...propisom rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije, uz pojašnjenje iz kojega se vidi o kojem je stupnju i razini obrazovanja riječ te s kojim stupnjem, odnosno razinom obrazovanja je u Republici Hrvatskoj izjednačeno. potvrda ili elektronički zapis o podacima... 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom r...

Čakovec
prije 6 dana
 ...Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: ( ). Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to... 

Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin

Varaždin
prije 15 dana
 ...sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta te sljedeće posebne uvjete:  ~ niža stručna sprema ili osnovna škola.  Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u... 

OPĆINA SVETI ĐURĐ

Sveti Đurđ
prije 3 dana