...Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 155/2023), te članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne... 

OPĆINSKI SUD U DUBROVNIKU

Dubrovnik
prije 5 dana