...protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo navedeno u članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja; - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za prekršaj naveden u... 

DJEČJI VRTIĆ OPATIJA

Opatija
prije 3 dana
 ...podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO, iz koje je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja, ne starije od dana objave natječaja dokaz o položenom vazačkom ispitu B kategorije Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi... 

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE

Opatija
prije 3 dana
 ...ukupnom radnom stažu (ispis elektroničkog zapisa podataka HZMO-a ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a ne starije od dana objave natječaja), dokaz o državljanstvu,  uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni... 

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VIKTOR CAR EMIN OPATIJA

Opatija
prije 2 dana
 ...hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice) - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana (preslik) Napomena: dokaz da kod pojedinog kandidata/kandidatkinje ne postoji zapreka iz čl. 261. st.1.... 

DOM ZA ODRASLE OSOBE „SV. NEDJELJA“ NEDEŠĆINA

Nedešćina
prije 3 dana
 ...o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i prijavama na mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja) Tražene isprave potrebno je dostaviti u neovjerenim preslikama. Ukoliko kandidat uz prijavu... 

KD KOSTRENA društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje k...

Kostrena
prije 7 dana
 ...Posloprimac Razina obrazovanja: Završena osnovna škola Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN Labin, Katuri 29 KLASA: 112-02/24-01/38 URBROJ: 2163-4-14/01-24-1 Labin, 19. travnja 2024. Na temelju... 

Dom za starije osobe Labin

Labin (Istarska)
prije 3 dana
 ...dužnosti poslodavac (Dom). Prijave s pripadajućom dokumentacijom za gore navedena radna mjesta podnose se putem pošte na adresu: Dom za starije osobe „Kantrida“ Rijeka, Đuro Catti 6, 51000 RIJEKA ili putem e-maila: ****@*****.*** s naznakom: „ „PRIJAVA ZA... 

DOM ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA

Rijeka
prije 12 dana
 ...matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariji od mjesec dana od dana objave natječaja, - dokaz o...  ...sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci): a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata... 

Dječji vrtić Sušak

Rijeka
prije 7 dana
 ...Radno iskustvo: 1 godinu Ostale informacije: Opis poslova: priprema  i posluživanje doručka, ručka i večere u domu za starije osobe, planiranje menija, narudžba namirnica Od kandidata/kinja  se traži: - samostalnost u radu ; - obavezna kreativnost... 

KALID društvo za trgovinu i usluge s ograničenom odgovornošć...

Tinjan (Tinjan)
prije 12 dana
 ...osiguranje) dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od dana objave natječaja): a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2. Zakona o... 

Dječji vrtić 'Snježna pahulja'

Fužine
prije 3 dana
 ...preslik važeće osobne iskaznice, preslik potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana). Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik ili ovjeren preslik.... 

Centar za rehabilitaciju Rijeka

Rijeka
prije 6 dana
 ...radnopravnom statusu (ektronički zapis o radno pravnom statusu ili potvrda iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje; ne stariji mjesec dana od dana objave natječaja) dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o... 

Dječji vrtić More

Rijeka
prije 6 dana
 ...(u običnom i neovjerovljenom presliku) # Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ( ne starije od dana objave natječaja ) # Dokaz o državljanstvu (u običnom neovjerovljenom presliku) # Elektronički zapis ili potvrdu o podacima... 

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Rijeka
prije 7 dana
 ...Kategorija B Radno iskustvo: 1 godinu Ostale informacije: Posao njegovateljice uključuje skrb i podršku osobama koje su starije, nemoćne ili imaju posebne potrebe. Rad u smjenama, noćni rad, te rad nedjeljom i blagdanima zahtijeva predanost, suosjećajnost i... 

KALID društvo za trgovinu i usluge s ograničenom odgovornošć...

Tinjan (Tinjan)
prije 12 dana
 ...potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja, presliku osobne iskaznice ili domovnice, presliku vozačke dozvole ukoliko je posjedujete... 

RISNJAK-DELNICE društvo s ograničenom odgovornošću za obavlj...

Delnice
prije 7 dana
 ...od: 9.4.2024. Natječaj vrijedi do: 24.4.2024. Bruto plaća: 840 €   (6328,98 kn) Opis posla: Njega i briga starijih i nemoćnih osoba, osoba s invaliditetom. Održavanje radnog mjesta čistim. Posloprimac Razina obrazovanja:... 

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI ŽERAVICA

Čavle
prije 13 dana
create_cv_img

Kreirajte profesionalni životopis besplatno u 5 minuta

 ...dokaza o državljanstvu, rodnog lista, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u Republici Hrvatskoj, ne starije od 3 (tri) mjeseca u skladu s člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, elektronički ispis radne knjižice... 

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA PAZIN

Pazin
prije 4 dana
 ...08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr, 90/11,5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/1, 68/18, 98/1, 64/20, 151/22 i 156/23) ne starije od 30 dana elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje... 

OŠ Jure Filipovića Barban

Barban
prije 6 dana
 ...životopis zamolba presliku domovnice ili osobne iskaznice presliku vozačke dozvole, kod 95, potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci) digitalna kartica vozača preslika svjedodžbe ERPS Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri... 

Komunalno društvo AUTOTROLEJ društvo s ograničenom odgovorno...

Rijeka
prije 17 dana
 ...elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca), vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima... 

GRAD RIJEKA

Rijeka
prije 3 dana
 ...akademija, magisterij, doktorat Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Poslovi socijalnog radnika u Domu za starije i teško bolesne osobe. Poslodavac Poslodavac: A. i G. društvo s ograničenom odgovornošću za usluge smještaja... 

A. i G. društvo s ograničenom odgovornošću za usluge smješta...

Ližnjan
prije 25 dana
 ...da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka ne starije od dana objave natječaja, # dokaz o evidentiranom  radnom stažu ( elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj... 

OSNOVNA ŠKOLA 'KLANA'

Klana
prije 6 dana
 ...Srednja škola 3 godine Srednja škola 4 godine Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Rad u Domu za starije osobe Grandići, Barban Priložiti: 1. Životopis 2. Dokaz o završenom tečaju za njegovatelja/icu  3. Obostranu presliku osobne... 

CENTAR ZA POMOĆ I NJEGU PULA

Grandići
pre mesec dana
 ...kazneni postupak za kaznena djela za koja postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa u Školi sukladno odredbi članka 106. Zakona, ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja - elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji... 

OSNOVNA ŠKOLA KOSTRENA

Kostrena
prije 6 dana
 ...elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (ne stariju od mjesec dana), presliku osobne iskaznice ili domovnice, te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto (... 

SVEUČILIŠTE U RIJECI

Rijeka
prije 7 dana
 ...prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana raspisivanja natječaja) Svi prilozi mogu biti predani u preslici, a prije izbora kandidat će... 

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA CRIKVENICA

Crikvenica
prije 6 dana
 ...domovnice/osobne iskaznice preslika svjedodžbe/diplome, odnosno potvrda o stečenoj stručnoj spremi uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) potvrda o stažu (izvadak iz elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) preslika vozačke... 

RIJEKA plus društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, pu...

Rijeka
prije 6 dana
 ...Hrvatske . Uz zamolbu je potrebno priložiti : životopis, presliku domovnice ili osobne iskaznice, Erps, uvjerenje o nekažnjavanju(ne starije od 6 mjeseci), presliku diplome. Uvjeti : Informatička znanja Komunikacijske, organizacijske i prezentacijske vještine,... 

POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. za strateško upravljanje i strateški...

Rijeka
prije 7 dana
 ...dokaza o državljanstvu, rodnog lista, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u Republici Hrvatskoj, ne starije od tri (3) mjeseca u skladu s člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, elektronički ispis radne knjižice... 

OSNOVNA ŠKOLA VAZMOSLAV GRŽALJA BUZET

Buzet
prije 4 dana
 ...radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.), uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), dokaz o položenom državnom ispitu dokaz o poznavanju rada na računalu (preslik potvrde o polaženju tečaja informatike... 

OPĆINA LOKVE

Lokve
prije 6 dana