Rezultati pretrage: 5 oglasa za posao

 .../07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i članka 41. Statuta Dječjeg vrtića More (od 15. ožujka 2019. godine; Izmjene Statuta Dječjeg vrtića...  ...Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić More može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove podatke isključivo... 

Dječji vrtić More

Rijeka
prije 5 dana
 ...07, 94/13 i 98/19, 57/22 i 101/23) i članka 41. Statuta Dječjeg vrtića Sušak, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak raspisuje NATJEČAJ...  ...Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja Dječji vrtić Sušak zadržava pravo provođenja provjere znanja i vještina intervjuom... 

Dječji vrtić Sušak

Rijeka
prije 6 dana
 ...07, 94/13 i 98/19, 57/22 i 101/23) i članka 41. Statuta Dječjeg vrtića Sušak, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak raspisuje NATJEČAJ...  ...Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja Dječji vrtić Sušak zadržava pravo provođenja provjere znanja i vještina intervjuom... 

Dječji vrtić Sušak

Rijeka
prije 6 dana
 ...Posloprimac Razina obrazovanja: Završena osnovna škola Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: DJEČJI VRTIĆ OPATIJA Antona Mihića 5A 51410  OPATIJA KLASA: 112-02/24-01/14 URBROJ: 2156-10-06-24-3 Upravno vijeće... 

DJEČJI VRTIĆ OPATIJA

Opatija
prije 2 dana
 ...94/13, 98/19, 57/22, 101/23) i članaka 49. i 67. Statuta Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“ (KLASA: 601-02/22-02/01 URBROJ:2170-19-04/03-...  ...Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić „Snježna pahulja“ može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati... 

Dječji vrtić 'Snježna pahulja'

Fužine
prije 2 dana