Rezultati pretrage: 18 oglasa za posao

 ...godinu Ostale informacije: Temeljem članka 26. Statuta Doma za starije osobe Pazin (Službene novine Grada Pazina br. 35/2023) i Odluke...  ...ne postoji zapreka iz članka 261. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Obrazac Izjave dostupan za preuzimanje na mrežnim stranicama... 

Dom za starije osobe Pazin

Pazin
prije 11 dan
 ...RO-4 Poreč,17.05.2024. godine. Ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Poreč, iz Poreča, M. Gioseffi 2, na temelju članka...  ...Da ne postoji zapreka iz članka 261. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 119/22 i 71/23). Uz pisanu prijavu na... 

Dom za starije i nemoćne osobe Poreč

Poreč (Istarska)
prije 4 dana
 ...preslika (točka 1. - 13.) # dokaz o posebnoj edukaciji iz palijativne skrbi – preslika (točka 3.) # dokaz o položenom stručnom ispitu –...  ...(elektronički zapis ili potvrda) HZMO o radnom stažu ne starije od 30 dana od dana raspisivanja ovog natječaja Za radna... 

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DALLA SALUTE DELL' ISTRIA

Rovinj
prije 8 dana
 ...prekršajni postupak (članak 25.     stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju) c) uvjerenje nadležnog centra za socijalnu skrb da osobi nije izrečena mjera za zaštitu    dobrobiti djeteta (članak 25. stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)... 

DJEČJI VRTIĆ SUNCE

Fažana
prije 5 dana
 ...o traženoj razini stručne spreme - kopija, potvrdu o podacima evidentiranih u matičnoj evidenciji HZMO-a (e- radna knjižica) ne stariju od 15 dana, dokaz o posjedovanju B kategorije, ukoliko kandidat posjeduje 'C+E' kategoriju dostaviti dokaz o istome (nije eliminacijski... 

ISTARSKI VODOVOD D.O.O. ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU VODE

Poreč (Istarska)
prije 4 dana
 ...Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23 (ne stariji od dana objave natječaja), elektronički zapis o radno pravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od... 

SREDNJA ŠKOLA BUZET - BUZET

Buzet
prije 5 dana
 ...elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica HZMO-a) ne stariji od dana objave ovog natječaja Sukladno članku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18, 125/19,... 

Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju 'Martin Ho...

Rovinj
prije 6 dana
 ...prostora, i svih prostorija u Domu, čišćenje užeg okoliša Doma, čišćenje prozora Poslodavac Poslodavac: Dom za starije osobe Buzet Kontakt: osobni dolazak: NASELJE GORIČICA 1/1, 52420, BUZET mobitel: (***) ***-**** pisana zamolba: Naselje... 

Dom za starije osobe Buzet

Buzet
prije 5 dana
 ...stečenoj traženoj stručnoj spremi - kopija, potvrdu o podacima evidentiranih u matičnoj evidenciji HZMO-a (e- radna knjižica) ne stariju od 15 dana, ispunjenu i potpisanu izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka koju možete preuzeti putem linka... 

ISTARSKI VODOVOD D.O.O. ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU VODE

Buzet
prije 4 dana
 ...matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od dana objave natječaja) i presliku ugovora o radu iz koje je...  ...radnog odnosa iz čl. 19. Zakona o obrazovanju odraslih (ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja) - dokaz o poznavanju hrvatskog... 

Pučko otvoreno učilište - Universita popolare aperta ''Vodnj...

Vodnjan
prije 6 dana
 ...osnovna škola Srednja škola 3 godine Radno iskustvo: Nije važno Poslodavac Poslodavac: Dom za starije i nemoćne osobe 'Atilio Gamboc' Umag Kontakt: pisana zamolba na adresu: Ulica 154. brigade Hrvatske vojske br. 5 e-... 

Dom za starije i nemoćne osobe 'Atilio Gamboc' Umag

Umag
prije 13 dana
 ...Srednja škola 4 godine Viša ili prvostupanjska Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Rad u Domu za starije osobe Grandići, Barban. Priložiti: 1. Životopis 2. Odobrenje za rad (licenca)  3. Obostranu presliku osobne iskaznice... 

CENTAR ZA POMOĆ I NJEGU PULA

Grandići
prije 10 dana
 ...Srednja škola 3 godine Srednja škola 4 godine Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Rad u Domu za starije osobe Grandići, Barban Priložiti: 1. Životopis 2. Dokaz o završenom tečaju za njegovatelja/icu  3. Obostranu presliku osobne... 

CENTAR ZA POMOĆ I NJEGU PULA

Grandići
pre 2 meseci
 ...presliku, a prije izbora kandidata predočiti će se izvornik. Izabrani kandidat , dužan je dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od tri mjeseca i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, najkasnije do donošenja rješenja o... 

OPĆINA TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA

Tar
prije 11 dan
 ...kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od trideset (30) dana. Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici. Prije... 

TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA GALILEO GALILEI

Umag
prije 8 dana
 ...vježbenički staž (potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od dana raspisivanja ovog Javnog natječaja. – uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da isti nije... 

OPĆINA KAROJBA

Karojba
prije 11 dan
create_cv_img

Kreirajte profesionalni životopis besplatno u 5 minuta

 ...domovnice) - dokaz o položenom državnom ispitu - uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) - dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, pisana izjava) - dokaz o radnom stažu na... 

GRAD PAZIN

Pazin
prije 4 dana
 ...osobne iskaznice ili preslika Domovnice), •             uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca), •             dokaz o poznavanje rada na računalu (svjedožba, potvrda, pisana izjava) •             dokaz o... 

PAZIN D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO, INŽINJERING I POSLOVANJE NEK...

Pazin
prije 14 dana