...prijavu natječaj koja mora sadržavati ime i prezime podnositelja prijave, adresu prebivališta, broj telefona i adresu elektroničke pošte kandidati/kinje su dužni priložiti: životopis, dokaz o potrebnoj stručnoj spremi, dokaz o položenom stručnom ispitu za... 

GRADSKA KNJIŽNICA ĐURĐEVAC

Đurđevac
prije 4 dana
 ...ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Koprivnica, 48000 Koprivnica, Hrvatske državnosti 7 Osoba koja... 

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA

Đurđevac
prije 3 dana
 ...internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave neposredno ili poštom na adresu: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA POLICIJSKA UPRAVA...  ...o čemu joj se dostavlja pisana obavijest na adresu elektroničke pošte koju je naznačila u prijavi ili na kućnu adresu. Osobe... 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Bjelovar
prije 7 dana
 ...uništenja. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u zatvorenoj omotnici neposredno ili preporučeno poštom u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na... 

OSNOVNA ŠKOLA KLOŠTAR PODRAVSKI

Kloštar Podravski
prije 4 dana
 ...pošaljite svoj životopis na ****@*****.***. Molimo vas da naznačite naziv radnom mjesta „Strojobravar- oglas“ u naslovu e- pošte. Poslodavac Poslodavac: Kronospan CRO društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju iverice Kontakt:... 

Kronospan CRO društvo s ograničenom odgovornošću za proizvod...

Bjelovar
prije 20 dana
 ...pošaljite svoj životopis na ****@*****.***. Molimo vas da naznačite naziv radnom mjesta „Električar- oglas“ u naslovu e- pošte. Poslodavac Poslodavac: Kronospan CRO društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju iverice Kontakt:... 

Kronospan CRO društvo s ograničenom odgovornošću za proizvod...

Bjelovar
prije 20 dana
 ...stranicama i oglasnoj ploči vrtića i to od 20.5.2024. do 28.5.2024. godine. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu: Dječji vrtić Cvrčak Virovitica, Pejačevićeva 1, 33000 Virovitica uz naznaku: „Za natječaj – određeno –pomoćni/a kuhar/... 

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK VIROVITICA

Virovitica
prije 7 dana
 ...zašto se ne smatra kandidatom natječaja. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja potrebno je POSLATI ISKLJUČIVO POŠTOM na adresu: Gimnazija Petra Preradovića Virovitica, Trg bana Josipa Jelačića 16, 33 000 Virovitica, s naznakom "za natječaj za čistača... 

GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIĆA

Virovitica
prije 4 dana
 ...uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Vlastoručno potpisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti osobno ili poštom na adresu škole u roku osam (8) dana  od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za... 

OSNOVNA ŠKOLA ANDRIJE PALMOVIĆA

Rasinja
prije 3 dana
 ...uništenja. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u zatvorenoj omotnici neposredno ili preporučeno poštom u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na... 

OSNOVNA ŠKOLA KLOŠTAR PODRAVSKI

Kloštar Podravski
prije 4 dana
 ...mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Doma zdravlja Prijave (zamolbe) se dostavljaju poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu: Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10, 48 000 Koprivnica... 

DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Đelekovec
prije 20 dana
 ...starije od dana objave natječaja)-u izvorniku ili presliku. U prijavi na natječaj pristupnici natječaju navode adresu elektroničke pošte za primanje pismena te broj telefona na kojem su dostupni. Dokazi koji se dostavljaju moraju biti na hrvatskom jeziku i... 

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Grubišno Polje
prije 5 dana
 ...zašto se ne smatra kandidatom natječaja. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja potrebno je POSLATI ISKLJUČIVO POŠTOM na adresu: Gimnazija Petra Preradovića Virovitica, Trg bana Josipa Jelačića 16, 33 000 Virovitica, s naznakom "za natječaj za nastavnika... 

GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIĆA

Virovitica
prije 4 dana
 ...osam dana od dana objave natječaja, odnosno do 29. svibnja 2024. godine. Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu: III. osnovna škola Bjelovar. Tome Bakača 11 d, 43000 Bjelovar, s naznakom „za natječaj“. Nepravodobne i nepotpune... 

III. OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR

Bjelovar
prije 5 dana
 ...svoj životopis na ****@*****.*** . Molimo vas da naznačite naziv radnom mjesta „Hidrauličar- oglas“ u naslovu e- pošte. Poslodavac Poslodavac: Kronospan CRO društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju iverice Kontakt:... 

Kronospan CRO društvo s ograničenom odgovornošću za proizvod...

Bjelovar
pre 2 meseci
 ...objavljen na internetskoj stranici Centra: Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se isključivo poštom u roku od 15 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje, Trg... 

Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje

Koprivnica
prije 4 dana
create_cv_img

Kreirajte profesionalni životopis besplatno u 5 minuta

 ...na ****@*****.*** Molimo vas da naznačite naziv radnom mjesta „RUKOVATELJ SUŠARE- VATROGASNOM CENTRALOM“ u naslovu e- pošte. Poslodavac Poslodavac: Kronospan CRO društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju iverice Kontakt:... 

Kronospan CRO društvo s ograničenom odgovornošću za proizvod...

Bjelovar
pre mesec dana
 ...podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te, po mogućnosti, adresu elektroničke pošte), redni broj i naziv radnog mjesta za koje se kandidat/kinja prijavljuje. Prijava mora biti vlastoručno potpisana. Uz... 

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošlj...

Virovitica
prije 14 dana
 ...računskih operacija (postotni račun) - rad na računalu (MS Office) - pravopis i gramatika hrvatskog jezika (prilikom pisanja e-pošte) - stručna sprema: prodavač, ekonomist, komercijalist ili sl. - položen ispit za upravljanje viličarom... 

HELCOM TRADE trgovačko društvo za proizvodnju, trgovinu i us...

Koprivnica
prije 7 dana
 ...internet stranici Općine Štefanje ( ). Prijave s dokazima o ispunjenju traženih uvjeta potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti, putem pošte ili osobno ( radnim danom od 07:00 do 15:00 sati), u roku 15 dana od dana objave Oglasa na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za... 

OPĆINA ŠTEFANJE

Štefanje (Štefanje)
prije 12 dana
 ...usluge potpore i podrška priznaju se u cijelosti. Prijave s dokazima o ispunjenju traženih uvjeta potrebno je dostaviti, putem pošte ili osobno, u roku 8 dana od dana objave oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar,... 

OPĆINA ROVIŠĆE

Rovišće (Rovišće)
prije 6 dana