...JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Zadar...  ...knjižnična djelatnost. Ravnatelj ne može biti osoba koja prema...  ...matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili...  ...koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima,... 

GRADSKA KNJIŽNICA

Zadar
prije 6 dana
 ...Ostale informacije: Za ravnatelja/icu dječjeg vrtića može biti...  ...trgovačkog društva. Ravnatelj/ica se imenuje na mandat od...  ...nadležnog područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad, sukladno...  ...pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima,... 

Dječji vrtić Petar Pan Satnica Đakovačka

Satnica Đakovačka
prije 6 dana
Radno mjesto Mjesto rada: KOPRIVNICA, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA Broj traženih radnika: 1 Vrsta zaposlenja: Na određeno; reizbor Radno vrijeme: Puno radno vrijeme Smještaj: Nema smještaja Naknada za prijevoz: ...

USTANOVA SOCIJALNE SKRBI - DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE O...

Koprivnica
prije 22 dana
Radno mjesto Mjesto rada: ZAGREB Broj traženih radnika: 1 Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi Radno vrijeme: Puno radno vrijeme Način rada: 2 smjene Smještaj: Nema smještaja Naknada za prijevoz: ...

Dom za starije osobe OMEA

Zagreb
prije 25 dana
 ...NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za pružanje usluga u...  ...evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje su...  ...propisima može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanja, dužan je u prijavi za natječaj pozvati... 

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI GRADA ŠIBENIKA

Šibenik
prije 11 dan
 ...Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE Ivana Gorana...  ...Kandidat  koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost... 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE MEĐIMURSKE

Čakovec
prije 4 dana
 ...godina Ostale informacije: NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba...  ...Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju. Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Vrtića. Ravnatelj:... 

DJEČJI VRTIĆ PIKULICA

Zagreb
prije 28 dana
 ...temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana anatomija, na Zavodu za anatomiju Medicinskog fakulteta u Rijeci, na određeno vrijeme...  ...NN.116/03.) Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova... 

SVEUČILIŠTE U RIJECI MEDICINSKI FAKULTET

Rijeka
prije 25 dana
 ...zaposlenicima i klijentima u d inamičnom radnom okruženju uz konkurentnu plaću na radnom mjestu: Bankarski službenik (m/ž) - sezonsko zapošljavanje  Poslovanje sa stanovništvom (mjesto rada Novalja i Zadar) Vaše odgovornosti: informiranje klijenata o proizvodima i... 

Privredna banka Zagreb d.d.

Ličko-Senjska
prije 24 dana
 ...JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Orahovica Za...  ...mogu sudjelovati kandidati oba spola. Ravnatelj ne može biti osoba koja prema zakonu kojim...  ...ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, način obavljanja prethodne provjere znanja... 

GRAD ORAHOVICA

Orahovica
prije 4 dana
 ...NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja grada Iloka...  ...- zamolbu, potpIsanu. Ravnatelj se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg...  ...koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dostavlja dokumentaciju u skladu sa posebnim... 

MUZEJ GRADA ILOKA, ILOK

Ilok
prije 4 dana
 ...SKRB Radno iskustvo: 5 godina Ostale informacije: Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:...  ...potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) - dokaz o hrvatskom državljanstvu... 

Dom za starije i nemoćne osobe Sivica

Sivica
pre mesec dana
 ...znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti, za rad na Zavodu za tehničku mehaniku. Pisanoj prijavi na natječaj se...  .... Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati... 

SVEUČILIŠTE U RIJECI - TEHNIČKI FAKULTET

Rijeka
prije 15 dana
Radno mjesto Mjesto rada: DOMAŠINEC, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA Broj traženih radnika: 1 Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi Radno vrijeme: Puno radno vrijeme Smještaj: Nema smještaja Naknada za prijevoz: U ...

Dom za starije i nemoćne Madona

Domašinec
prije 5 dana
Radno mjesto Mjesto rada: RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA Broj traženih radnika: 1 Vrsta zaposlenja: Na određeno; reizbor Radno vrijeme: Puno radno vrijeme Smještaj: Nema smještaja Naknada za prijevoz: Bez naknade...

Ustanova za zdravstvenu skrb MEDITRANS

Rijeka
prije 6 dana
 ...radnika: zdravstveno laboratorijskog tehničara u Kliničkom zavodu za kemiju                      1 izvršitelj, -SSS, zdravstveno...  ...stažu. Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl.102., st. 1-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz... 

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Zagreb
prije 7 dana
create_cv_img

Kreirajte profesionalni životopis besplatno u 5 minuta

 ...dezinsekciju i deratizaciju Veterinarskog zavoda Križevci, podružnici Instituta....  ...Osobe koje se pozivaju na prednost pri zapošljavanju u skladu s odredbama članka 102. Zakona...  ...objavljivanja natječaja na adresu: Veterinarski zavod Križevci, Zakmardijeva 10, Križevci uz naznaku... 

HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT

Križevci
prije 11 dan
 ...doktorat Radno iskustvo: 5 godina Ostale informacije: Za ravnatelja Doma za starije i nemoćne osobe Vrhovnik može biti imenovana...  ...zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 4.potvrdu ili drugi odgovarajući... 

DOM ZA STARE I NEMOĆNE OSOBE VRHOVNIK

Dugo Selo
pre mesec dana
Radno mjesto Mjesto rada: KRAŠIĆ, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Broj traženih radnika: 1 Vrsta zaposlenja: Na određeno; reizbor Radno vrijeme: Puno radno vrijeme Smještaj: Nema smještaja Naknada za prijevoz: Bez naknade Natječaj...

Dom za starije i nemoćne osobe JEDNO SRCE

Krašić (Krašić)
pre mesec dana
 ...iskustvo: 5 godina Ostale informacije: 1.PROČELNIK HRVATSKOG ZAVODA ZA KNJIŽNIČARSTVO •jedan izvršitelj na određeno vrijeme uz...  ...je 10 (deset) dana od dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Prijavu na natječaj s prilozima poslati poštom na adresu: Nacionalna... 

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU

Zagreb
prije 4 dana
 ...u Jutarnjem listu, na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči KBC-a Zagreb, mrežnoj stranici Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ukoliko se kandidati prijavljuju na više radnih mjesta, za svako pojedino radno mjesto potrebno je dostaviti posebnu zamolbu... 

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB

Zagreb
prije 4 dana
 ...284, 10 000 Zagreb, OIB 11548277852 ( Agencija ), prethodno navedene osobne podatke obrađuje u svrhu provedbe javnog natječaja za zapošljavanje, odnosno u svrhu pregleda zaprimljenih prijava i odabira kandidata s kojima će se zasnovati radni odnos. Predmetna obrada... 

SAFU

Zagreb
prije 6 dana
 ...članka  31.Statuta Doma zdravlja Metković ravnatelj Doma zdravlja Metković  raspisuje...  ...elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o radnom...  ...Metković, te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Kandidat koji prema posebnim propisima... 

DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ

Metković
prije 6 dana
 .... stavak 1. Pravilnika o radu Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom DES  Split, ravnatelj Ustanove raspisuje slijedeći N A T J...  ...evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda  za mirovinsko osiguranje, a koji zapis/... 

Ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitacij...

Split
prije 6 dana
 ...članka 21. Statuta Opće bolnice Karlovac ravnatelj Opće bolnice Karlovac raspisuje...  ...njegovatelja – pod 47.  Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom...  ...koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužni su se u prijavi... 

OPĆA BOLNICA KARLOVAC

Karlovac
prije 5 dana
 ...rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno, ravnatelj Specijalne bolnice za ortopediju i...  ...u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica...  ...Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“... 

Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju 'Martin Ho...

Rovinj
prije 6 dana
 ...23 )  i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja,  Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca...  ...od dana objave natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na web stranici škole...  ...23.  svibnja  2024.  godine. Ravnatelj Mato Džalto, prof. Poslodavac... 

Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca

Vinkovci
prije 6 dana
 ...Desinićki 30, te članka 4. Pravilnika o radu, ravnatelj Doma objavljuje NATJEČAJ...  ...u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (dokaz o radnom...  ...Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi... 

DOM ZA ODRASLE OSOBE BIDRUŽICA

Desinić
prije 4 dana
 ...članka 4. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Gustav Krklec“ Maruševec (dalje u tekstu: Pravilnik), ravnatelj Osnovne škole „Gustav Krklec“ Maruševec objavljuje...  ...u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno – pravnom... 

OSNOVNA ŠKOLA GUSTAV KRKLEC MARUŠEVEC

Čalinec
prije 5 dana
 ...članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za...  ...zapošljavanje i Odluke o imenovanju zamjenika ravnatelja Osnovne glazbene škole Borisa...  ...evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog  zavoda za mirovinsko osiguranje (potvrdu o... 

Osnovna glazbena škola Borisa Papandopula Kutina

Kutina
prije 4 dana