Rezultati pretrage: 7 oglasa za posao

 ...poslova: rad u ordinaciji obiteljske medicine, rad u timu s vrlo ljubaznom medicinskom sestrom s mnogo iskustva. Traži se liječnik / liječnica za rad u ordinaciji obiteljske medicine, zamjena za vrijeme rodiljnog dopusta od 15.12.2023. do 15.11.2024. Potrebno... 

Ordinacija opće medicine Dunja Chamae, dr. med., Vidovec, Tr...

Vidovec
pre 2 meseci
 ...suglasnosti Ministarstva zdravstva, Ravnatelj Opće bolnice Varaždin raspisuje N A T J E Č A J za prijam u radni odnos (m/ž) liječnik specijalist psihijatrije – jedan (1) izvršitelj - na neodređeno vrijeme (koje je sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta,... 

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

Varaždin
pre mesec dana
 ...Internet stranici uz javni natječaj) Liječnička potvrda o zdravstvenoj psihofizičkoj sposobnosti za rad sa starijim osobama (izdana od liječnika opće prakse, ne starija od 30 dana) Preporuka (ako postoji) Dokaz o završenom tečaju gerontodomaćice – preslika uvjerenja (ako... 

Centar za pomoć u kući Međimurske županije

Čakovec
prije 10 dana
 ...Potvrda o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova na radnom mjestu gerontodomaćice (potvrdu zatražiti od liječnika obiteljske medicine) Preslika vozačke dozvole Potvrda o stažu (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje) Preporuka (ako postoji... 

Centar za pomoć u kući Međimurske županije

Čakovec
prije 7 dana
 ...kolica, pomoć pri kretanju, pomoć pri telefoniranju), pomoć/obuka pri obavljanju administrativnih poslova sa Korisnikom – odlazak liječniku (uputnice, doznake, recepti), odlazak u banku, poštu, dostava i podizanje razne dokumentacije, pomoć pri uspostavljanju i... 

DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Novakovec (Dekanovec)
prije 13 dana
 ...diplomski studij medicine, odobrenje za samostalan rad (licenca). Općina Nedelišće nudi mogućnost financijske stimulacije liječnika. Uz molbu za zapošljavanje prilaže se u preslici: # kraći životopis, # diploma, # elektronski zapis HZMO-a s... 

Dom zdravlja Čakovec

Macinec
prije 14 dana
 ...nalazi se u prilogu ovog poziva); Liječničku potvrdu o zdravstvenoj psihofizičkoj sposobnosti za rad sa starijim osobama (izdana od liječnika opće prakse, ne starija od 30 dana). Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, no osobe su dužne prije sklapanja... 

UDRUGA SLIJEPIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Čakovec
prije 4 dana