...internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta. Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj. Poslodavac... 

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA PL. ZAJCA RIJEKA

Rijeka
prije 4 dana
 ...internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta. Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj. Poslodavac... 

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA PL. ZAJCA RIJEKA

Rijeka
prije 4 dana
 ...o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranice Vrtića na adresu elektroničke pošte: ****@*****.***, s naznakom “Za natječaj- spremač/ica”. Dokumentacija... 

Dječji vrtić 'Snježna pahulja'

Fužine
prije 3 dana
 ...internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta. Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj. Poslodavac... 

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA PL. ZAJCA RIJEKA

Rijeka
prije 4 dana
 ...internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta. Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj. Poslodavac... 

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA PL. ZAJCA RIJEKA

Rijeka
prije 4 dana
 ...stavkom 1. i člankom 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: Prosinac/Zapošljavanje//Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.pdf... 

Centar za rehabilitaciju Rijeka

Rijeka
prije 6 dana
 ...propisane člankom 102.st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni i na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja ( -843/843) ( %20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%prednost%20pri%20zapošljavanju.pdf... 

DOM ZA ODRASLE OSOBE „SV. NEDJELJA“ NEDEŠĆINA

Nedešćina
prije 3 dana
 ...internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta. Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj. Poslodavac... 

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA PL. ZAJCA RIJEKA

Rijeka
prije 4 dana
 ...potrošnog materijala i ostalih potrepština - priprema promotivnih materijala i prezentacija - briga o objavljivanju i ažuriranju web sadržaja (Web stranica, LinkedIn, i dr.) - praćenje javnih dostupnih informacija na poslovnim portalima (poslovna.hr, FINA, sudski... 

Cadeli društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i u...

Marinići
prije 6 dana
 ...Evidencija prodanih usluga turističke agencije te komunikacija s partnerima, osobljem na recepciji i drugim kolegama  Unos sadržaja na web stranicu agencije  Kreiranje i planiranje objava na društvenim mrežama agencije u suradnji s voditeljem te postavljanje objava po... 

HOTELI NJIVICE d.o.o. za ugostiteljstvo i turizam

Njivice
prije 3 dana
 ...internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta. Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj. Poslodavac... 

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA PL. ZAJCA RIJEKA

Rijeka
prije 4 dana
 ...znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru objavit će se na web stranici ( ) i oglasnoj ploči Grada Rijeke (prizemlje Titov trg 3). Na istoj web stranici i oglasnoj ploči bit će objavljeno i vrijeme... 

GRAD RIJEKA

Rijeka
prije 3 dana
 ...Vrijeme i mjesto održavanja testiranja i područje provjere objavit će se najmanje pet dana  prije dana određenog  za testiranje na web-stranici Osnovne škole „Klana“ u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“, podrubrici „POZIV KANDIDATA NA TESTIRANJE“. Poziv kandidata... 

OSNOVNA ŠKOLA 'KLANA'

Klana
prije 6 dana
 .... Svaki kandidat uz prijavu dostavlja popunjeni obrazac izjave u svezi prikupljanja i obrade osobnih podataka koja se nalazi na web stranici / (poslovne informacije - natječaji). Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se... 

THALASSOTHERAPIA - CRIKVENICA Specijalna bolnica za medicins...

Crikvenica
prije 11 dan
 ...O rezultatima izbora kandidati će biti obavješteni u roku od 3 radna dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, objavom na web stranici Klinike za ortopediju Lovran:   Pravo podnošenja prijave imaju osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova... 

KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN

Lovran
prije 13 dana
 ...službenih dokumenata prevođenje engleskog jezika unos podataka, održavanje baza podataka i vođenje evidencije administracija web stranica, društvenih medija i  marketing povezivanje s klijentima i dobavljačima, odgovaranje na pozive i dogovaranje putnih... 

BIOCELERATOR društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu ...

Rijeka
pre mesec dana
create_cv_img

Kreirajte profesionalni životopis besplatno u 5 minuta

 ...Buzet koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole. O točnom vremenu održavanja razgovora kandidati će biti obaviješteni putem web stanice i putem kontakta (e-mail ili broj mobitela/telefona kojeg su priložili u prijavi). Povjerenstvo može zatražiti i održavanje... 

OSNOVNA ŠKOLA VAZMOSLAV GRŽALJA BUZET

Buzet
prije 4 dana
 ...znanja i sposobnosti. Ako pozvani kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas. Na web stranici Općine Lokve objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne... 

OPĆINA LOKVE

Lokve
prije 6 dana
 ...od dana donošenja odluke o izboru u pisanom obliku obavijestiti sve kandidate o rezultatima izbora i objaviti rezultat na službenoj web-stanici Društva. Na temelju Odluke o izboru, sklapa se Ugovor o radu s izabranim kandidatom. Društvo zadržava pravo poništenja... 

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija za energetsk...

Labin (Istarska)
prije 7 dana
 ...neposredno u pisarnici ili preporu č enom po š tom. O rezultatima natje č aj kandidati ć e biti obavije š teni putem objave na web stranici op ć ine, a u slu č aju poni š tenja natje č aj, odluka o poni š tenju ć e biti objavljena tako đ er na .... 

OPĆINA VIŠNJAN

Višnjan
prije 7 dana
 ...mjesto natje č e kandidat ili kandidatkinja. O rezultatima natje č aj kandidati ć e biti obavije š teni putem objave na web stranici op ć ine, a u slu č aju poni š tenja natje č aj, odluka o poni š tenju ć e biti objavljena tako đ er na .... 

OPĆINA VIŠNJAN

Višnjan
prije 7 dana
 ...kandidatima. Poziv za provjeru stručnih i radnih sposobnosti kandidata, kao i obavijesti vezane uz tijek natječaja bit će objavljeni na web-stranicama Zavoda te se kandidati neće pojedinačno obavještavati. U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidati koji... 

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko - goranske župan...

Rijeka
prije 6 dana
 ...podnosi na obrascu "Prijava na javni natječaj Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju" koji se nalazi na web-stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, . U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti... 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom r...

Rijeka
prije 3 dana
 ...znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru objavit će se na web stranici ( ) i oglasnoj ploči Grada Rijeke (prizemlje Titov trg 3). Na istoj web stranici i oglasnoj ploči bit će objavljeno i vrijeme... 

GRAD RIJEKA

Rijeka
prije 3 dana
 ...radno mjesto uz prijavu prilažu dokumentaciju prema: Uputama za pisanje prijave za izbor u znanstveno-nastavno zvanje (nalaze se na WEB stranicama  Fakulteta) ~ potpisana prijava, životopis, opis znanstveno-nastavne aktivnosti, dokaz o zaposlenju u nastavnoj bazi, potvrdu... 

SVEUČILIŠTE U RIJECI MEDICINSKI FAKULTET

Rijeka
prije 24 dana
 ...izrađuje račune za korištenje prostora sudjeluje u godišnjem popisu (inventuri), vodi evidenciju ostalih akata vijeća, uređuje i ažurira web stranice mjesnih odbora obavlja i druge poslove koje mu povjeri voditelj Odsjeka i pročelnik Stručni uvjeti: srednja stručna... 

GRAD RIJEKA

Rijeka
prije 3 dana
 ...kandidatima. Poziv za provjeru stručnih i radnih sposobnosti kandidata, kao i obavijesti vezane uz tijek natječaja bit će objavljeni na web-stranicama Zavoda te se kandidati neće pojedinačno obavještavati. U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidati koji... 

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko - goranske župan...

Rijeka
prije 6 dana