...Srednja škola 4 godine Radno iskustvo: Traži se pripravnik Ostale informacije: Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak URBROJ: 2176-128-01-1151-2/14., Odluke o III. izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić... 

OPĆA BOLNICA DR. IVO PEDIŠIĆ SISAK

Sisak
prije 7 dana
 ...Zagrebačka 8a, 44000 Sisak, Područna škola Žabno, Žabenska ulica 19, 44000 Sisak Uvjeti: Kandidati trebaju ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i uvjete iz čl.6. i 10. Pravilnika o radu OŠ Braća Ribar... 

Osnovna škola Braća Ribar

Sisak
prije 6 dana
 ...isključiti iz putovanja putnika koji: - unosi u vozilo/autobus prtljagu, stvari i životinje suprotno odredbama čl. 15. i  16. Općih uvjeta prijevoza Auto prometa Sisak doo, - ometa odgovornu osobu u autobusu u obavljanju prijevoza ili kontrole, - baca... 

AUTO PROMET SISAK društvo s ograničenom odgovornošću za prij...

Sisak
prije 13 dana
 ...mogu javiti osobe oba spola u skladu sa odredbom članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17). Uvjeti Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom... 

INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK

Sisak
prije 7 dana
 ...Nije važno Ostale informacije: Opis posla: AUTOELEKTRIČAR samostalno vrši sve popravke na elektroagregatima vozila, vrši opće, srednje i tekuće popravke elektrouređaja prema radnom nalogu dobivenom od autoelektričara specijaliste, brine o pravilnoj... 

AUTO PROMET SISAK društvo s ograničenom odgovornošću za prij...

Sisak
pre 2 meseci
 ...škola 4 godine Radno iskustvo: 1 godinu Ostale informacije: Pročelnica  Upravnog odjela za upravne, imovinsko pravne i opće poslove Grada Siska na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („... 

GRAD SISAK

Sisak
prije 3 dana
 ...Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLNICE DR. IVAN BARBOT POPOVAČA Kandidat za ravnatelja/icu...  ...osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. NPB  jamči svakom prijavljenom... 

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA

Popovača
prije 1 dan
 ...pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju... 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom r...

Sisak
prije 6 dana
Radno mjesto Mjesto rada: GLINA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA Broj traženih radnika: 1 Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; novootvoreni poslovi mogućnost zapošljavanja umirovljenika Radno vrijeme: 24 sata tjedno Smještaj...

OBITELJSKI DOM RADENIĆ GLINA

Glina
prije 7 dana
 ...odredbama Kolektivnog ugovora za konkretno radno mjesto Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete sukladno Zakonu o radu, Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/... 

OSNOVNA ŠKOLA RUGVICA

Rugvica (Dugo Selo)
prije 7 dana
 ...pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana... 

Dječji vrtić Križić-kružić

Križ
prije 7 dana
 ...mjesto # SPREMAČICE –  na neodređeno, puno radno vrijeme – 1 djelatnik/ca Kandidati koji se prijavljuju na natječaj uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom  106.... 

Srednja škola Dugo Selo

Dugo Selo
prije 7 dana
 ...važno Ostale informacije: Doktor medicine - 1 izvršitelj na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni) Mjesto rada: ordinacija opće/obiteljske medicine Doma zdravlja Zagrebačke županije u Ispostavi Velika Gorica, na lokaciji Pokupsko, Pokupsko 31. Uvjeti... 

DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Velika Gorica
prije 2 dana
 ...u Ivanić-Gradu Stručni uvjeti: - niža stručna sprema ili osnovna škola Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 52. Zakona o državnim službenicima. U državnu službu ne može... 

OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI

Ivanić-Grad
prije 1 dan
 ...odgojitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme  – 1 izvršitelj/ice Za prijam u radni odnos odgojitelja kandidati moraju ispunjavati, osim općih uvjeta, uvjete propisane člankom 24.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19,... 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE

Kloštar Ivanić
prije 6 dana
 ...domar/ložač , 1 izvršitelj/ica na puno radno vrijeme, na neodređeno, uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca UVJETI: Sukladno općim propisima o radu te prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10.,... 

OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA PETRINJA

Petrinja
prije 3 dana
create_cv_img

Kreirajte profesionalni životopis besplatno u 5 minuta

 ...tjedno, na određeno do povratka radnice s rodiljnog i roditeljskog dopusta, mjesto obavljanja posla Petrinja Uvjeti : Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos mora ispunjavati i posebne... 

OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA PETRINJA

Petrinja
prije 3 dana
 ...mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.) Uvjeti: Osim općih uvjeta za zasnivaju radnog odnosa prema Zakonu o radu (Narodne novine broj 93/14, 127/17, 98/19, 64/20, 151/22, 46/23, 64/23),... 

OSNOVNA ŠKOLA EUGENA KVATERNIKA

Velika Gorica
prije 3 dana
 ...radnog iskustva na drugim pravnim poslovima nakon položenog pravosudnog ispita Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 52. Zakona o državnim službenicima. U državnu službu ne može... 

OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI

Velika Gorica
prije 1 dan
 ...neodređeno radno vrijeme Potrebna zvanja za radno mjesto: prof. fizike; dipl.inž.fizike pedagoške kompetencije Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi, mora... 

SREDNJA ŠKOLA TOPUSKO

Topusko
prije 3 dana
 .../09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23). Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju prema posebnom... 

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA

Popovača
prije 7 dana
 ...vrijeme 40 sati tjednog radnog vremena, određeno radno vrijeme, do povratka radnice s bolovanja - 1 izvršitelj UVJETI: Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidat koji zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora... 

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA VIDRIĆA

Kutina
prije 3 dana
 ...kandidata u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćen tekst) i Opće uredbe EU 2016/679. Dostavom natječajne dokumentacije smatra se pristankom na obradu osobnih podataka. Svaki kandidat može u... 

UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Petrinja
pre mesec dana
 ...njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), uz prijavu za natječaj dužan/na je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih općih uvjeta natječaja i sve potrebne dokaze iz st.1. čl.102 dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: . Kandidat/kinja... 

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije društvo s ogranič...

Dugo Selo
prije 7 dana
 ...za prijem u radni odnos jednog doktora medicine/specijalista obiteljske medicine (m/ž) s mjestom rada u ugovornoj ordinaciji opće/obiteljske medicine u Domu zdravlja Sisačko-moslavačke županije, Ispostava Kutina, u Popovači. Natječaj se raspisuje na određeno vrijeme... 

Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije

Popovača
prije 24 dana
 ...registrirani i osigurani korisničkom karticom. METRO Hrvatska nudi proizvode svjetske klase u mnoštvu kategorija - kao što su voće i povrće, opće namirnice, mliječni proizvodi, smrznuti i pekarski proizvodi, riba i meso, slastice, deterdženti i sredstva za čišćenje, proizvodi... 

METRO Hrvatska

Kloštar Ivanić
prije 20 dana
 ...osobnih podataka može prikupljati,koristit se i dalje obrađivati njihove podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Kandidati će o rezultatima... 

DOM ZA STARE I NEMOĆNE OSOBE VRHOVNIK

Dugo Selo
prije 10 dana
 ...zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18) obrađivati ​​isključivo u svrhu... 

KRUGOVI, CENTAR ZA EDUKACIJU, SAVJETOVANJE I HUMANITARNO DJE...

Velika Gorica
prije 22 dana
 ...radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, – položen državni ispit. Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane odredbama članka 52. Zakona o državnim službenicima. U državnu službu ne može biti... 

KAZNIONICA U LIPOVICI-POPOVAČI

Popovača
prije 1 dan
 ...srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 156/23) te opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu. Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj... 

Podaci o poslodavcu dostupni su u HZZ-u

Novo Čiče
prije 2 dana