...Razina obrazovanja: Srednja škola 4 godine Radno iskustvo: 1 godinu Ostale informacije: 1. Zdravstveni radni u bolnici (farmaceutski tehničar/ka)     1 izvršitelj Uvjeti: SSS- Zdravstveno učilište, farmaceutski tehničar Uz prijavu (zamolbu) potrebno... 

Klinička bolnica Merkur

Zagreb
prije 6 dana
Radno mjesto Mjesto rada: ZAGREB Broj traženih radnika: 1 Vrsta zaposlenja: Na određeno Radno vrijeme: Puno radno vrijeme Način rada: ~2 smjene ~ Rad vikendom i praznikom Smještaj: Nema smještaja Naknada...

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Zagreb
prije 7 dana
 ...informacijama o pravu prednosti pri zapošljavanju, kao i podacima o podnošenju prijave na natječaj) dostupan je na web stranici Dječje bolnice Srebrnjak putem linka: pod rubrikom Natječaji. Poslodavac Poslodavac: DJEČJA BOLNICA SREBRNJAK... 

DJEČJA BOLNICA SREBRNJAK

Zagreb
prije 6 dana
 ...humanitarnoj organizaciji. •završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine - doktor medicine, specijalist opće (obiteljske) medicine, važeće odobrenje za samostan rad (licenca); •Iskustvo rada s više partnera (institucije,... 

Medecins du Monde ASBL - Dokters van de Wereld VZW - strana ...

Zagreb
prije 2 dana
 ...dostavlja svim kandidatima, objavu imena i prezimena na mrežnim stranicama Doma zdravlja u slučaju odabira, a sve u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Dom zdravlja Zagreb-Istok jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju... 

Dom zdravlja ZAGREB - ISTOK

Zagreb
prije 2 dana
 ...radnje u ime i za račun vrtića i odgovara za zakonitost rada vrtića - predlaže Upravnom vijeću donošenje statuta i drugih općih akata vrtića - predlaže Godišnji plan i program rada i Kurikulum vrtića - provodi odluke Upravnog vijeća... 

DJEČJI VRTIĆ PIKULICA

Zagreb
prije 2 dana
 ...institucija po službenoj dužnosti.   U skladu sa Uredbom EU 20167679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17.04.2016. te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu da prikupljanje i obradu podataka iz natječajne... 

Dječji vrtić Budućnost

Zagreb
prije 7 dana
 .... Napomena: Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka KBC Sestre milosrdnice jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti... 

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Zagreb
prije 7 dana
 ...za popunu radnog mjesta Voditelja računovodstva - 1 izvršitelj (m/ž) na određeno i puno radno vrijeme. Uvjeti: Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa prema Zakonu o radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23.) potrebno je ispunjavati i uvjete... 

OSNOVNA ŠKOLA TRNJANSKA

Zagreb
prije 3 dana
 ...voditelji obrade mogu prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o... 

ARHEOLOŠKI MUZEJ U ZAGREBU

Zagreb
prije 2 dana
 ...pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 94/45/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119, i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti  podataka (Narodne novine broj 42/18). Prijave... 

ZAGREBAČKO KAZALIŠTE MLADIH

Zagreb
prije 2 dana
 ...Nije važno Ostale informacije: Natječaj za VŠS/VSS radnika smjera sigurnost - položen stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu (opći i posebni dio), Poslovi koji će se obavljati: - pregled i ispitivanje sredstva rada iz područja zaštite na radu i zaštite... 

EKSPERT društvo s ograničenom odgovornošću, za sigurnost i v...

Zagreb
prije 7 dana
 ...tehničara za rad u ordinaciji obiteljske medicine. Opis posla: medicinski i administrativni poslovi, rad na računalu. Poslodavac Poslodavac: ORDINACIJA OPĆE MEDICINE DR.MED.JOSIPA RODIĆ Kontakt: e-mailom: ****@*****.***... 

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE DR.MED.JOSIPA RODIĆ

Zagreb
prije 2 dana
 ...Zagrebu Kineziološkom fakultetu. Uvjeti za izbor suradnika utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti i općim aktima Sveučilišta u Zagrebu Kineziološkog fakulteta. Uz prijavu na natječaj potrebno je navesti kontakt podatke te priložiti:... 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Zagreb
prije 6 dana
 ...spola. Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu njegovih osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba jamči svakom prijavljenom kandidatu da će... 

Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba

Zagreb
prije 3 dana
 ...godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima • položen državni ispit Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 52. Zakona o državnim službenicima. U državnu službu ne može... 

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Zagreb
prije 6 dana
create_cv_img

Kreirajte profesionalni životopis besplatno u 5 minuta

 ...podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Poslodavac Poslodavac: Dom za starije osobe Trešnjevka... 

Dom za starije osobe Trešnjevka Zagreb

Zagreb
prije 6 dana
 ...ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice: UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće uvjete: •VSS, sveučilišni studij iz... 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb
prije 6 dana
 ...prijavu šalju na e-mail: ****@*****.*** Poslodavac Poslodavac: DENTUS PERFECTUS d.o.o. za obavljanje opće dentalne medicine, dentalne protetike, ortodoncije, endodoncije s restaurativnom stomatologijom, parodontol Kontakt: e-mailom... 

DENTUS PERFECTUS d.o.o. za obavljanje opće dentalne medicine...

Zagreb
prije 7 dana
 ...ica - na neodređeno i puno radno vrijeme (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena) - mjesto rada: Trg Luke Botića 1, Zagreb Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu (Narodne novine broj: 93/14., 127/17., 98/19. i 151/22) i drugih općih... 

HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU

Zagreb
prije 6 dana
 ...učitelj/ica matematike na određeno, nepuno (10 sati ukupno tjedno) radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica                      Uvjeti: Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno odredbama Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23),... 

OSNOVNA ŠKOLA IVANA CANKARA

Zagreb
prije 7 dana
 ...glazbene kulture 1 izvršitelj (m/ž,) na neodređeno, nepuno radno vrijeme (27 sati tjedno) Radno iskustvo: nije važno Uvjeti: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno Zakonu o... 

Osnovna škola Ivana Filipovića

Zagreb
prije 2 dana
 ...pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju... 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom r...

Zagreb
prije 6 dana
 ...Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Pristupnici na natječaj pod red.br. 2. - 4., uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN... 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET

Zagreb
prije 22 dana
 ...Ostale informacije: Opis posla: - podjela terapije - njega korisnika - podjela obroka - praćenje stanja bolesnika ( opće stanje, stanje svijesti, pokretljivost, vitalne funkcije), - provođenje osobne higijene i higijene okoline bolesnika, - hranjene... 

DOM ZA STARIJE OSOBE DUGA

Zagreb
prije 17 dana
 ...srednja škola/prekvalifikacija za dentalne asistente Uvjeti: komunikativnost, ugodan nastup, poznavanje engleskog u govoru, opća kultura. Molimo uz prijavu priložiti životopis, presliku diplome ili svjedodžbe i licence. Poslodavac Poslodavac:... 

Poliklinika Šlaj-Anić za ortodonciju, dentalnu patologiju, e...

Zagreb
prije 16 dana
 ...voditelj obrade može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18). O rezultatima... 

Centar kulture na Peščenici

Zagreb
prije 2 dana
 ...radno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnog radnika Molbe za zasnivanje radnog odnosa mogu podnijeti svi kandidati koji, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, ispunjavaju i uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne... 

STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FRANA BOŠNJAKOVIĆA

Zagreb
prije 6 dana
 ...ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola. Uvjeti: Prema Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti te općim aktima Muzičke akademije. Prijavi treba priložiti: diplomu o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu, životopis (... 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MUZIČKA AKADEMIJA

Zagreb
prije 29 dana
 ...ravnopravnosti spolova (“Narodne Novine,” broj 82/08 i 69/17). Izrazi koji se koriste u natječaju odnose se na osobe oba spola. Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete prema... 

XIII. gimnazija

Zagreb
prije 2 dana