...godine Srednja škola 4 godine Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Poslovi njegovateljice u domu za starije i nemoćne osobe. Poslodavac Poslodavac: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE " Marija" Kontakt: osobni dolazak... 

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE " Marija"

Virovitica
prije 22 dana
 ...podacima i radnom stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s naznakom roka izdavanja/ne starije od mjesec dana # dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju... 

DJEČJI VRTIĆ CVRČAK VIROVITICA

Virovitica
prije 4 dana
 ...Radno iskustvo: 1 godinu Ostale informacije: Opis posla: Njega i skrb starih i nemoćnih osoba. Poslodavac Poslodavac: OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IVA ŠPEGELJ Kontakt: osobni dolazak: VINOGRADSKA 17A najava na... 

OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IVA ŠPEGELJ

Špišić Bukovica
prije 8 dana
 ...pojačane njege u kući bolesnika. Posao se isključivo obavlja na terenu , u kući bolesnika (nije obiteljski dom za starije niti udomljavanje) Poslodavac Poslodavac: USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU U U KUĆI BORKA TREŠČEC... 

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU U U KUĆI BORK...

Virovitica
prije 8 dana
 ...preslika domovnice ili osobne iskaznice; - preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci). Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se  u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja,... 

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošlj...

Virovitica
prije 11 dan
 ...obavljanje poslova aktivnog provođenja vremena i radnih aktivnosti. Poslodavac Poslodavac: OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IVA ŠPEGELJ Kontakt: osobni dolazak: VINOGRADSKA 17A pisana zamolba: VINOGRADSKA 17 A, ŠPIŠIČ BUKOVICA e-... 

OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IVA ŠPEGELJ

Špišić Bukovica
prije 8 dana
 ...Ostale informacije: Opis posla: Poslovi fizikalne terapije Poslodavac Poslodavac: OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IVA ŠPEGELJ Kontakt: osobni dolazak: VINOGRADSKA 17, ŠPIŠIĆ BUKOVICA e-mailom: ****@*****.***... 

OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IVA ŠPEGELJ

Špišić Bukovica
prije 8 dana
 ...magisterij, doktorat Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Opis posla: POSLOVI SOCIJALNOG RADNIKA U DOMU ZA STARIJE I NEMOĆNE Poslodavac Poslodavac: OBITELJSKI DOM Gordana Dumančić Kontakt: mobitel: (***) ***-**** e-mailom... 

OBITELJSKI DOM Gordana Dumančić

Pitomača (Pitomača)
pre mesec dana
 ...godine Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Opis posla: Poslovi medicinske sestre/tehničara u domu za starije i nemocne (priprema i podijela terapije,zdravstvena njega korisnika,vađenje krvi,mjerenje vitalnih funkcija korisnika,previjanje rana)... 

OBITELJSKI DOM Gordana Dumančić

Pitomača (Pitomača)
pre mesec dana
 ...zamolbu i životopis - potvrdu o završenoj stručnoj spremi (SSS ili osnovna škola uz obaveznu potvrdu o osposobljavanju za zanimanje njegovatelj) - potvrdu iz HZMO (potvrda se može preuzeti u sustavu e-građani) - uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (uvjerenje se... 

UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM GRUBIŠNO POLJE

Velika Trnovitica
prije 21 dan
 ...kazneni postupak za neko djelo iz čl.25 Zakona o predšklskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23), ne starije od dana objave natječaja uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko djelo... 

ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVENCA DARUVAR

Daruvar
prije 2 dana
 ...podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)Zamolbu je potrebno vlastoručno potpisati. Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne prije sklapanja... 

DARUVARSKE TOPLICE SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILI...

Daruvar
prije 4 dana
 ...protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja) # elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog... 

OSNOVNA ŠKOLA KLOŠTAR PODRAVSKI

Kloštar Podravski
prije 22 sata
 ...izdavanja # elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od dana objave natječaja) Kandidati su dužni u svojoj prijavi navesti i e-mail adresu na koju će Škola poslati odluku o... 

OSNOVNA ŠKOLA KLOŠTAR PODRAVSKI

Kloštar Podravski
prije 1 dan
 ...postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji... 

Srednja škola Marka Marulića Slatina

Slatina (Virovitičko-Podravska)
prije 3 dana
 ...postala pravomoćna i da nije izrečena nepravomoćna presuda za kaznena djela za koja je zapriječena kazna zatvora ili novčana kazna (ne starije od 6 mjeseci), Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni... 

Kulturni centar Mato Lovrak ustanova za obavljanje turističk...

Veliki Grđevac
prije 4 dana
create_cv_img

Kreirajte profesionalni životopis besplatno u 5 minuta

 ...2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice - ne starija od 6 mjeseci ili važeća osobna iskaznica) 3. dokaz o stručnoj...  ...matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne stariji od mjesec dana od dana objave natječaja 6. dokaz o... 

Dječji vrtić Veliko Trojstvo

Veliko Trojstvo (Veliko Trojstvo)
prije 4 dana
 ...podnositelja prijave na natječaj ne vodi kazneni postupak (ne stariji od dana objave natječaja) –u izvorniku ili presliku -elektronički...  ...odnosu evidentiranim u matičnoj evidenciji podataka HZMO (ne starije od dana objave natječaja)-u izvorniku ili presliku. U... 

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Grubišno Polje
prije 2 dana
 ...mjesta za koje se prijavljuje, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi postupak za kazneno djelo navedeno u čl. 25.  Zakona, ne starije od dana objave natječaja, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi postupak za prekršaj naveden u čl. 25. Zakona, ne starije od... 

Dječji vrtić 'Bregunica'

Novo Virje
prije 3 dana