...domovnice), dokaz o stečenoj stručnoj spremi/završenom obrazovanju (preslika diplome/uvjerenja), uvjerenje o nekažnjavanju (ne stariji od 6 mjeseci), potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji ili... 

Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije

Pag
prije 6 dana
 ...na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju...  ...aktivnostima drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom...  ...Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), - ne starije od 3 mjeseca uvjerenje o nekažnjavanju... 

OPĆINA VRSI

Vrsi (Vrsi)
prije 5 dana
 ...Kategorija B Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Skrb o pokretnim i nepokretnim korisnicima; Provodi...  ...njegovatelja, te uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci) Poslodavac Poslodavac:... 

Obiteljski dom "Sv.Kuzma i Damjan" vl. Leona Grgin

Slivnica
prije 20 dana
 ...ne vodi postupak za kazneno djelo navedeno u čl. 25.  Zakona, ne starije od dana objave natječaja, uvjerenje da se protiv kandidata ne...  ...od dana objave natječaja, potvrda Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene mjere iz članka... 

DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA

Gospić
prije 6 dana
 ...ne vodi postupak za kazneno djelo navedeno u čl. 25.  Zakona, ne starije od dana objave natječaja, # uvjerenje da se protiv kandidata...  ...starije od dana objave natječaja, # potvrda Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene mjere iz... 

DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA

Gospić
pre mesec dana
 ...početka svog djelovanja na glasu kao iznimno čist i uredan Dom za starije i nemoćne osobe koji svojim štićenicima, a kojih je sveukupno 19, nudi kvalitetnu uslugu smještaja i cjelodnevnu medicinsku skrb, a ujedno je jedina socijalna ustanova ovakvog tipa na otoku Pagu.... 

Obiteljski dom "Lanterna"

Novalja
pre 2 meseci
 ...porcioniranju gotovih jela ili ih osobno obavlja, gotova jela izdaje po narudžbama, odgovoran je za pravilno kuhanje i odgovarajući okus jela, skrbi se o čistoći strojeva, posuđa za kuhanje, prženje i pečenje i ostalo posuđe, dužan je pridržavati se higijensko – sanitarnih propisa... 

VIR TURIZAM d.o.o. za ugostiteljsko - turističke djelatnosti

Vir
prije 7 dana
 ...Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Opis posla: - briga, njega i skrb za zdravlje djece. Poslodavac Poslodavac: USTANOVA DJEČJI VRTIĆ MORSKA VILA Kontakt: pisana zamolba: Ul... 

USTANOVA DJEČJI VRTIĆ MORSKA VILA

Nin
prije 17 sata
 ...dokaze o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariji od 6 mjeseci) # potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2. Zakona o predškolskom... 

Dječji vrtić Radost

Zadar
prije 5 dana
 ...postupak u vezi sa zaprekama za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana) -       potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  (ne... 

KLASIČNA GIMNAZIJA IVANA PAVLA II. S PRAVOM JAVNOSTI

Zadar
prije 3 dana
 ...Viša ili prvostupanjska Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Pružanje aktivnosti fizikalne terapije u Domu za starije i nemoćne osobe / Poslovna jedinica Dom Blanka,Zadar Rad na 4 sata tjedno Poslodavac Poslodavac:... 

SENECTUS NOBIS j.d.o.o. za usluge

Zadar
prije 21 dan
 ...da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od jednog (1) mjeseca od dana objave natječaja). Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Prijava mora sadržavati... 

SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM

Zadar
prije 6 dana
 ...dokumenata; potrebno je predočiti izvornik ili preslik domovnice, osobne iskaznice, rodnog lista, diplome, uvjerenja o nekažnjavanju( ne starije od 6 mjeseci) Poslodavac Poslodavac: Obiteljski dom "Sv.Kuzma i Damjan" vl. Leona Grgin Kontakt: e-... 

Obiteljski dom "Sv.Kuzma i Damjan" vl. Leona Grgin

Slivnica
prije 20 dana
 ...ovjerena preslika); - dokaze o radnom iskustvu: a) elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od objave natječaja, b) potvrda ili drugi odgovarajući dokaz o traženom radnom iskustvu i vrsti poslova koje je obavljao; - uvjerenje... 

DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ

Gospić
prije 6 dana
 ...Vozački ispit: Kategorija B Radno iskustvo: 1 godinu Ostale informacije: Socijalni radnik u Obiteljskom domu za starije i nemoćne,aktivno provođenje vremena i radne aktivnosti. Uz prijavu je potrebno priložiti životopis i preslike dokumenata... 

Obiteljski dom "Sv.Kuzma i Damjan" vl. Leona Grgin

Slivnica
prije 20 dana
 ...ispit; DA Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Opis posla: Provođenje radne terapije u domu s osobama starije životne dobi, bolesnima i nemoćnima. Rad uključuje:  osposobljavanje korisnika za provođenje aktivnosti svakodnevnog... 

SENECTUS NOBIS j.d.o.o. za usluge

Zadar
prije 21 dan
create_cv_img

Kreirajte profesionalni životopis besplatno u 5 minuta

 ...da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja). Dokumentacija se dostavlja u neovjerenoj preslici (dokumentaciju ne vraćamo), a... 

Strukovna škola Vice Vlatkovića

Zadar
prije 7 dana
 ...kandidat je dužan priložiti: ~ životopis, osobnu iskaznicu (presliku s obje strane), uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 3 mjeseca, potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, presliku... 

Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije

Novalja
pre 2 meseci
 ...srednjih godina koja je voljna raditi u kuhinji i spremati tri obroka (doručak, voćni obrok i ručak) za korisnike jedinog Doma za starije i nemoćne osobe na otoku Pagu. Mi smo mali Obiteljski dom od 19 korisnika koji u danu imaju pet obroka, tri veća i dva manja i... 

Obiteljski dom "Lanterna"

Novalja
pre 2 meseci
 ...presliku osobne iskaznice (obje strane), presliku svjedodžbe/diplome o završenom obrazovanju, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji ili elektronički... 

Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije

Zadar
prije 13 dana
 ...iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice), uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 1 mjeseca od objave natječaja), elektronički zapis ili potvrdu o ukupnom radnom iskustvu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko... 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Gospić
prije 4 dana