...partnerima (telefon, e-mail) - vođenje određenog tima ljudi - obavljanje ostalih administrativnih, kadrovskih, računovodstvenih i pravnih poslova Potrebno: - komunikativnost, samoinicijativnost, analitičnost, odgovornost, organiziranost, pro... 

KAj-LUX društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo ...

Veliko Trgovišće
pre mesec dana
 ...trgovački lanac). Zbog širenja na područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije u potrazi smo za djelatnicima i to: PRAVNIK - Suradnik/ca za pravne poslove i ljudske potencijale (m/ž) Vaši zadaci: ~rješavanje imovinsko-pravnih odnosa ~priprema, pregledavanje i... 

BOSO D.O.O.

Svibje
prije 5 dana
 ...doktorat Vozački ispit: Kategorija B Radno iskustvo: 5 godina Ostale informacije: O POSLU: Voditelj u odjelu pravnih i kadrovskih poslova Viša ili visoka sprema  pravo ili uprava Poznavanje poslova u odjelu prava i uprave ( urudžbiranje, ažuriranje... 

HOTEL PHOENIX društvo s ograničenom odgovornošću za proizvod...

Sesvete (Zagreb)
prije 13 dana
 ...kompetencije. U potrazi smo za novim članom tima koji pruža pravnu podršku članicama grupacije. Pravnik-junior (m/ž) Što očekujemo / Zadaci i odgovornosti:  pružanje pravne i opće savjetodavne podrške članicama grupacije izrada i pravna verifikacija poslovnih i... 

BackOffice

Zagreb
pre 2 meseci
 ...J E Č A J za prijam u radni odnos REGIONALNI URED ZAGREB u Zagrebu 1.   savjetnik (radno mjesto viši stručni savjetnik za pravne poslove) - radno mjesto I. vrste, četiri izvršitelja Stručni uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 1: - integrirani preddiplomski... 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Zagreb
prije 5 dana
 ...mjeseca primaju se : # VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNA PITANJA UPRAVNOG ODJELA - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od...  ...prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij pravne ili upravne struke najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim... 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Krapina
prije 5 dana
 ...I   N A T J E Č A J za prijam u radni odnos REGIONALNI URED ZAGREB u Zagrebu 4.   viši referent (radno mjesto kontrolor za pravne poslove) - radno mjesto II. vrste, jedan izvršitelj Stručni uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 4: - preddiplomski stručni... 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Zagreb
prije 5 dana
 ...Fakultet, akademija, magisterij, doktorat Radno iskustvo: 5 godina Ostale informacije: 1. SEKTOR ZA OPĆE, FINANCIJSKE I PRAVNE POSLOVE 1. 1. SLUŽBA ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO Unutar službe obavljaju se financijski i računovodstveni poslovi za potrebe... 

Agencija za ugljikovodike

Zagreb
prije 13 dana
 ...Vrtića. Ravnatelj: - organizira i vodi rad i poslovanje vrtića - predstavlja i zastupa vrtić, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun vrtića i odgovara za zakonitost rada vrtića - predlaže Upravnom vijeću donošenje statuta i drugih... 

DJEČJI VRTIĆ PIKULICA

Zagreb
prije 1 dan
 ...prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati. Prijavom na ovaj natječaj kandidat potvrđuje da je upoznat s pravnim temeljem prikupljanja osobnih podataka i njegove svrhe, kao i o zaštiti njihova čuvanja, te njihovim pravima, a sve u skladu s... 

Dječji vrtić TINTILINIĆ

Sveti Ivan Zelina
prije 2 dana
 ...Motivacijsko pismo - Diploma/uvjerenje o završenom studiju traženog stupnja stručne spreme - Potvrda/elektronički zapis o radno-pravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljiv dosadašnji radni staž kandidata - ne starija od 30 dana... 

HEP - Proizvodnja d.o.o. za proizvodnju električne i toplins...

Zagreb
prije 2 dana
 ...o invaliditetu sukladno članku 9. stavak 2. i stavak 3. odnosno dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (pravni akt o prestanku radnog odnosa: odluka, obavijest, sporazum), sukladno stavku 18. i stavku 19. ovog zakona. Kandidati/kinje koji... 

Dječji vrtić Budućnost

Zagreb
prije 6 dana
 ...održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Škole na poveznici: najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje. Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje, provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova... 

Osnovna škola Ante Kovačića

Zlatar
prije 1 dan
 ...kandidata koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja i upućuju se na vrednovanje te oblik, vrijeme trajanja i područja provjere (pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za vrednovanje), vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja biti će objavljeni na internetskoj stranici... 

OSNOVNA ŠKOLA SESVETE

Sesvete (Zagreb)
prije 7 dana
 ...dokumenata te se može od Ministarstva pravosuđa zatražiti izdavanje posebnog uvjerenja za fizičke osobe sukladno članku 13. Zakona o pravnim posljedicama osude, rehabilitaciji i kaznenoj evidenciji (»Narodne novine« br. 143/12, 105/15, 32/17, 53/22). Za izabranog... 

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok

Zabok
prije 6 dana
 ...nadležnim tijelima sukladno propisima te za dostavljanje zapisnika sa sjednica Skupštine nadležnom uredu - sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Saveza - organizira pristup medijima i promociju gimnastičkog sporta - planira djelatnost Saveza i... 

HRVATSKI GIMNASTIČKI SAVEZ

Zagreb
prije 6 dana
create_cv_img

Kreirajte profesionalni životopis besplatno u 5 minuta

 ...managerskim HR pozicijama; - Iskustvo u jednom ili više slijedećih područja: Logistika, FMCG, Proizvodnja; - Obvezno poznavanje radno pravnih odnosa – HR administracija; - Poželjno poznavanje tržišta edukacija i usavršavanja; - Iskustvo u određivanju kompenzacija i... 

office people d.o.o. Zagreb

Sveta Nedelja
prije 1 dan
 ...Testiranje: Komisija za provedbu natječaja će na web stranicama škole u rubrici „Zapošljavanje“ objaviti sadržaj i način te pravne izvore za pripremu kandidata za testiranja istovremeno s objavom natječaja. Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju... 

Osnovna Škola Ljudevit Gaj u Krapini

Krapina
prije 2 dana
 ...dokaz o evidentiranom radnom stažu (elektronički zapis o radno pravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranjem ne stariji od...  ...i sadržaju te području provjere i vrednovanja kandidata i pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata bit će objavljeni na mrežnoj... 

HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU

Zagreb
prije 5 dana
 ...pisanog testiranja. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Sadržaj i način testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole Vrijeme i mjesto održavanja... 

OSNOVNA ŠKOLA JANKA LESKOVARA

Pregrada
prije 2 dana
 ...ekonomskog uvjerenja - obavezno radno iskustvo na navedenim poslovima - obavezno znanje rada u MS Office i osnovno poznavanje pravnih pojmova Odvjetničko društvo Tomić & partneri čini tim mladih stručnjaka koji svakodnevno predano i pouzdano pružaju pravno... 

Odvjetničko društvo TOMIĆ & PARTNERI d.o.o.

Zagreb
prije 1 dan
 ...kandidata unutar dokumentacije dostavljene sukladno uvjetima natječaja, zadržava ih u daljnjem roku od 5 godina potrebnom za obranu pravnih zahtjeva te nakon toga trajno uništava, odnosno, ako je primjenjivo, vraća neprimljenim kandidatima. Za ostvarenje svojih prava na... 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Zagreb
prije 5 dana
 ...Cankara koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole. Odluka o načinu, sadržaju, te području provjere vrednovanja kandidata/kinja i pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinja biti će objavljena na mrežnoj stranici Škole. O datumu provođenja procjene... 

OSNOVNA ŠKOLA IVANA CANKARA

Zagreb
prije 6 dana
 ...dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona) c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja, osim ako se radi o prvom zapošljavanju (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102.... 

Dječji vrtić Slavuj

Strmec (Sveta Nedelja)
prije 2 dana
 ...- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (ukoliko isprava sadrži prezime koje ne odgovara podnositelju zamolbe, potrebno je dokazati pravni slijed promjene prezimena: vjenčani list, rodni list itd.). Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je priložiti... 

Osnovna škola Hrvatski Leskovac

Hrvatski Leskovac
prije 2 dana
 ...na natječaj dostaviti: •životopis, •dokaz o državljanstvu, •dokaz o stečenoj stručnoj spremi, •elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica) ili potvrda HZMO-a, •potvrdu poslodavca ili ugovore o radu iz kojih je vidljivo obavljanje poslova za... 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb
prije 5 dana
 ...testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web stranici tijela koje je raspisalo natječaj. Pravni izvori za... 

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Zagreb
prije 5 dana
 ...dokumentacije provođenje procedure zapošljavanja stranih radnika obavljanje administrativnih poslova u svezi zapošljavanja i radno-pravnog statusa zaposlenika (HZMO, HZZO, ugovori, aneksi) prikupljanje i kontrola podataka za obračun plaće komunikacija s... 

MONTING - I, montažersko-instalaterske usluge i trgovina d.o...

Zagreb
prije 9 dana
 ...hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji), - presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja, - dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog... 

OSNOVNA ŠKOLA BEDEKOVČINA

Bedekovčina
prije 1 dan
 ...odvjetničkog/u vježbenika/icu; pripravnika/icu bez položenog pravosudnog ispita radi angažmana u odvjetničkom uredu. Opis posla: izrada pravnih mišljenja, rad sa strankama, odlazak na sud. Uvjeti: poznavanje rada na računalu, pedantnost i posvećenost poslu, samostalnost u... 

ODVJETNIK VALENTIN JAKOVAC

Zagreb
prije 2 dana