.../97) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica NKV – osnovna škola najmanje godinu dana...  ...obveznom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu: Dječji vrtić Cvrčak Virovitica, Pejačevićeva 1, 33000 Virovitica uz naznaku:... 

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK VIROVITICA

Virovitica
prije 2 dana
 ...107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), članka 58. Statuta Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo (KLASA: 601-02/20-01/001, URBROJ: 2103-03-05-04)...  ...uvjeta, podnose se na adresu (ili osobnim dolaskom): Dječji vrtić Veliko Trojstvo, Braće Radić kbr. 49, 43 226 Veliko Trojstvo, uz... 

Dječji vrtić Veliko Trojstvo

Veliko Trojstvo (Veliko Trojstvo)
prije 2 dana
 ...realiziranim ciljevima osigurane troškove prijevoza na posao i s posla osigurane troškove prehrane subvenciju troškova dječjeg vrtića za radnike koji imaju djecu razumijevanje za izvanredne potrebe odsustva s posla, npr. zbog bolesti djeteta ili drugih privatnih... 

REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVER

Koprivnica
prije 19 dana
 .... dana od dane objave natječaja na službenim stranicama Dječjeg vrtića „Bregunica“ Novo Virje, a objavit će se na oglasnoj ploči dječjeg...  ...s naznakom “ZA NATJEČAJ-ODGOJITELJ/ICA“, na adresu Dječji vrtić „Bregunica“ Novo Virje. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni... 

Dječji vrtić 'Bregunica'

Novo Virje
prije 1 dan