno  radno vrijeme Uvjeti za radno mjesto  pod točkom 1.:  Uz opće uvjet propisane Zakonom o radu ( „Narodne novine“ broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23) i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN br. 87/08, 86/09,... 

OŠ Jure Filipovića Barban

Barban
prije 5 dana